توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله در مورد کارآموزی شركت صنعتی هنكل (تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیكهای صنعتی) تحت word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد کارآموزی شركت صنعتی هنكل (تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیكهای صنعتی) تحت word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد کارآموزی شركت صنعتی هنكل (تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیكهای صنعتی) تحت word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد کارآموزی شركت صنعتی هنكل (تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیكهای صنعتی) تحت word :

کارآموزی شركت صنعتی هنكل (تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیكهای صنعتی)

تاریخچه فعالیت شركت
1-1- كلیات
شركت صنعتی هنكل (سهامی خاص) بصورت شركت سهامی خاص تأسیس شده است و طی شماره 16431 مورخ 30/10/1351 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

2-1- فعالیت اصلی شركت
موضوع فعالیت شركت طبق ماده 2 اسانامه شركت شامل تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیكهای صنعتی، چسب، مواد پاك كننده و سایر فعالیتهای مربوطه است.

3-1- وضعیت اشتغال
متوسط تعداد كاركنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:
10/10/1382 10/10/1381
كاركنان دائم 86 نفر 84 نفر
كاركنان موقت 13 نفر 7 نفر

2- مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

1-3- موجودی مواد و كالا
موجودی مواد و كالا به اقل بهیا تمام شده و خالص ارزش فروش تك تك اقلام مشابه ارزشیابی میشود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره كاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها با به كارگیری روشهای زیر تعیین میگردد:

روش مورد استفاده
مواد اولیه و بسته بندی میانگین موزون
كالای ساخته شده میانگین موزون

2-3- سرمایه گذاریها
سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از كسر هرگونه ذخیره باعث كاهش دائمی در ارزش هر یك از سرمایه گذاریها ارزشیابی یم شود درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت هنگام تحقق (تصویب سود توسط شركت سرمایه پذیر) شناسایی می شود.

3-3- داراییهای ثابت مشهود
1-3-3- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی كه باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید داراییهای ثابت با بهبود اساسی در كیفیت بازدهی آنهاذ می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلك می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی كه به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملكرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

3-3-3- استهلاك داراییها ثابت با توجه به عهمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محسوب می شود:

دارایی نرخ استهلاك روش استهلاك
ساختمان 8 و 10 درصد نزولی

ماشن آلات 15 و 12 و 10 ساله نزولی و خط مستقیم
تاسیسات (15 و 13 و 12 ساله) نزولی و خط مستقیم
وسایل نقلیه 30% و 25% نزولی
اثاثیه و منصوبات 10 ساله خط مستقیم
ابزار آلات 4 ساله خط مستقیم بهره برداری قرار می گیردد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی كه هر یك از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل كار یا علل دیگری برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل 30% نرخ استهلاك منعكس در جدول بالا است.

4-3- مخارج تامین مالی
مخارج نامین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثنای مخارجی كه مستقیماً قابل انتساب به ساخت داراییهای واجد شرایط است.

5-3- تسعیر ارز
معاملات ارزی – اقلام پولی ارزی با نرخ واریزنامه ای در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی كه به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخ واریز نامه ای در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ترزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

6-3- ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان
ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان بر اساس یك ماه آخرین حقوق و مزایا برای یكسال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

4- موجودی نقد
موجودی نقد به شرح زیر تفكیك می شود:
10/10/1382 10/10/1381
ریال ریال
موجودی نزد بانكها 3169381162 4099793813
تنخواه گردانها 45642391 880000
3215023553 4100673813
1-4- موجودی نزد بانكها از اقلام به شرح زیر تشكیل یافته است:
10/10/1382 10/10/1381
بانك ملت شعبه مركزی 473502037 2165082329
بانك تجارت شعبه میرداماد 1337602232 929741614
بانك ملی ایران شعبه میرعماد 469602161 393515890
بانك تجارت شعبه توحید 135609120 174609952
بانك ملت شعبه شهر صنعتی 60716070 32437116

بانك ملت حساب ارزی 125152690 402487840
بانك ملی شعبه بازار 543691 543691
بانك كشاورزی 254482 256482
سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت 5663986798 1118899

3169381162 4099793813

5- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری به شرح زیر تفكیك می شود:

10/10/1382 10/10/1381
مانده مشكوك الوصول خالص خالص
ریال ریال ریال ریال
اسناد دریافتنی تجاری ریالی 577753885 – 577753885 636003742
حسابهای دریافتنی تجاری ریالی 11533743622 752835780 10780907842 4713894104
شركتهای گروه 1532931442 – 1532931442 664526490
13644428949 752835780 12891593169 6014424336

1-5- مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال از اسناد دریافتنی از مشتریان تا تاریخ ارائه صورتهای مالی تسویه گردیده است.

2-5- حسابهای دریافتی تجاری از اقلام به شرح ذیل تشكیل یافته است:

10/10/1382 10/10/1381
مانده ذخیره مطالبالت مشكوك الوصول خالص
ریال ریال ریال ریال
خریداران محصولات چسب 985609041 – 985609041 1149616045
خریداران محصولات اس تی 9640088771 – 964008871 2517762093
خریدارات محصولات اس تی دبلیو 332771576 177561546 155210030 1046515876
خریداران محصولات نساجی 189945272 189945272 –
خریداران محصولات دباغی 385328962 385328962 –
فروشندگان داخلی – – –
11533743622 752835780 1078907842 4713894014

در سال مورد نظر مبلغ 176754536 ریال از بابت مطالبات غیرقابل وصول از شركتهای پالایش نفت طبق مصوبه هیئت مدیره ذخیره مطالبات درنظر گرفته شد.

در سال مورد نظر مبلغ 176754536 ریال از بابت مطالبات غیرقابل وصول از شركتهای پالایش نفت طبق مصوبه هیئت مدیره ذخیره مطالبات درنظر گرفته شد.

1-2-5- تا تاریخ ارائه صورت حسابهای مالی به ترتیب مبالغ خشتصد و چهل میلیون ریال از خریداران محصولات چسب و سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال از خریداران اس تی و چهل میلیون ریال از خریداران محصولات اس تی دبلیو به حیطه وصول درآمده است.

2-2-5- مانده طلب از شركتهای گروه بابت درآمد حاصل از كمیسیون فروش دریافت نشده از شركت هنكل می باشد.
6- سایر حسابها و اسناد دریافتنی
سرفصل فوق از اقلام زیر تشكیل شده است:
10/10/1382 10/10/1381
كاركنان (وام و مساعده) 201206164 230250206
اسناد دریافتنی 30733345 11968245
سپرده های موقت 171536660 166461660
طلب از سایر اشخاص وابسته 28801945 31218723
سایر 248464917 125850298
770743031 565749132

1-6- بدهی كاركنان بابت وام و مساعده به تدریج و طی لیستهای حقوق ماهیانه از گیرندگان كسر می گردد.
2-6- طلب از سایر اشخاص وابسته مربوط به شركت ایران هنكل (

كوگنیس) می باشد.
7- موجودی مواد و كالا
موجودی مواد و كالا از اقلام زری تشكیل شده است:

10/10/1382 10/10/1381
بهای تمام شده ذخیره كاهش ارز خالص
ریال ریال ریال

كالای ساخته شده 3962079515 – 3962079515 1731192748
مواد اولیه 4857723027 207503000 4650220027 3117583660
بسته بندی 653257453 – 653257453 733911785
سایر موجودیها 51479337 ـ 51479337 412392810
9524539332 207503000 9317036332 5623921003

1-7- موجودی مواد اولیه و بسته بندی، كالاهای ساخته شده در تاریخ 10/10/1382 در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، زلزله و ……… تحت پوشش بیمه ای مناسب و بصورت شناور قرار گرفته است.

8- سفارشات و پیش پرداختها
مانده حساب سفارشات و پیش پرداختها از اقلام زیر تشكیل شده است:
10/10/1382 10/10/1381
سفارشات خارجی:
مواد اولیه 126578262 351743548
پیش پرداختها:
كالای امانی ما نزد دیگران 334340747 ــــــــــــــ
خرید مواد اولیه ــــــــــــــ 264393223

شهرداری تهران 2551122650 235522650
سایر پیش پرداختها و سپرده ها 864115924 823925717
1576157583 1675585148

1-8- مانده سفارشات خارجی بابت اعتبارات مربوط به مواد اولیه جهت استفاده در خط تولید محصولات شركت می باشد كه بخشی از آن تا تاریخ ارائه صورتهای مالی به انبار شركت وارد و سفارشات مربوطه تسویه شده است.

2-8- پیش پرداخت خرید مواد اولیه مربوط به فروشندگان مواد اولیه می باشد كه عمده كالاهای مورد سفارش تا تاریخ ارائه صومرتهالی مالی به انبار شركت تحویل شده است.

3-8- مبلغ 118043178 ریال از مانده حساب سایر پیش پرداختها و سپرده ها مربوط به پیش پرداخت مالیات حقوق مدیر عامل سابق شركت كی باشد كه طبق برگ مالیات قطعی صادره توسط مراجع مالیاتی پرداخت و به این حساب منظور شده است.

اعتراض شركت به برگ مالیات صادر شده در مراجع تجدید نظر تحت رسیدگی می باشد.
1-9- داراییهای ثابت مشهود شركت در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای كافی و بصورت شناور برخوردار است.

2-9- افزایش حساب فضای سبز بابت محوطه سازی داخل كارخانه بمبلغ 000/000/250 ریال می باشد.

3-9- افزایش حساب ماشین آلات و تجهیزات به شرح زیر است:
مبلغ – ریال
1- خرید یك دستگاه میكسر 000/000/16
2- خرید ماشین قوطی پركن ربعی 000/100/82
3- انتقال ماشین آلات تروزوبون بعلت تكمیل 2698538141
جمع 2796638141

4-9- افزایش حساب ابزارآلات بابت خرید یك دستگاه چرخ گوشت 42 گیربكسی بمبلغ 000/300/11 ریال میباد.

5-9- افزایش حساب اثاثیه: بابت خرید كامپیوتر و دستگاه نلفن همراه و كپسول آتش نشانی و دستگاه آب سردكن میباشد.

6-9- افزایش حساب وسائل نقلیه بابت خرید دو دستگاه اتومبیل ماكسیما و پژو 206 بمبلغ 444950000 ریال میباشد.
افزایش حساب بالابر و جرثقیل بابت خرید یك دستگاه لیفتر دستی آلمانی بمبلغ 000/000/4 ریال می باشد.

مانده سرفصلهای داراییهای در دست تكمیل شامل مبلغ 836/337/640/1 ریال داراییهای مرتبط با پروژه احداث خط تولید تروزون می باشد كه تا تاریخ ترازنامه حدود 95 درصد آن تكمیل شده است و انتظار میرود در سال 2004 میلادی به بهره برداری برسد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir