توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله میزان و عوامل موثر بر ایجاد اعتیاد به اینترنت با word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله میزان و عوامل موثر بر ایجاد اعتیاد به اینترنت با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله میزان و عوامل موثر بر ایجاد اعتیاد به اینترنت با word

چکیده  
مقدمه  
مواد و رو ش کار  
یافته ها  
بحث و نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله میزان و عوامل موثر بر ایجاد اعتیاد به اینترنت با word

6 Ferris R: Jennifer internet addiction disorder: causes, symptom and consequences

7- Young KS. Psychology of computer Use: a case that breaks the stereotype. Psychology Reports 1996; 79: 899-

8- Young KS. Caught in the net: how to recognize the sings of internet addiction and a winning strategy forrecovery. 1st Edition, John wiley & Sons: New York,

9- Song W. Effects on self-efficacy and self-control on the addictive use of internet. Masters thesis: Yonsei University,

10- Yun J. The relationship between internet addiction and mental depression, impulse, and sensitivity characteristics. Masters thesis: Korea University,

11- Park J. A study on effective variables of the addictive usage of internet by adolescents. Masters thesis: Sook myung womans university,

12- An S. A study on the addictive usage of the internet. Masters thesis: Yonsei University,

13- Lee K. Emerging consumer issues and remedies inchanging consumer  nvironment. BK 21 project Team Report: Seoul National University,

14- Hill Ronald R. Marketing and consumer researchin the public interest. SAGE publication, by kim Y,seo J, Lee E, Jae M. Seou: Sigma Press,

15- Seeman M. On the meaning of alienation American Sociological Review 1959; 24: 783-

16- Dean DC. Alienation: it is meaning and management. American Sociological Review 2002;22: 670-

17- Kang W. The relationship between the perceivedfather’s/ mother’s values, father/ mother – studentemotional intimacy & father’s/ mother’s over controland university students’ alienation. Doctorates thesis:Seoul National University, 200018- Kim J. A study on characteristics of internetaddicts subgroups. Masters thesis: Yonsei University,

19- Kang JE. The relationship of loneliness, sociala مقاله میزان و عوامل موثر بر ایجاد اعتیاد به اینترنت با wordiety, coping styles and online addiction of PC communication users. Masters thesis: The Catholic University of Korea,

20- Kang JM. A study on the relationship between PCcommunication service use pattern and personalcharacteristics. Masters thesis: Han young University,

21- Briggs I, Mayers & Mccaully MH. Thedevelopment and application of MBTI. Tr. By kim J,shim H, & Jes. Seoul: Korea psychological TestingInstitute,

22- Crombie Ik. Research in health care. John wiley, UK,

23- Kim K. Relationship between alienation andadolescent’s problem behavior. Master’s thesis: SeoulNational University,

24- Marlatt GA, Bear Js, Donowan DM. Addictivebehaviors: etiology and treatment. Annual review ofPsychology 1989; 39: 223-

25- Kim S. The influence of computer communicationaddiction on the self identify of teenagers – focused onteeragers who often go to PC game room. Master’stheries: Kyonggi University,

26- Lee Jy. A study on student alienation in the societyfocusing on education. Master’s thesis: Korea NationalUniversity of Education, 199827- Sunwoo K, Rando K. A study of internetaddiction: Status Causes and remedies. Journal ofKorean Home Economies Association, EnglishEdition 2002: 3; 1-

 

چکیده

اعتیاد به اینترنت موضوع تازه و جالبی است که در سال های اخیر به عنوان اعتیاد رفتار محور مورد توجه قرار گرفته است . هدف از انجام این پژوهش بررسی مشکل اعتیاد به اینترنت و ویژگی های رفتاری، شخصیتی و جمعیتی کاربران بر حسب درجه اعتیاد آنهاست. این مطالعه به روش مقطعی بر روی 364 نفر از کاربران اینترنت در سنین 45-15 درشهر ایذه انجام شده است. در این مطالعه 3 پرسشنامه اندازه گیری درجه اعتیاد، نوع شخصیت کاربران و  مقیاس احساس بیگانگی مورد استفاده قرار گرفته است. است. پس از ثبت داده ها در نرم افزار  SPSS برای تحلیل داده ها از روش نحلیل همبستگی استفاده گردید. در این بررسی 8/34 درصد کاربران، به اینترنت اعتیاد داشتند و همه آنها درجات مختلفی از رفتارهای روانی  اجتماعی مانند احساس بیگانگی با خود، احساس ضعف و ناتوانی در انجام امور، رفتار ناهنجار اجتماعی، اجتماع گریزی، درون گرایی و رفتار احساسی را از خود نشان دادند. همچنین تمایل نوجوانان،  مورد افراد مجرد و دانش آموزان به اینترنت بسیار شدیدتر از سایر گروه  ها بود. بین اعتیاد به اینترنت در کاربران ، با احساس بیگانگی از خود و ابعاد آن و همچنین با ویژگ ی های شخصیتی درون گرا و دارای رفتار احساسی ارتباط معناداری دیده می شود. در کاربران معتاد شدید نیز بهره جویی از گفتگوی اینترنتی سه برابر کاربران است و هر چه از حالت طبیعی به اعتیاد در کاربران پیش می رویم بهره جویی از فیلم، موسیقی، بازی و گفتگوی اینترنتی بیشتر می شود. با توجه به نتایج به دست آمده شایسته است دست اندرکاران بهداشتی اطلاعات درست در مورد استفاده بهتر از اینترنت و برنامه های پیشگیری برای این نوع اعتیاد را فراهم آورند

کلید واژه ها: اعتیاد، اینترنت، کاربر

مقدمه

اعتیاد به اینترنت پدیده جدیدی است که بسیاری از پزشکان عمومی از آن بی اطلاع هستند. به نظر می رسد ریشه این عمل فرار از مشکلات شخصی است. متنوع بودن قسمت های مختلف اینترنت ، فرصتی برای فرار از مشکلات عاطفی مانند افسردگی، استرس، اضطراب یا مشکلات ارتباط با دیگران فراهم می آورد(1). طی تحقیقی که کمپانی نئو در سال 2000 انجام داد در سراسر جهان حدود 1/407  میلیون کاربر اینترنت وجود دارد

عادات مختلف وقتی به  شکل اعتیاد در می آیند که بر روی اجزاء مختلف زندگی اثر سوء بگذارند اعتیاد به اینترنت به واسطه نادیده گرفتن مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی باعث آسیب رسیدن به فرد می شود. بسیاری از معتادین به اینترنت سلامتی خود را به مخاطره می اندازند ، به طور میانگین 38 ساعت در هفته را صرف تماس با اینترنت می کنند در حالی که این استفاده مربوط به عملکرد های اقتصادی و یا علمی نیست. معتادین به اینترنت مکررا خواب خود را فدای برقراری ارتباط می کنند و خوردن و ورزش را فراموش می کنند ،گزارشاتی در مورد مرگ در حین استفاده از اینترنت ، بر اثر حمله قلبی داده شده که می تواند به دلیل اختلالات فیزیکی مانند خواب، کم تحرکی و خودکشی در اثر اعتیاد به اینترنت در اثر استرس وارده باشد. متاسفانه اعتیاد باعث نادیده گرفتن روابط خانوادگی، از هم گسیختگی روابط اجتماعی، افت تحصیلی، مشکلات شغلی و صرف مخارج بالا جهت استفاده از آن می گردد که از نظر اقتصادی می تواند مشکلاتی را به بارآورد.(2)

 رویارویی با اعتیاد به اینترنت مانند هر اعتیاد دیگر مشکل است . اعتیاد به اینترنت، هرویین، سیگار، الکل و همه انواع اعتیاد دارای اجزاء اساسی شبیه به هم می باشند و ترک هیچ اعتیادی راحت و بدون درد نیست. درمرحله اول فرد معتاد موضوع را انکار می نماید و اعتقاد دارد این مشکل قابل حل بوده و تاثیری بر زندگی من ندارد و در واقع مشکلی وجود ندارد، بدون انکار معتاد از مرحله اول وابستگی به طرف مراحل پیشرفته نمی رود . در مرحله بعد معتادین فکر می کنند خودشان از عهده مشکل برآمده و نسبت به کمک گرفتن از دیگران بی میل می باشند . متاسفانه افراد  معتاد به دلیل آن که منبع رضایتمندی در لذت از زندگی ندارند، بیش از پیش به سمت وابستگی کشیده می شوند .مشکل اساسی دیگر معتادین ، نداشتن یا نقص در مهارت های تدابیر زندگی و روش های سازگاری با مشکلات است و برای فراموشی مشکلات به اعتیاد روی می آورند و هرگونه تلاش برای ترک وابستگی با وسوسه مصرف روبرو و اغلب شکست می خورد. (3)

علائم هشدار دهنده ای وجود دارد که می تواند به فرد در ارزیابی اعتیاد به اینترنت کمک نماید . از دیدگاه جمیز نشانه هایی که افراد باید به آن توجه نمایند عبارتند از

1- عدم توانایی برای کنترل و محدود کردن استفاده از کامپیوتر

2- توجیه و سعی درکم جلوه دادن زمان استفاده از کامپیوتر یا نوع استفاده ای که از آن می شود

3- عواقب منفی برای دوستان و خانواده کاربر

4- رفتارهای نامناسب و آسیب رسیدن به اعتقادات مذهبی و معنوی

5- ترجیح دادن بیش از حد و مهم شدن کامپیوتر به عنوان شاخص اساسی زندگی در این مورد قضاوت دیگران بسیار مهم است. (4)

کاربران ممکن است به قسمت های مختلف اینترنت مانند چت یا سایر قسم ها اعتیاد پیدا کنند (5)، اعتیاد به اینترنت یک ، اختلال فیزیکی – روانی شامل نشانه های تحمل، جدا شدن2  اختلالات عاطفی و اختلال در روابط اجتماعی است که هر روز به مقدار بیشتری در استفاده کنندگان از اینترنت گسترش می یابد . به واسطه اهمیت یافتن اینترنت در زندگی روزانه و گسترش جهانی استفاده ازکامپیوتر در امور مختلف ارتباطی وتفریحی مشکلات ناشی از آن حائز اهمیت است. (6)

بنابراین اعتیاد به اینترنت نیز اعتیاد رفتار محور محسوب می شود. یانگ معتقد است واژه معتاد برای کاربران اینترنت هم به کار گرفته می شود، زیرا نشانه های اعتیاد به اینترنت همان ویژگی هایی را دارد که در اعتیاد به الک ل و سیگار دیده می شود (7). او توانست اعتیاد به اینترنت را با پرسشنامه 20 سؤالی بر مبنای  مقیاس 5 تایی لیکرت طراحی و معرفی کند(8). مطالعات اخیر در مورد اعتیاد به اینترنت به طور عمده بر روی سه دسته عوامل مؤثر تأکید دارد که عبارتند از عوامل فردی، عوامل روان شناختی  اجتماعی و عوامل مربوط به اینترنت . عوامل فردی مانند خود اتکایی با درجه پایین (9)، ویژگی های درون گرایی، رفتارهای غریزی و تمایلات آنی(10) و نقص مهارت های ارتباطی(11) ، عوامل اجتماعی مانند حمایت ضعیف خانواده از اعضای خود و عوامل روانشناختی اجتماعی که از ارتباط ضعیف بین افراد خانواده با یکدیگر سرچشمه می گیرد(12) و سرانجام عوامل مربوط به اینترنت مانند استفاده طولانی مدت از اینترنت، دستیابی سریع و آسان به آن و داشتن مهارت های بالا در استفاده از آن همگی در اعتیاد به اینترنت تأثیر دارند(13).  تا کنون چندین مطالعه در مورد ارتباط اعتیاد به اینترنت با احساس بیگانگی با خود انجام شده است (14). “سیمن” احساس بیگانگی با خود را عدم تعادل و تطابق بین انتظارات و پاداش های دریافت شده یا بین داده ها و ستانده ها توسط یک فرد در جامعه می داند. بر مبنای این نظریه، احساس بیگانگی با خود شش بعد مختلف دارد که عبارتند از : ضعف و ناتوانی، احساس پوچی و بی معنی و بی اهمیت بودن، بروز رفتار ناهنجار اجتماعی، اجتماع گریزی، بیگانگی فرهنگی و انزواطلبی(15).  ”دین”چندین سال بعد توانست ابعاد ذکر شده بالا را مورد سنجش قرار دهد ومقیاس جدیدی را برای آزمون احساس بیگانگی با خود به وجود آورد(16)

مقیاس احساس بیگانگی با خود دین[1] یا DAS که عمدتًا در حیطه های آموزشی و خانوادگی به کار می رود به ابعاد کوچک تری شامل ضعف و ناتوانی در انجام امور، رفتار ناهنجار اجتماعی و اجتماع گریزی تقسیم شده است(17). سایر مطالعات شامل مطالعه درباره ارتباط اعتیاد به اینترنت با صفاتی مانند اتکا به نفس، بی نیاز بودن از تعریف و تمجید و اعتقاد دارد معتادان به اینترنت افراد  انزواطلبی است هستند که از اتکا به نفس پائین تری برخوردار هستند(18). کیم  کانگ هم عنوان کرد که هر قدر احساس بیگانگی با خود و اضطراب و تنش در کاربران رایانه ای بیشتر باشد، این افراد اعتیاد بیشتری به ایجاد رابطه از این طریق پیدا می کنند(19). بر مبنای مطالعه کانگ کاربران رایانه ای که دارای شخصیت درون گرا هستند در مقایسه با افراد برون گرا بیشتر گفتگوی اینترنتی می کنند و افرادی که شخصیت احساسی و هیجانی دارند در مقایسه با شخصیت های تفکرگرا و عقلایی بیشتر از خدمات پست الکترونیک و داده های رایانه ای به صورت حرفه ای استفاده می کنند(20). بنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی اعتیاد به اینترنت بر روی کاربران و عوامل مؤثر بر آن است . در این پژوهش عوامل مرتبط با کاربران که در اعتیاد آنها نقش دارد و ویژگیهای رفتاری معتادان و عوامل جمعیتی و ویژگی های شخصیتی آنها مورد بررسی قرار می گیرد

مواد و رو ش کار

[1] -Dean’s Alienation Scales

 

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir