توضیحات

 پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز آی سی بی سی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان :

پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1-مقدمه 9

2-1-1-مفهوم حکمرانی 9

2-1-3-حکمرانی شهری 9

2-1-4-گذار از حکومت شهری به حکمرانی شهری 11

2-1-5-اهداف حکمرانی شهری 12

2-2-مدیریت شهری: 13

2-2-1-مدلهای مدیریت شهری 14

2-2-2-تعریف حكومت محلی و سازمان محلی 15

2-2-3-انواع سازمان های محلی 15

2-3-جایگاه محوری شهرداریها در نظام مدیریت شهری 16

2-3-1-مدیریت مشارکتی: 18

2-4- مشارکت: 20

2-4-1-نظریه وکالتی: 22

2-4-2-نظریه مشارکتی: 22

2-4-3-نظریه پایه برنامه ریزی مشارکتی 23

2-4-4-ویژگی ها و مراتب مشارکت 24

2-4-5-دیدگاه های نظری درباره مشاركت: 24

2-4-6-مصادیق مختلف مشاركت: 24

2-4-7-عناصر ( اركان ) اساسی مشاركت: 25

2-4-8-موانع مشاركت: 25

2-4-9-ویژگی های مشاركت: 26

2-4-10-انواع مشارکت 27

2-4-11-نظریه های رایج در زمینه مشارکت 28

2-5-شهروند، شهروند مداری و جایگاه آن در حقوق شهری 30

2-5-1-شهروندی و فلسفه وجودی آن 30

2-5-2-ساز و کار رابطه شهروندی-شهرداری: حقوق و وظایف متقابل 32

2-5-3-مفهوم و حقوق شهروندی در ایران 33

2-5-4-غیبت شهروندی در قوانین شهری ایران 35

2-6-1-توسعه پایدار شهری 37

2-6-2-اهداف ،ابعاد و اصول توسعه پایدار 37

2-6-3-مقیاس محلی توسعه پایدار 38

2-6-4--شاخصهای توسعه پایدار 38

2-6-5-شاخص اقتصادی 38

2-6-6-شاخص کالبدی 38

2-6-7-نظریه توسعه پایدار شهری 39

2-6-8-نظریه توسعه پایدار و مدیریت شهری 40

2-7-پایداری شهری و مدیریت شهری پایدار 43

2-8- مفهوم توسعه 45

2-8-1- دیدگاههای نظری توسعه 45

2-8-2-مولفه‌های اصلی برای توسعه پایدار عنوان شده است: 46

2-8-3-سیستم متعامل در توسعه پایدار 46

2-8-4-رویكرد سیستمی و توسعه پایدار 47

2-9-نظریه توسعه پایدار شهری 48

2-11- مجموعه پروژه‌های انجام شده در شهرداری تهران در زمینه مشارکت شهروندی 51

2-11-1- پروژه شهر سالم 51

2-11-2- طرح شهردار مدرسه 51

2-11-3-طرح غنچه‌های شهر 52

2-11-4- طرح شورایاری محلات 52

2-11-5-طرح برنامه های اوقات فراغت شهرداری تهران با الگوی مشارکت مردمی 53

2-12-سرمایه اجتماعی 54

2-13- الگوهای مشارکت شهروندی مدیریت شهری در كشورهای پیشگام 56

2-14-طراحی الگوی مشارکت شهروندان در امور شهری ...........................................................56

2-1-مقدمه

حکمرانی و حکمرانی خوب مفاهیمی هستند که امروزه در علوم سیاسی، امور دولتی و بویژه مدیریت توسعه مطرح و به کارگرفته می­شوند. این مفاهیم در کنار مفاهیمی دیگر مانند دموکراسی، جامعه متمدن، مشارکت شهروندان، حقوق بشر و توسعه اجتماعی و پایدار معنی می­یابند. بنابراین با توجه به موضوعیت یافتن این مفاهیم و ضرورت توجه به آن­ها به دلیل تغییرات مستمر جوامع و ارتباط آن­ها با یکدیگر، تعیین سطوح به­کارگیری و متولیان جاری سازی آن اهمیتی قابل توجه دارد. به همین دلیل ایجاد تمایز و تعریف دقیق هر یک از مفاهیم حکومت، حکمرانی، حکمرانی خوب و مدیریت در دو سطح کشور و شهر می­تواند به طور اعم نقش هر یک از عاملان اصلی و به طور اخص نقش و مسولیت مدیران شهری را مشخص کند و بر اساس آن، امکان تعیین الگوی مناسب و ایجاد زیرساخت­های لازم برای مدیریت شهر و بهره­گیری از مزایای حکمرانی خوب شهری در سایه سازماندهی مناسب فراهم آید.

2-1-1-مفهوم حکمرانی

اصطلاحات حکمرانی و حکومت، دارای مفاهیم محض و تخصصی بوده که بعضاَ فارغ از مفهوم، معمولاً جایگزین یکدیگر به کار می­روند. اما قدمت حکمرانی به تاریخ تمدن بشری برمی­گردد. واژه حکمرانی از لغت یونانی (Kybernan) و (Kybernetes) گرفته شده و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگه‌داشتن است. در حالی که مفهوم حکومت دلالت بر واحد سیاسی برای انجام وظیفه س سیاستگذاری داشته و برجسته­تر از اجرای سیاست­ها است. پس می­توان گفت واژه حکمرانی اشاره به پاسخگو بودن هم در حوزه سیاستگذاری و هم در حوزه اجرا دارد (شریفیان ثانی، 1380،ص،149)

حکمرانی طی دهه 1990 میلادی، به یکی از واژه های محوری علوم اجتماعی، به ویژه در حوزه نظریه سیاسی، علوم سیاسی و جغرافیایی انسانی تبدیل شده­است. بنابراین حکمرانی را می­­توان کنش، شیوه یا سیستم اداره دانست که در آن مرزهای بین سازمان­ها و بخش عمومی و خصوصی در سایه یکدیگر محو می­شوند. جوهره حکمرانی به وجود روابط متعامل بین و درون حکومت و نیروهای غیرحکومتی اشاره دارد(برک پور؛ اسدی1388،ص،18)

2-1-3-حکمرانی شهری

حکمرانی شهری، طبق تعریف زیست بوم سازمان ملل[1] عبارت است از مجموع روش­های برنامه‌ریزی و مدیریت عمومی شهر از سوی افراد، نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی و نیز فرایند مستمری است که از آن طریق، منافع متضاد یا متعارض با یکدیگر همراه شده و زمینه همکاری و کنش متقابل فراهم می­آید. طبق این تعریف حکمرانی شهری، هم نهادهای رسمی و هم اقدامات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در برمی‌گیرد(2006 UN-HABITAT,).

بعلاوه نباید از نظر دور داشت تحقق سبک و شیوه مدیریت امور محلی و شهری که از آن به عنوان حکمرانی یاد می شود منوط به شکل گیری یک مجموعه روابط رسمی و ساختارهایی از قبیل قانون مداری، چارچوب­های حقوقی مدون و مشخص، تعریف و تعیین حدود رژیم­های سیاسی، تعیین سطوح تمرکززدایی و فراهم کردن زمینه مشارکت­های همگانی در امور تصمیم گیری راجع به خط‌مشی‌هاست (اکبری، 1381، ص136)

حمکرانی شهری بر خلاف مدیریت شهری، فرایندی مدیریتی است که به اتخاذ و حفظ زیربناها و خدمات شهری می‌پردازد. حکمرانی شهری فرایندی کاملاً سیاسی در نظر گرفته میشود (شریفیان ثانی، 1380، ص،9) و از آنجا که حکمرانی یا حاکمیت شهری، وظیفه به اجرا در آوردن تصمیمات و سیاست‌های عمومی در جهت منافع عامه را دارد (پاداش و همکاران، 1386،ص،4) به عنوان فرایند مشارکتی توسعه، تعریف می­شود و به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تمهیداتی را برای حل مشکلات شهری فراهم می­آورند که نتیجه آن رفع ناپایداری توسعه شهری، رفع ناپایداری­ها از بدنه نهادهای مدیریتی، برنامه­ریزی شهری، کارآمد سازی و مسئولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض قدرت، وظایف و صلاحیت­ها به حکومت­ها و سایر ذی­نفعان محلی خواهد بود(لاله­پور،1386،ص68) بنابراین حکمرانی شهری را می­توان فرایندی دانست که بر اساس کنش متقابل میان سازمان­ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و سازمان­های غیردولتی و تشکل‌های جامعه مدنی از طرف دیگر شکل می‌گیرد.


[1] .UN-HABITAT

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان با word, پروژه word پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان, دانلود سورس پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان با word, سیستم پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان با word, مدیریت پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان به زبان word, پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان با word, پروژه دانشجویی پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان, پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان به زبان word, پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان در word, سیستم پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان تحت word, دانلود پروژه پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان, سورس پروژه پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان به زبان word, پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان, پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان به زبان فایل ورد (word), پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان در فایل ورد (word), سیستم پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان با word, پروژه پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir