توضیحات

  تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني تحت word دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني تحت word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني تحت word

فصل اول :  
کلیات  
مقدمه  
تبیین موضوع:  
اهمیت موضوع:  
واژه های کلیدی :  
فصل دوم :  
مبانی نظری  
مقدمه  
ماهیت سرمایه‌گذاری:  
چرا سرمایه‌گذاری می‌کنیم ؟  
فرصت های سرمایه‌گذاری (IOS ):  
ماهیت فرصتهای سرمایه‌گذاری:  
نگاهی گذرا بر فرصتهای سرمایه‌گذاری :  
شناسایی فرصتهای سرمایه‌گذاری:  
اندازه‌گیری فرصتهای سرمایه‌گذاری:  
عوامل خارجی تأثیر گذار بر فرصتهای سرمایه‌گذاری:  
الف – عدم اطمینان :  
ب- عرصه سرمایه‌گذاری جهانی :  
راهبرد تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری:  
ارتباط فرصتهای سرمایه‌گذاری با اثر اهرمی:  
فرصتهای سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر هزینه  و سود:  
فرآیند اجرایی و استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری:  
فرآیند ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری  (IOS):  
ارزیابی جریانات نقدی و فرصتهای سرمایه‌گذاری:  
ارزیابی فرصتهای سرمایه‌گذاری:  
تصویب اجرای فرصتهای سرمایه‌گذاری پذیرفته شده:  
نظارت و کنترل فرصتهای سرمایه‌گذاری:  
سود:  
علت اهمیت سود برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران:  
اهمیت سود برای سرمایه‌گذاران:  
نقش سود در شرکت:  
نگرش کارگزاران نسبت به سود:  
فواید سود برای سرمایه‌گذاران:  
مفهوم سود در گزارشگری مالی :  
مفاهیم سود در سطوح مختلف تئوری :  
مفاهیم سود در سطح تئوری ساختاری :  
مفاهیم سود در سطح تئوری تفسیری:  
مفاهیم سود در سطح تئوری انعکاسی:  
اهداف گزارشگری سود :  
مزایای سود حسابداری :  
انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری:  
فصل سوم:  
پیشینه تحقیق  
تحقیقات انجام شده در داخل کشور:  
2-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :  
فصل چهارم :  
خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات  
مقدمه:  
خلاصه تحقیق:  
پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع تحقیق :  
پیشنهادات در ارتباط با تحقیقات آتی :  
فهرست منابع:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني تحت word

1)     تهرانی ،دکتر رضا. نوربخش ـ عسگر« مدیریت سرمایه‌گذاری»، انتشارات : نگاه دانش، ‌سال  1382

2)  رضوانی راز، کریم ،« بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و میزان بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، به راهنمایی :دکتر حمید حقیقت، 1383

3)  هدایتیان، مهدی « سود حسابداری وتأثیر آن بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پایان نامهدورهکارشناسی ارشد به راهنمایی :احسانی، 1374

4)  حجازی، رضوان « بررسی اثر سود بر قیمت وحجم سهام در بورس اوراق بهادار تهران » پایان نامه دورهکارشناسی ارشد به راهنمایی: علی جهانخانی، 1375

5)  زمانپور، علیرضا« بررسی رابطه بین فرصتهای سرمایه‌گذاری و سیاستهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران « پایان نامهدوره کارشناسی ارشد، به راهمایی دکتر قائمی، 1383

6)   شاهمرادی، مسعود« ارتباط بین سودهای حسابداری وبازده سهام » پایان نامه دوره‌کارشناسی ارشد به راهنمایی محمد رضا نیکبخت، 1380

7)     مهرانی، کاوه« چهارچوبی برای تجزیه وتحلیل سیاستهای تقسیم سود، مچله حسابدار، سال شانزدهم، شماره 144، صفحه 7

8)     پارسائیان، دکتر علی « سیاست تقسیم سود ،‌رشد وتعیین ارزش شرکت »  تحقیقات مالی شماره 3، تابستان 1373

9)    نورش، ایرج. شیروانی، رضا، « فرهنگ حسابدری » ،‌انتشارات ایمان ، سال  1377

مقدمه

در خصوص فرصتهای سرمایه‌گذاری مباحث و روشهای تشریحی و کمی زیادی وجود دارد. برخی از این روشها فوق العاده مؤثر ومفید هستند. اگر مدیران در خصوص خط مشی‌های مالی شرکتها تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند توان بالقوه شرکت جهت انجام سرمایه‌گذاریهای آتی بیشتر می‌شود. زیرا افراد برای بهبود رفاه خود سرمایه‌گذاری می‌کنند که این رفاه می‌تواند به صورت ثروت پولی باشد. نکته ای که در این مرحله باید به آن توجه کرد این است که سرمایه‌گذاران تا آنجایی که می‌توانند باید نسبت به محیط واقعی سرمایه‌گذاری آگاهی کسب نمایند تا بتوانند تصمیمات بهتری اتخاذ نماید. از جمله عوامل موثر در ایجاد مناسب سود شرکت ،فرصتهای سر مایه گذاری می‌باشد .شناسایی تاثیر فرصتهای سر مایه گذاری بر رشد سود شرکت و تبیین آن از طرفی نزد صاحبنظران به لحاظ توسعه مطالعات نظری آتی و از طرف دیگر نزد سرمایه‌گذاران, سهامداران , تحلیل گران مالی و مدیران  شرکتها به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب اهمیت ویژه ای یافته است

یکی از صورتهای مالی در سیستم حسابداری صورت حساب سود و زیان است که به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفادکنندگان از صورتهای مالی فعلی و آتی کمک می‌کند تا بتوانند بوسیله آن سود آوری و  میزان رشد سود شرکت را  ارزیابی کنند

ماهیت سرمایه‌گذاری

      سرمایه‌گذاری 1 عبارتست از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد. بنابراین سرمایه‌گذاری مستلزم مطالعه فرصتهای سرمایه‌گذاری است .فرصتهای سرمایه‌گذاری مستلزم مدیریت ثروت سرمایه‌گذاران است، این ثروت شامل مجموع درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی است

در این پروژه منظور از(( سرمایه‌گذاری))، سرمایه‌گذاری در داراییهای مالی و به خصوص اوراق بهادار قابل معامله است. داراییهای مالی 2 به صورت اوراقی است که توسط دولتها و شرکتها منتشر می‌شود .اوراق بهادار قابل معامله، داراییهای مالی هستند که به آسانی و با حداقل هزینه در بازارهای انسجام یافته قابل خرید و فروش می‌باشند  می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری شامل داراییهای مالی و داراییهای قابل معامله و غیر قابل معامله است3

چرا سرمایه‌گذاری می‌کنیم ؟

سرمایه‌گذاری برای کسب پول صورت می‌گیردیا به این خاطر سرمایه‌گذاری می‌کنیم که رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود ببخشیم. دراین پژوهش فرض می‌کنیم که افراد انتظار دارند از سرمایه‌گذاری خود، فقط به صورت منافع پولی منتفع شوند. افراد سعی می‌کنند از طریق صرفه جویی در مصرف امروز خود و پس انداز آن، بتوانند مصرف آتی خود را بهبود ببخشند. سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند ثروت و دارایی خودرا به نحو مؤثری مدیریت کنند و بتوانند با محافظت از عواملی همچون تورم، مالیات و سایر عوامل، بیشترین بازده را کسب نمایند. به خاطر این دلایل است که مردم پس اندازمی‌کنند 1

فرصت های سرمایه‌گذاری (IOS )

       همه مردم به نوعی دارای ثروتی هستندکه ناشی از ارائه خدمات در بازار کار است. اغلب مردم در بیشتر مواقع تصمیم‌گیریهایی را در خصوص سرمایه‌گذاری در زندگی خود انجام می‌دهند. برای مثال برخی ازکارگران راجع به اینکه آیا وجوه مربوط به بازنشستگی خود را در سهام سرمایه‌گذاری کنند یا دراوراق قرضه، تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند. برخی دیگر از افراد به دنبال حداکثر کردن پس انداز خود از طریق سرمایه‌گذاری در گزینه های دیگر هستند

        فرصتهای سرمایه‌گذاری در واقع توانائی بالقوه سرمایه‌گذاریهای شرکت را نشان می‌دهد بدین معنی که هر چقدر توانائی‌انجام سرمایه‌گذاری‌ شرکت در آینده بیشتر باشد شرکت دارای فرصتهای سرمایه‌گذاری بیشتری است. آینده‌نگری‌گروههای‌ استفاده‌کننده از صورتهای مالی همواره حسابداران را به جستجوی روشهای برتر برای تفسیر اطلاعات مالی هدایت کرده است، مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را با اهمیت می‌دانند و رضایت سهامداران نیز در گرو سود مورد انتظار آنهاست که در این میان یکی از روشهای برتر تفسیر اطلاعات بررسی فرصتهای سرمایه‌گذاری است  [1]

        مطالعه دقیق فرصتهای سرمایه‌گذاری و اصول مدیریت پرتفلیو می‌تواند باعث مدیریت بهتر و افزایش ثروت سرمایه‌گذار شود. به علاوه انتظار می‌رود افراد با مطالعه اصول سرمایه‌گذاری تا آنجایی که ممکن است از اشتباهات جلوگیری کرده و آگاهانه تصمیم‌گیری نمایند .فرصتهای سرمایه‌گذاری در واقع توانایی بالقوه سرمایه‌گذاری های شرکت را نشان می‌دهد. بدین  معنی که هر چقدر توانایی انجام سرمایه‌گذاری شرکت در آینده بیشتر باشد شرکت دارای فرصتهای سرمایه‌گذاری بیشتری است

فرصتهای سرمایه‌گذاری باعث ایجاد حرفه و مشاغلی نیز می‌شود. کسانی که می خواهند در این زمینه به صورت حرفه ای مشغول شوند باید به مطالعه و پژوهش در رابطه با فرصتهای سرمایه‌گذاری بپردازند.کسانی که در رشته سرمایه‌گذاری، دارای مهارت هستند می‌توانند نسبت به افراد عادی از سود بیشتری برخوردار باشند بعنوان مثال کسانی که درتجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها تبحردارند درخرید وفروش سهام وکسب سود موفقترند از کسانیکه فاقد این مهارت می‌باشند

 مدیرانی که در خصوص پرتفلیو1 و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار مشغول هستند دارای فرصتهای شغلی زیادی می‌باشند. بسیاری از مؤسسات مالی از قبیل شرکتهای کارگزاری و بانکهای سرمایه‌گذاری اعم از بانکها و شرکتهای بیمه  به خدمات تجزیه و تحلیلگران سرمایه‌گذاری نیازمند می‌باشند. شرکتهای کارگزاری با استفاده از تجزیه و تحلیلگران، به ارائه خدمات به مشتریان از طریق ارائه گزارشگری تحقیقی می پردازند. بانکهای      سرمایه‌گذاری سعی می‌کنند از طریق تجزیه و تحلیلگران سرمایه‌گذاری، به فروش اوراق بهادار جدید و ارزشیابی شرکتها برای کسب مشتریان جدید بپردازند

همه این مؤسسات مالی که درباره آنها در بالا بحث شد برای مدیریت پرتفلیو اوراق بهادار خود نیازمند مدیران پرتفلیو می‌باشند. مدیران پرتفلیو مسئول اخذ تصمیمات مناسب در خصوص پرتفلیو و خرید و فروش اوراق بهادار هستند. آنها باید به سؤالاتی از قبیل چه چیزی باید بفروشند و چه موقع خرید و فروش نمایند پاسخ دهند. عملکرد این مدیران از روی وضعیت پرتفلیو شرکت برآورده می‌شود و میزان موفقیت این مدیران را می‌توان از روی وضعیت پرتفلیو آن شرکت فهمید2

ماهیت فرصتهای سرمایه‌گذاری

       ماهیت فرصتهای سرمایه‌گذاری پاسخ به اینکه چرا سرمایه‌گذاری می‌کنیم ؟ دریک عبارت ساده  می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران می خواهند از پول خود، سودی را کسب نمایند. وجه نقد دارای یک هزینه فرصت از دست رفته است در صورتی که اگر وجه نقد را نگهداری کنید فرصت کسب سود را از طریق آن وجه نقد از دست خواهید داد. به علاوه، در یک فضای تورمی، قدرت خرید پول کاهش می یابد، به عبارت دیگر وقتی نرخ تورم بالا باشد قدرت خرید به سرعت کاهش می یابد

     سرمایه‌گذاران دوست دارند بازده آنها تا جایی که امکان داشته باشد زیاد باشد ولی باید توجه داشت که میزان بازده تحت تأثیر ریسک قرار دارد. سال 1982  در ایالات متحده، سال خوبی برای بازار سهام بود. به طوری که بازده کلی اوراق مربوط به سهام عادی از 20% بالا رفت. با وجود این در همین سال برخی از صندوقهایی که به صورت حرفه ای اداره می‌شدند با زیان روبرو شدند

همانطور که از این مثال بر می آید، اوراق بهادار قابل معامله در زمان ریسک، بازده های متفاوتی دارند ! بنابراین فرصتهای سرمایه گذای همیشه باید بر اساس ریسک و بازده صورت گیرد و این دو عامل هیچ وقت منفک از هم نیستند[2]

نگاهی گذرا بر فرصتهای سرمایه‌گذاری

     سرمایه‌گذاری وجوه مالی در داراییهای مختلف، تنها بخشی از کل تصمیم‌گیریها و برنامه ریزیهای مالی است که اغلب افراد انجام می‌دهند. قبل از اینکه افراد سرمایه‌گذاری را انجام دهند هرفردی باید یک طرح کلی مالی را تنظیم کند. این چنین طرحی باید در برگیرنده تصمیم‌گیری مربوط به انجام معامله باشد. بعلاوه درخصوص نحوه مالکیت، طول عمر دارایی و میزان سود آوری آن، تصمیم‌گیریهایی به عمل آید سرانجام اینکه این طرح باید شامل میزان حداقل وجوه پس انداز ضروری نیز باشد

       در این پژوهش فرض می‌شود که سرمایه‌گذاران طرح کلی مالی خود را ریخته اند و حالا به دنبال اداره و ارتقای ثروت و دارایی خود از طریق سرمایه‌گذاری در یک ترکیب بهینه دارایی های مالی می‌باشند. مفهوم (( ترکیب بهینه 1)) مهم است. برای اینکه ثروت افراد که به صورت داراییهای مختلف نگهداری می‌شوند باید به صورت واحد، ارزشیابی و مدیریت شود. ثروت باید به صورت پرتفلیو مدیریت و ارزشیابی شود. پرتفلیو دربرگیرنده مجموع سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذار است

       بیان فرآیند فرصتهای سرمایه گذای در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه وتحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه‌گذاری است. دراین حالت فعالیتهای مربوط به فرآیند تصمیم‌گیری تجزیه شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه‌گذاری که بر روی  تصمیم‌گیری آنها تأثیر می‌گذارد مورد بررسی قرار می‌گیرد

درسالهای اخیر سهام عادی نسبت به پس انداز و اوراق قرضه از بازده بالایی برخوردار بوده است. آیا در این حالت همه سرمایه‌گذاران برای کسب بازده بیشتر در سهام عادی سرمایه‌گذاری می‌کنند ؟ جواب این سؤال این است که بازده بالا همواره ریسک بالایی نیز به دنبال دارد وتمامی‌تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد. بنابراین، اولین کار بررسی رابطه میان ریسک و بازده سرمایه گذاری و تعیین روابطی است که میان آنها وجود دارد. با توجه به رابطه ای که میان ریسک و بازده بدست می آید در ادامه به بررسی فرآیند تصمیم‌گیری درسرمایه‌گذاری پرداخته  می‌شود.آخرین مرحله، بررسی عوامل مهم بیرونی است که امروزه بر روی تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند

       یکی از مفاهیم مربوط به فرآیند فرصتهای سرمایه‌گذاری، این مفهوم است که بازار اوراق بهادار و به ویژه بازار سهام، کارا است. در یک بازار کارا، قیمت اوراق بهادار جدا از ارزش اقتصادی، که سرمایه‌گذاران برای این اوراق محاسبه می‌کنند، نیست

       ارزش اقتصادی اوراق بهادار از طریق انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به بازده، ریسک و عدم اطمینانی تعیین می‌شود. اگر قیمت بازار اوراق بهادار از ارزش اقتصادی برآوردی انحراف داشته باشد در این صورت سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند این دو ارزش را با هم سازگار کنند

نکته ای که دراین مرحله باید به آن توجه کرد این است که سرمایه‌گذاران تا آنجایی که  می‌توانند باید نسبت به محیط واقعی سرمایه‌گذاران امروزی آگاهی کسب نمایند تا بتوانند فرصتهای سرمایه‌گذاری بهتری اتخاذ نمایند. تنها با فهم فرصتهای سرمایه‌گذاری و مسائل مربوط به بازارهای کارا است که می‌توان نسبت به کارا بودن بازار اظهار نظر کرد 1

شناسایی فرصتهای سرمایه‌گذاری

فرصتهای سرمایه‌گذاری خود به خود اتفاق نمی‌افتند. بلکه آنها را بایستی شناسایی نمود و یا اینکه آنها را بوجود آورد. انواع مختلف فرصتهای سرمایه‌گذاری ممکن است از سطوح مختلف بخشهای شرکت سرچشمه بگیرد برخی از فرصتهای سرمایه‌گذاری ممکن است توسط مدیریت عالی سازمان یا اعضای هیئت مدیره ارائه شود مشارکت مدیریت عالی در ارائه فرصتهای سرمایه‌گذاری معمولاً به اقدامات استراتژیک نظیر بسط و گسترش فعالیت شرکت از طریق سیاستهای مالی و ورود به بازارهای جدید محدود می‌شود نظر به اینکه فرصتهای سرمایه‌گذاری موجب تخصیص منابع مالی شرکت به منظور تحصیل درآمد یاکاهش هزینه‌ها می‌شوند لذا ممکن است سیاستهای مالی منظم و اصولی برای فرصتهای سرمایه‌گذاری از سوی شرکت به اجرا گذاشته شود1

اندازه‌گیری فرصتهای سرمایه‌گذاری

       یکی ازجدیدترین روشهای تحلیل‌اطلاعات اندازه‌گیری فرصتهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. فرصتهای سرمایه‌گذاری بوسیله نسبتی از ارزش شرکت معرفی شده، که این نسبت نیز بوسیله داراییها محاسبه می‌شود. در پژوهش حاضر جهت اندازه‌گیری فرصتهای سرمایه‌گذاری از سه نسبت استفاده شده است عددی که به عنوان فاکتور مشترک از این سه نسبت بدست می‌آید به مثابه نماینده‌ای برای فرصتهای سرمایه‌گذاری می‌باشد و هرچقدر ارزش بازار منابع نسبت به ارزش دفتریشان بیشتر باشد فرصتهای سرمایه‌گذاری بالاتر است که تحلیل‌گران مالی با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت وضعیت آن را مورد بررسی قرار می‌دهند[3]

عوامل خارجی تأثیر گذار بر فرصتهای سرمایه‌گذاری

        سرمایه‌گذاران آگاه بایستی از این واقعیت مطلع باشند که تصمیم‌گیری مربوط به سرمایه‌گذاری می‌تواند خسته کننده و درگیر ساز باشد. با این حال، بدون توجه به فعالیتهای افراد، عوامل مشخصی در محیط سرمایه‌گذاری بر تمامی سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد. سرمایه‌گذاران باید این عوامل را در تمامی طول فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری مد نظر قرار دهند

الف – عدم اطمینان

       اولین عاملی که تمامی سرمایه‌گذاران باید مدنظر قرار دهند عدم اطمینانی [4] است. سرمایه‌گذاران با این امید داراییهای مالی را می خرند که انتظار دارند در طول چند دوره بعدی، بازده کسب کنند. این بازده را می‌توان پیش بینی کرد، اگر چه ممکن است بازده پیش بینی شده محقق نشود. واقعیت این است که بازده یک سهام و ریسک آن را میتوان پیش بینی کرد ولی آنچه که در واقعیت رخ می‌دهد ممکن است با میزان بازده پیش بینی شده متفاوت باشد

فرصتهای سرمایه‌گذاری آمیخته ای است از علم و هنر. برای نیل به موفقیت در امر سرمایه‌گذاری باید تصور کنیم که چه چیزی امکان دارد رخ دهد. ما در خصوص وقایع گذشته آگاهی داریم ولی نمی‌توان گفت که گذشته دوباره تکرار خواهد شد

       اگر چه آینده با عدم اطمینان همراه است ولی این عدم اطمینانی قابل مدیریت است و با استفاده از فهم اساسی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران می‌توانند هوشیاری لازم جهت مدیریت عدم اطمینانی را کسب کنند. بعلاوه، سرمایه‌گذاران می‌توانند با کمک تکنیکها و ابزارهایی که وجود دارد تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند. اگر چه استفاده از این تکنیکهای جدید، پیچیده به نظر می‌رسد با این حال می‌توانند بینش جدیدی را در خصوص فرآیند تصمیم‌گیری ارائه کنند

ب- عرصه سرمایه‌گذاری جهانی

       امروزه سرمایه‌گذاران بیش از هر زمان دیگری باید در خصوص سرمایه‌گذاری نسبت به مفهوم جهانی آن توجه کنند. اگر چه در سالهای قبل توجه چندان زیادی به سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌شد ولی امروز با تشکیل بازارهای جهانی وایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری، سرمایه گذران خودشان را محدود به بازارهای داخلی نمی‌کنند. چرا  که شما می‌توانید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، بازده خود را افزایش و یا ریسک خود را کاهش دهید باید خود را محدود به فرصتهای داخلی یک کشور کنید

       بازارهای خارجی به سرعت پیشرفت می‌کنند  برای مثال، بازار ژاپنی ها یکی از سه بازار سهام بزرگ در جهان است که با توجه به قیمت سهام و حجم معاملات دارای درجات مختلفی است. بازار اروپای غربی از وسعت زیادی برخوردار بوده و راه حلهای مختلفی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کنند. بازارهای آسیایی مانند بازارهای سنگاپور، کره، مالزی و تایلند نیز به سرعت شکل گرفته اند. در این میان کشورهای آمریکای جنوبی نیز از توان بالایی برخوردار شده اند به طوری که در سال 1990 برخی ازسهام های بازار سهام مکزیک به صورت معمولی در میان سرمایه‌گذاران آمریکایی مورد معامله قرار می‌گرفت

        سرمایه‌گذاران به سه دلیل به  سرمایه‌گذاری خارجی روی می آورند : اول برای اینکه درآمدحاصل از سرمایه‌گذاری بالا است. دوم اینکه، نرخ بازده اوراق بهادار خارجی بیشتر از بازارهای داخلی است. بنابراین سرمایه‌گذاران از طریق سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند به نرخ بازده بیشتری دست پیدا کنند. سوم اینکه، سرمایه‌گذاران از طریق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کشورهای خارجی باعث تنوع سهام خود وکاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود می‌شوند. برای مثال وقتی بازار سهام داخلی ضعیف عمل  می‌کند سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق تشکیل پرتفلیو در بازار سهام خارجی شرکت کنند و عملکرد ضعیف بازار سهام داخلی را جبران نمایند 1

راهبرد تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری

         به منظور تشکیل پرتفوی و انتخاب سهام یا داراییهای تشکیل دهنده سبد سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار با تصمیم‌گیری در دو مرحله به قرار زیر روبرو است

-       تشخیص وانتخاب نوع داراییهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری ( سهام، اوراق قرضه، زمین و مستغلات ،…)

-        انتخاب  فرصتهای  سرمایه‌گذاری مختلف از میان انواع داراییهای انتخاب شده و میزان تخصیص منابع

       شاید مهمترین تصمیم هر سرمایه‌گذاری در تشکیل پرتفوی، انتخاب نوع دارایی و ترکیب پرتفوی است. به بیان دیگر چه مقدار از وجوه پرتفوی صرف اوراق قرضه، سهام، داراییهای بازار پول و غیره می‌گردد ؟

      مشخصاً میزان وزنی که به هر یک از داراییهای مورد نظر در پرتفوی داده می‌شود، از صفر تا 100 درصد متغیر است. اصولاً بررسیهای مربوط به تشخیص داراییها، سرمایه‌گذار را ملزم به پاسخگویی در مقابل سؤالات زیر می‌نماید

-   چه درصدی از وجوه پرتفوی به هر یک از کشورهایی که بازارهای مالی آنها در دسترس سرمایه‌گذار قرار دارد، تخصیص داده شود ؟ ( سرمایه‌گذاری فرامرزی )

-    پس از انتخاب کشور و حوزه جغرافیایی سرمایه‌گذاری، چه درصدی از وجوه پرتفوی به سهام اوراق قرضه، بروات و سایر داراییها تخصیص داده شود ؟

-   در چارچوب داراییهای منتخب و وزن هر یک در پرتفوی، چه درصد از وجوه صرف انواع مختلف اوراق قرضه، سهام قابل معامله در بورس، سهام شرکتهای خارج از بورس و غیره می‌گردد ؟

        بسیاری از ناظران آگاه بازار سرمایه  بر این واقعیت موافقت دارند که تصمیم مربوط به تشخیص نوع دارایی مهمترین تصمیم هر سرمایه‌گذار است. بر اساس برخی از مطالعات انجام شده در پرتفوی صندوقهای بازنشستگی، تصمیم و انتخاب نوع دارایی بیش از 90%  واریانس میزان بازدهی مورد نظر فصلی را موجب می‌گردد1

ارتباط فرصتهای سرمایه‌گذاری با اثر اهرمی

        یکی از ویژگیهای اصلی حق معامله همانا اثر اهرمی ‌برچشم‌انداز درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری انجام شده است. حق معامله بیش از حد نسبت به تغییرات قیمت دارایی واکنش نشان داده و لذا ابزاری مناسب برای کسب سود مضاعف در طی مدت سرمایه‌گذاری است و در عین حال مخاطرات بیشتری را نیز درجهت زیان کامل به همراه دارد. دلیل این امر آن است که ضریب اهرمی ‌در هردو جهت حرکت می‌کند. یعنی نه تنها دارای اثر مضاعف صعودی در فازهای مطلوب قیمت بلکه همچنین دارای اثر مضاعف نزولی درفازهای نامطلوب قیمت است

بنابراین هر چه ضریب اهرمی ‌بیشتر باشد، خرید مجوز توأم با ریسک بیشتری همراه خواهد بود. ضریب اهرمی‌به خصوص در مورد حق معاملاتی که دارای عمر باقیمانده بسیار کوتاهی می‌باشند، اثر گذارتر است. کلیه این اصول برای حق معاملات غیر عادی نیز مصداق دارند. البته بنا به نوع حقوق متعلقه به مجوز، اثر اهرمی مربوطه نیز نسبت به مجوزهای عادی مؤثرتر می‌گردد. ساختار (( همه یا هیچ )) مجوزهای دیجیتالی و موافقتنامه های تکمیلی جانبی نظیر ایجاد انواع مانع ها، اثر ضریب اهرمی‌را افزایش داده و امکان سودآوری بیشتر را در قبال پذیرش خطر بالاتر فراهم می‌نماید

     حق معاملات دارای محدوده که از طریق سکون حاکم بر بازار، کسب درآمد می‌نماید و نسبت به تغییرات قیمت واکنش منفی دارند، ویژگی خاصی را در رابطه با ضریب اهرمی‌ نشان می‌دهند. قیمت این نوع حق معاملات به ویژه زمانی که قیمت دارایی در بازار به محدوده های توافق شده برسد، بطور نامتناسب و مضاعف واکنش می‌نماید. چنانچه حد فوقانی و تحتانی محدوده دارای ویژگی انقضاء مجوز باشند، این امر به نوبه خود اثر ضریب اهرمی و ریسک زیان همراه با آن را بالا می‌برد 1

فرصتهای سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر هزینه  و سود

        برای کلیه حق معاملات در هر معامله ( خرید یا فروش ) کارمزدهای حداقل یا ثابت همراه با میزان سفارش  ( قیمت مجوز ضربدر مقدار )  در نظر گرفته می‌شود.  در حالتهای استثنایی هزینه های مذکورمی‌توانند از چندین برابر ارزش مجوز تجاوز نمایند. بعلاوه چنانچه حق اختیار اجرا گردد، قاعدتاً هزینه های اضافی بوجود خواهد آمد. بنابراین مجموع هزینه های جانبی کسب مجوز به همراه هزینه های فروش یا اجرای حق معامله در تعیین سودآوری نهایی سرمایه‌گذاری مؤثر می‌باشند .در چنین شرایطی کلیه هزینه ها تجمیع یافته و انتظار کسب سود بدتر خواهد شد و لذا تغییرات شدیدتر قیمت در بازار برای ورود به حاشیه سودآوری ضروری می‌نماید

بنابراین سرمایه‌گذار قبل ازانجام هرگونه سفارشی باید نسبت به تمامی موارد هزینه اطلاعات لازم را کسب نماید. تنها تحت چنین شرایطی است که محاسبه واقع بینانه از ورود سرمایه‌گذاری به منطقه سوددهی امکان پذیر است ( یعنی میزان افزایش مورد نیاز در قیمت دارایی و یا حداقل طول زمانی که قیمت دارایی بایستی در چارچوب محدوده توافق شده قرار گیرد ) طبیعی است که هرچه هزینه  بیشتر باشد رسیدن به آستــانه سوددهی نیز طـــولانی تر خواهد شد حتی اگر روند مورد انتظار تحقق یـابد، زیرا این بخـش از  هزینه‌ها درابتدا بایستی پوشش داده شود. چنانچه قیمتها طبق پیش بینی حرکت ننماید هزینه‌های جانبی به زیان حاصله اضافی خواهد شد1

فرآیند اجرایی و استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني با word, پروژه word تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني, دانلود سورس تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني با word, سیستم تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني با word, مدیریت تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني به زبان word, تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني با word, پروژه دانشجویی تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني, تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني به زبان word, تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني در word, سیستم تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني تحت word, دانلود پروژه تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني, سورس پروژه تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني به زبان word, تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني, تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني به زبان فایل ورد (word), تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني در فایل ورد (word), سیستم تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني با word, پروژه تحقيق بررسي رابطه فرمت هاي سرمايه گذاري بروشور سود در شرکتهاي ايراني به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir