توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله در مورد نیازهای كودكان در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد نیازهای كودكان در pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد نیازهای كودكان در pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد نیازهای كودكان در pdf :

مقدمه:
رشد كودك

نیازهای كودكان و نحوه برآورده كردن آنها:
در گذشته چنین تصور می شد كه نیازهای تحولی به صورتی سلسله مراتبی ظاهر می شدند.
به صورتی كه اساسی ترین آنها (مثل نیاز به غذا و آب) صرفا برای بقا ضروری هستند. و تنها پس از ارضای آنها به صورت رضایت بخش نیازهای والاتری (همچون نیاز به رابطتی ظریف پیچیده و مستمر در محبت آمیز) پدیدار می شوند. اما اكنون چنین تلقی می شوند. كه تمامی نیازهای بشر به

صورت در هم تنیده و به هم مرتبطند. به عنوان مثال امكان دارد كودكی كه غمگین باشد غذا را پس بزند و حتی اگر آن را خرد ببرد. نتواند غذا را هضم كند یا آنكه ممكن است كودكی از ترس اینكه مادر یا پدرش خانه را ترك كنند. از خوابیدن امتنان كنند. در گذشته چنین باور داشتند كه دلبستگی كودك به مادر خود از آنجا ناشی می شود. كه مادر تغذیه كودك را بر عهده دارد شواهد نشانگر آن است كه این نظریه محبت ناشی از طمع حتی در بین میمونها نیز دیگر توجیه پذیر نیست عواطف و یادگیری را جنبه های یادگیری را جنبه های تحولی جداگانه ای در نظر می گرفتند در واقع این دیگاه هنوز هم به ویژه نسبت به كودكان نسل قبل به میزان زیادی حفظ شده است.

در واقع یادگیری در گسترده ترین مفهوم خود و عاطفه جنبه های شناختی و عاطفی تحول عقل و احساسات چنان ارتباط تنگاتنگی با یكدیگر دارند كه تقریبا از بدو تولد غیر قابل تفكیكند. برای یادگیری و پیشرفت علاوه بر توان بلقوه برای رشد امكان بالندگی و وجود فرصتهای محیطی مناسب در زمانهای مناسب و داشتن اراده و انگیزه نیز ضروری است نیروی محركه اشتیاق به یادگیری در كیفیت روابطی ریشه دارد كه درست از ابتدای زندگی در مورد كودك اعمال می شود.

به منظور كاربردهای عملی طبقه بندی چهارگانه زیر كافی به نظر می رسد نیاز به عشق و امنیت به تجارب جدید به تحسین و قدردانی و به مسئولیت پذیری این نیازها باید از همان ابتدایی ترین و مرحله های زندگی كودك برآورده شود. و تحقق آنها به میزانی كمتر یا بیشتر در سرآسر بزرگسالی ادامه بیابد. البته اهمیت نسبی این نیازها همراه راه های برآورده شدن آنها طی مراحل مختلف تحول متغییر است.

نیازهای كودكان:
چهار نیاز عمده عاطفی وجود دارد كه باید از همان روزهای آغازین زندگی برآورده شوند. تا كودك بتواند از یك نوزاد درمانده به بزرگسالی و رشد یافته بالغ تبدیل شود. این نیازها عبارتند از 1- عشق و امنیت2- كسب تجارب جدید. 3- تحسین و قدردانی 4- مسئولیت پذیری
در طول مراحل مختلف تحول اهمیت نسبی این نیازها به حساب می آید چون شالوده تمامی روابط آتی نتها در خانواده بلكه با دوستان و همكاران و سرانجام در زندگی زناشویی تشكیل می دهد.

نیاز به جهت و امنیت نیازی است كه رشد سالم شخصیت توانایی محبت كردن و پاسخ دهی به محبت و بالاخره توانایی پدر یا مادری دلسوز و مهربان بودن و به آن وابسته است كودك این نیاز را از لحظه تولد به بعد از طریق تجربه روابط محبت آمیز قابل اعتماد و پیوسته بادگیران شخصیت با مادر بعد با پدر و بعد ازریق دایره رو به گسترش و بزرگسالان و همسالان برآورده می شود. امنیتی كه

در خانواده هیا صمیمی موجود است. برنامه های آشنا و معلوم آن به كمك امكان می دهد كه در جهانی كه در آن كه باید پا به پدیده های بسیاری كه برای او تازگی دارند و در حال تغییر اند. كنار بیاید و احساس كند كه وقایع پیوسته و قابل پیشبینی هستند همچنین زندگی با تبات خانواده در كودك حساس یكپارچگی شخصیت احساس اینكه دارای گذشته و آینده است و هویتی منسجم و پایدار به وجود می آورد.

نیاز به تجرب جدید.:
ذهن كودك تنها در صورتی به گونه ای مطلوب تحول پیدا می كند كه این نیاز در كودكی و نوجوانی به خوبی ارضا شود. همانگونه كه انسان برای رشد جسمانی به غذا نیاز دارد و همانگونه كه رژیم غذایی متعادل برای رشد طبیعی انسان ضروری است كسب تجارب جدید . هم برای رشد ذهن ضروری است در اوایل دوران كودكی بازی اصلی ترین عناصر برآورده ساختن این نیازها هستند كودك به واسطه این دو دنیای پیرامون خود را كشف می كند و یاد می گیرد كه چگونه با مشكلات مقابله كند این موضوع به همان اندازه كه در مورد واقعیتها دنیای عینی صادق است در مورد

احساسات و اندیشه های دنیای ذهنی نیز صدق می كند كسب تجارب جدید یادگیری یكی از مهمترین درسهای اوایل زندگی را تسهیل می كند یعنی یادگیری این كه چگونه و یادگیری اینكه تسلط یافتن بر هر موضوعی احساس موفقیت و لذت در پی دارد آموزش پذیری نتنها به استعداد ذاتی كودك بلكه كم و بیش به تشویق و خدمت های محیطی او نیز بستگی دارد جو عاطفی و فرهنگی خانواده و نیز دلمشغولی ها یا آرمانهای والدین می توانند در تقویت كردن محدود ساختن یا رشد ذهنی كودك نقشی موثر داشته باشند.

بازی كردن به دو شیوه عمده نیاز به كسب تجارب جدید را برآورده می سازد نخست كودك را قادر می سازد تا در مورد دنیای پیرامون خود مطالبی را بیاموزد.دوم به كودكامكان می دهد تا با مسلط ساختن خیاپردازی به واقعیت و منطق با هیجانهای متعرض خود كنار بیاید و آنها را حل و فصل كند.
احتمالا تنها عامل و یا به طور كلی مهمترین عامل ارتقای رشد ذهنی كودك كیفیت محیط زبانی اوست البته منظور كمیت گفتار كودك نیست بلكه منظور كیفیت گفتار و پربار و واضح و مربوط به موضوع بودن آن است زبان در فراگیری استدلال و تفكر و نیز در برقرار كردن ارتباط با دیگران به كودك كمك می كند.

رفتن به مدرسه خود تجربه جدیدی است كه دنیای وسیع تو را بر روی كودك می گشاید پیشرفت او در مدرسه شدیدا تحت تاثیر نكوهش ها ارزشها و اعتقادات معلم او قرار می گیرد علایق گسترده شور و اشتیاق نسبت به پدیده های ذهنی و پذیرش عقاید جدید همگی از معلم به كودك انتقال می یابند معلمان برای حفظ تهیج یا برانگیختگی حس كنجكاوی كودكان و یادگیری پدیده های جدید كه تقریبا همه كودكان كم سن و سال از خودشان می دهند از موقعیت بسیار مناسبی برخوردارند .
نیاز به تحسین و قدردانی:
تغییر وضعیت از نوزادی به بزرگسالی متكی به خود و خویشتن پذیر به یادگیری عاطفیاجتماعی و ذهنی زیادی نیاز دارد و حاصل الگو پذیری كودك از بزرگسالانی است كه از او مراقبت می كنند موثر ترین عامل در بروز این عامل كه نیازمند تلاش مستمری است كه باید در سراسر سالهای رشد ادامه یابد تحسین و قدردانی است سرانجام هنگامی می رسد كه هر كاری كه به خوبی انجام می گیرد نقش پاداش را در مورد خود ایفا كند اما چنین وضعیتی به پختگی زیادی نیاز دارد و حتی رشد یافته ترین افراد بزرگسال هم در برابر تشویق و دیگر شیوه های تحسین واكنش و شكوفایی نشان می دهند.

از آنجا كه بزرگ شدن با دشواریهای تعارض ها و شكستهایی همراه است خود به مشوقهای قدرتمندی نیاز دارد بزرگسالانی كودك را دوست می دارند و كودك نیز آنها را دوست می دارد و مایل است تا خورسندشان سازد با نشان دادن خوشحالی به دلیل موفقیت كودك تشویق كردن او این مشوقها را برای فراهم می كنند. تشویق كردن و خواسته های معقول را از كودك انتظار داشتن در كودك پشتكار

بلكه باید با قابلیتهای هر كودك خاص در زمانی خاص و مرحله تحولی او متناسب باشد.
در ارضای نیاز به تحسین و قدردانی معلمان نیز تنشی حیاتی دارند یكی از دلایل این امر آن است كه هر كودكی حداقل به مدت یازده سال، نیمی از اوقات بیداری خود را در مدرسه سپری كند. این زمان، فرصت بی نظیری را برای تكوین نگرشی مثبت نسبت به امر یادگیری در كودك فراهم می

سازد، و در صورت لزوم شالوده خود باوری كودك و در نتیجه، نگرش او را به تلاش و موفقیت، اصلاح یا حتی بازسازی می كند، برای موفقیت در این امر، معلم باید براساس این فرض عمل كند هر شاگردی، برای رشد و شكوفایی، استعدادهای بالقوه ای را در اختیار دارد كه با یك برنامه مناسب به توانایی های بالفعل تبدیل خواهد شد؛ نه آن كه معلم ناكاهی های گذشته كودك را مرتبا به حساب توانایی محدود یادگیری وی بگذارد.

نیاز به مسئولیت پذیری
اگر به كودك اجازه داده شود تا در نحوه مراقبت از خود در مسائل روزمره ای همچون غذا خوردن، لباس پوشیدن و شستشو كردن، استقلال عمل داشته باشد این نیاز برآورده خواهد شد. این نیاز همچنین در صورتی هم كه به كودك اجازه داده شود تا وسایلی شخصی داشته باشد، كه اگر چه كوچك و كم بها باشند، اما در مالكیت مطلق او باشند. برآورده می شود. به موازات رشد كودك، حیطه های مسئولیت او نیز باید گسترش یابد تا نهایتا مسئولیت اعمال خود را به عهده بگیرد؛ به گونه ای كه به هنگام بلوغ كامل، باید در برابر دیگران هم احساس مسئولیت كند.

اعطای استقلال فراینده، به معنای آن نیست كه والدین از اعمال دیدگاه ها، سلیقه ها، و انتخاب های شخصی خود، اجتناب كنند یا دلیلی برای توجیه آنها ارایه نكنند. هم چنین به این معنا نیست كه آنها در زندگی كودك، هیچ دخالت و مشاركتی نكنند و تمام اعمال آنها را یپذیرند.
برعكس كودكان باید برای راهنمایی ها و محدودیت ها چارچوب هایی در اختیار داشته باشند. دانستن این كه چه چیزی از آن ها انتظار می رود و مجاز به انجام چه كارهایی هستند، چه مقرراتی را باید رعایت كنند و به چه دلیل؛ این كه آیا مطابق خواست آنهایت یا به نفع دیگران، برای كودكان سودمند خواهد بود.
چطور می توان به كودك نابالغ و بی قید و بند، مسئولیت پذیری را آموزش داد؟ پاسخ این است كه باید به كودك مسئولیت داده شود تا به صورت عملی آن را بیاموزد. مثل هر مهارت دیگری، مسئولیت پذیری هم به تمرین نیاز دارد، تمرینی كه باید تحت هدایت بزرگسالان صورت گیرد و تدریجا از میزان آن كاسته شود، آموزش مسئولیت پذیری به نوجوانان كار بسیار پیچیده ای است؛ زیرا باید میان ارائه اطلاعات و توصیه های لازم به آنها از یك سو، و از سوی دیگر، اتخاذ تصمیم و به گردن گرفتن

پیامدهای آنها توسط خودشان، هماهنگی دقیقی برقرار كرد. ضمن آنكه والدین باید آماده باشند تا اگر اوضاع مناسب نباشد، پا در میانی كنند و به آنان یاری برسانند. مدارس در فرآیند مسئولیت پذیری كودكان، سهم بسزایی دارند. در مدارسی كه در جای رقابت، بر تعاون و همكاری تاكید شود و ابدا از تنبیه بدنی خبری نیست، بدون این كه سطح علمی و آموزش پایین بیاید، وقوع رفتارهای زورگویانه، خشونت آمیز و بزهكارانه، كمتر است.
ده توصیه مربوط به مراقبت از كودكان

1- از كودك، مراقبتی دائم، پایدار و همراه با محبت به عمل بیاورید، چون این امر نیز همانند غذا برای جسم، برای سلامت روانی او ضروری است.
2- درك و وقت خود را سخاوتمندانه به كودك اختصاص دهید؛ بازی كردن با كودك و خواندن مطالبی برای او، از خانه تمیز و راحت، بیشتر اهمیت دارد.
3- از همان زمان تولد، تجارب جدیدی برای كودك فراهم بیاورید او را در كلام غرق سازید: این موارد می توانند رشد ذهنی او را تقویت كنند.
4- كودك را تشویق كنید تا به طرق مختلف، هم به تنهایی و هم با كودكان دیگر، بازی كند؛ این بازی می تواند به صورت كشف كردن، تقلید كردن، چیزی را ساختن، وانمود كردن و ابداع چیزی باشد.
5- تلاش و كوشش كودك را بیشتر از موفقیت او مورد تحسین قرار دهید.
6- مسئولیت های رو به افزایشی را به او بدهید، مسئولیت پذیری نیز همچون تمام مهارت های دیگر، به تمرین نیاز دارد.

7- به خاطر داشته باشید كه هر كودك، شخص منحصر به فردی است، به همین جهت رفتار مناسب با یك كودك، ممكن است با كودكی دیگر مناسب نباشد.
8- نحوه ابراز عدم تایید خود را با سطح درك و فهم، سن، و خلق و خوی كودك خود منطبق سازید.
9- هرگز كودك را تهدید نكنید كه دیگر او را دوست نخواهید داشت یا او را ترك خواهید كرد: می توانید رفتار او را محكوم كنید اما هرگز به او نگویید كه ممكن است خودش را ترك كنید.
10- از كودك انتظار قدردانی و تشكر نداشته باشید؛ چون او نه به میل خود، بلكه به میل شما به دنیا آمده است.

منابع مورد استفاده:
نیازهای كودكان- دورنمای فردی ، نویسنده میالكمر پروینگل، مترجمان: نیره ایجادی، جواد شافعی مقدم
ویراستار: فروزنده داور پناه
و استفاده از اطلاعات اینترنتی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir