توضیحات

 مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي :

مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در علوم كشاورزی و منابع طبیعی از صفحه 99 تا 107 منتشر شده است.
نام: ارتباط میان برخی پارامترهای یونی و غیریونی آب با شاخص هماتوکریت، رشد و بازماندگی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهای پرورشی
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كپور معمولی
مقاله پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب
مقاله هماتوکریت
مقاله رشد و بازماندگی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش به منظور ارزیابی محصول ماهی کپور برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب شامل ترکیبات یونی (سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) و آلی (پروتئین کل، گلوکز و کلسترول) و روابط آنها با شاخص هماتوکریت، رشد و بازماندگی به مدت 7 ماه روی 15 استخر 10 هکتاری در منطقه دیکجه گنبد در استان گلستان مورد مطالعه قرار گرفت. محدوده ترکیبات یونی آب حاوی 30/26-99/0 میلی مول در لیتر سدیم، 20/14-60/0 میلی مول در لیتر پتاسیم، 62/24-68/0 میلی گرم در دسی لیتر کلسیم و 12-87/0 میلی گرم در دسی لیتر منیزیم بود، همچنین دامنه ترکیبات آلی آب 73/0-02/0 گرم در دسی لیتر پروتئین کل، 41/85-86/0 میلی گرم در دسی لیتر کلسترول و 8/105-68/0 میلی گرم در دسی لیتر گلوکز اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده از آماره پیرسون نشان داد که بین یون منیزیم با طول، وزن (P<0.01) و بیومس ماهی (P<0.05)، یون کلسیم با وزن و بیومس ماهی (P<0.05)، یون سدیم با طول و وزن ماهی (P<0.01)، یون پتاسیم با بیومس ماهی (P<0.05)، پروتئین کل با طول، وزن (P<0.01) و با بیومس ماهی (P<0.05)، کلسترول با هماتوکریت (P<0.05) و گلوکز آب با طول (P<0.05) و وزن ماهی (P<0.01) ارتباط معنی داری وجود داشت. بنابراین بین پارامترهای یونی و غیریونی آب با رشد و بازماندگی ارتباط معنی داری مشاهده شد که می توان با مدیریت و تعدیل این عوامل در محدوده مناسب پرورش سبب افزایش رشد و بقا در ماهی کپور معمولی شد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي با word, پروژه word مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي, دانلود سورس مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي با word, سیستم مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي با word, مدیریت مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي به زبان word, مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي با word, پروژه دانشجویی مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي, مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي به زبان word, مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي در word, سیستم مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي تحت word, دانلود پروژه مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي, سورس پروژه مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي به زبان word, مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي, مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي به زبان فایل ورد (word), مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي در فایل ورد (word), سیستم مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي با word, پروژه مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir