توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله کاربردهای الگوریتم ژنتیک دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربردهای الگوریتم ژنتیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کاربردهای الگوریتم ژنتیک

فصل اول

1-1- مقدمه

فصل دوم

مقدمه ای بر الگوریتم ژنتیک;

2-1- مقدمه

2-2- پیشینه

2-3- اصطلاحات زیستی

2-4- تشریح کلی الگوریتم ژنتیک;

2-5- حل مساله با استفاده از الگوریتم های ژنتیک;

2-6- اجزای الگوریتم ژنتیک;

2-6-1- جمعیت

2-6-2- کدگذاری

کدگذاری دودویی

کدگذاری مقادیر

2-6-2-3- کدگذاری درختی

2-6-3- عملگرهای الگوریتم ژنتیک;

2-6-3-1- Fitness ( برازش )

2-6-3-2-  selection (انتخاب)

انتخاب چرخ رولت

انتخاب ترتیبی

انتخاب بولتزمن

انتخاب حالت پایدار

نخبه سالاری

انتخاب رقابتی

2-6-3-3- Crossover (ترکیب)

ترکیب تک نقطه ای

ترکیب دو نقطه ای

ترکیب n نقطه ای

ترکیب یکنواخت

ترکیب حسابی

2-6-3-4-  Mutation(جهش)

وارونه سازی بیت

تغییر ترتیب قرارگیری

تغییر مقدار

2-7- مفاهیم تکمیلی

2-7-1- برتری ها و ضعف های الگوریتم ژنتیک;

2-7-2-  نکات مهم در الگوریتم های ژنتیک;

2-7-3- نتیجه گیری‌

فصل سوم

کاهش اثرات زیست محیطی آلاینده های

Cox ، NOx و SOx در کوره ها

3-1- مقدمه

3-2- احتراق

3-2-1- روش محاسبه ترکیب ترکیبات تعادلی با استفاده از ثابت تعادل

3-2-2- روش محاسبه دمای آدیاباتیک شعله

3-2-3- انتخاب سیستم شیمیایی

3-2-4-  تاثیر دمای هوا و هوای اضافی بر تولید محصولات

3-3- بهینه سازی

3-3-1- روش های حل مسائل بهینه سازی

3-3-2- روش تابع پنالتی

3-3-3- الگوریتم حل تابع پنالتی

3-4- برنامه کامپیوتری و مراحل آن

3-5- تشکیل تابع هدف

3-6- تشکیل مدل مسئله بهینه سازی

3-7- روش حل

فصل چهارم

توضیحاتی در رابطه با gatool نرم افزار مطلب

4-1- gatool

4-2- تنظیم گزینه ها برای الگویتم ژنتیک;

4-3- Plot Options

4-4- Population Options

4-5- Fitness Scaling Option

4-6- Selection Option

4-7- Reproduction Options

4-8- Mutation Options

4-9- Crossover Options

4-10- Migration Options

4-11- Output Function Options

4-12- Stopping Criteria Options

4-13- Hybrid Function Options

4-14- Vectorize Options

فصل پنجم

نتایج

5-1- نتایج حاصل از تابع پنالتی و الگوریتم ژنتیک;

5-2- نتیجه گیری

فهرست مراجع

2-1- مقدمه

الگوریتم های ژنتیک یکی از الگوریتم های جستجوی تصادفی است که ایده ی آن برگرفته از طبیعت می باشد . الگوریتم های ژنتیک در حل مسائل بهینه سازی کاربرد فراوانی دارند . به عنوان مثال می توان به مسئله فروشنده دوره گرد اشاره کرد . در طبیعت از ترکیب کروموزوم های بهتر ، نسل های بهتری پدید می آیند . در این بین گاهی اوقات جهش هایی نیز در کروموزوم ها روی می دهد که ممکن است باعث بهتر شدن نسل بعدی شوند. الگوریتم ژنتیک نیز با استفاده از این ایده اقدام به حل مسائل می کند

در الگوریتم های ژنتیک ابتدا به طور تصادفی یا الگوریتمیک ، چندین جواب برای مسئله تولید می کنیم . این مجموعه جواب را جمعیت اولیه می نامیم . هر جواب را یک کروموزوم می نامیم . سپس با استفاده از عملگرهای الگوریتم ژنتیک پس از انتخاب کروموزوم های بهتر ، کروموزوم ها را باهم ترکیب کرده و جهشی در آنها ایجاد می کنیم . در نهایت نیز جمعیت فعلی را با جمعیت جدیدی که از ترکیب و جهش در کروموزوم ها حاصل می شود ، ترکیب می کنیم . موارد فوق را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار می دهیم

 2-2- پیشینه

پیشینه ی الگوریتم ژنتیک به سال های حدود 1960 برمی گردد. در دهه های 50 و 60 تحقیقات متعددی برای استفاده از نظریه تکامل در بهینه سازی مسائل مهندسی به طور مستقل صورت گرفت. ایده ی اصلی در همه این سیستم ها، رشد یک جمعیت از پاسخ های اولیه یک مساله به سمت پاسخ بهینه با الهام گیری از عملگرهای انتخاب و تغییر ژنتیک طبیعی بود. در سال های 1965 تا 1973 رکنبرگ(Rechenberg ) کتاب خود را به نام  تکنیک های تکامل (Evolution strategies (Evolutionsstrategie in original) ) در زمینه محاسبات تکاملی منتشر کرد و در سال های بعد نظریه او توسط محققین دیگر توسعه یافت. الگوریتم ژنتیک نخستین بار توسط  جان هلند ( John Holland ) مطرح و به وسیله خود او و دانشجویان و همکارانش گسترش یافت. تلاش های او و اطرافیانش در این زمینه در نهایت به نشر کتاب سازگاری در طبیعت و سیستم های مصنوعی (Adaption in Natural and Artificial Systems ) انجامید. پس از آن تحقیقات گسترده ای توسط افراد مختلف در این زمینه انجام شد (به عنوان مثال در سال 1992 جان کزا (John Koza ) الگوریتم ژنتیک را به صورت عملیاتی در برنامه نویسی به کار برد و برنامه نویسی ژنتیک (genetic programming(GP) ) را به عنوان روش خود مطرح ساخت.) و الگوریتم ژنتیک به صورت امروزی خود رسید

 2-3- اصطلاحات زیستی

در راستای فهم کامل الگوریتم ژنتیک، ابتدا بهتر است با برخی از اصطلاحات زیستی به کار رفته در تئوری این الگوریتم آشنا شویم. همه موجودات زنده از واحدهای کوچکی به نام سلول تشکیل شده اند. هر سلول نیز به نوبه خود از مجموعه ای از یک یا چند کروموزوم (chromosome ) تشکیل شده است. کروموزوم ها رشته هایی از مولکول DNA می باشند که در حقیقت برنامه کاری موجود زنده را در خود ذخیره می کنند. هر کروموزوم شامل چندین ژن( gene ) می باشد، که هر ژن بلوکی از مولکول DNA می باشد که پروتئین خاصی را کدگذاری می کند. به طور کلی می توان گفت که هر ژن یک خصیصه (trait ) از موجود زنده (مانند رنگ چشم) را کد گذاری می کند. حالت های ممکن برای یک خصیصه را (allele  ) می گویند. هر ژن موقعیت مخصوص خود را در کروموزوم دارد که به آن (locus ) می گویند. بسیاری از موجودات زنده در هر سلول چندین کروموزوم دارند. مجموعه کامل مواد ژنتیکی در سلول (مجموعه همه کروموزوم ها) (genome ) نامیده می شوند. اصطلاح (genotype ) به مجموعه خاصی از کروموزوم های موجود در genome اتلاق می شود. Genotype ها در پی تحولات و تغییر، به phenotypeها خصوصیات فیزیکی و ذهنی موجود زنده (مانند رنگ چشم، بلندی، اندازه مغز و یا میزان هوش) تبدیل می شوند

در طی تولید مثل جنسی(reproduction )، در اثر الحاق(recombination or crossover ) ژن ها از کروموزوم های والدین(parents ) با یکدیگر ترکیب شده تا کروموزوم کامل جدیدی را تشکیل دهند. در طی این تغییرات، ممکن است تغییرات کوچکی در برخی از بخش های DNA   ژن های فرزند، بوجود آمده و فرزند دچار جهش (mutation ) گردد. در نهایت تناسب (fitness ) یک موجود زنده با توجه به احتمال زیستن آن برای تکثیر(زیست پذیری(viability ) ) یا برحسب تابعی از تعداد فرزندان آن گونه (باروری(fertility )) تعیین می گردد

 2-4- تشریح کلی الگوریتم ژنتیک

یک تشریح کلی از الگوریتم ژنتیک را می‏توان به صورت زیر در نظر گرفت

 -1 جمعیتی از رشته‏ها را به صورت تصادفی بسازید
-2 هررشته داخل جمعیت را ارزیابی کنید
-3 رشته‏های جدید را با ترکیب رشته‏های جاری ایجاد کنید. برای ترکیب رشته‎های والد از عملگر‏های جهش و تبادل استفاده کنید
-4 اعضایی از جمعیت را برای ایجاد فضایی برای رشته‏های جدید حذف کنید
-5 رشته‏های جدید را ارزیابی نموده و آنها را داخل جمعیت قرار دهید
-6 اگر زمان اجرا تمام شده است توقف نمایید و بهترین رشته را باز گردانید. در غیر این صورت به مرحله سه بازگردید

روند ذکر شده در بالا متداول‏ترین روش الگوریتم ژنتیک را تشریح می‏کند. اما محققین مختلف، آن را به روش‏های متفاوت پیاده سازی کرده‎اند

دو روش متداول دیگر برای اختتام: (همگرا شدن الگوریتم، تولید تعداد خاص نسل می‏باشد)

 2-5- حل مساله با استفاده از الگوریتم های ژنتیک

برای حل مساله با استفاده از الگوریتم های ژنتیک ، ابتدا جمعیت اولیه ای شامل K کروموزوم تولید می کنیم . هر کروموزوم نشان دهنده جواب مساله خواهد بود . سپس با استفاده از عملگر برازش میزان مطلوب بودن هر کرموزوم را محاسبه کرده و در مرحله بعد با استفاده از مقادیر محاسبه شده در مرحله برازش کروموزوم هایی را انتخاب کرده و جمعیت میانی را تولید می کنیم . تعداد کروموزوم های جمعیت میانی نیز K کروموزوم خواهد بود . در نهایت نیز عملگر جهش بر روی کروموزوم های جمعیت میانی اعمال می شود . پس از اعمال عملگر جهش ، جمعیت میانی جایگزین جمعیت اولیه می شود . دوباره مراحل برازش ، ادغام و جهش و جایگزینی بر روی آن انجام می شود . شبه کد زیر نحوه انجام مراحل فوق را نشان می دهد 

Population = GeneratePopulation(K)

For I = 1 to MaxIterations
 Fitness(Population)
 If any of chromosomes is optimal Then
  Break
 Offspring =  Crossover(Population)
 Mutate(Offspring)

EndFor

2-6- اجزای الگوریتم ژنتیک

با توجه به آنچه گذشت، الگوریتم ژنتیک بخشی از نظریه حسابگری تکاملی (evolutionary computing ) است که در حال حاضر به عنوان بخشی از هوش مصنوعی به سرعت در حال رشد می باشد. ایده اصلی این الگوریتم در نظریه تکامل داروین نهفته است.  از نظر کاربردی، الگوریتم ژنتیک یکی از روش های بهینه سازی مسائل است که اساس آن بر انتخاب طبیعی (natural selection) (عامل اصلی تکامل زیستی) و برخی مفاهیمی که از علم ژنتیک الهام گرفته شده اند، استوار است. در این روش به بیان ساده، برای بهینه سازی تابع هدف (تابع تناسب(fitness function )) مساله، در هر مرحله، از یک جمعیت (population) اولیه کروموزوم ها (افراد (individuals) ) که در حقیقت پاسخ های اولیه مساله می باشند، به یک جمعیت جدید از کروموزوم ها و یا یک نسل (generation) جدید که در حقیقت پاسخ های ثانویه مساله مفروض می باشند می رسیم. بنابراین با تکرار این عملیات و تولید جمعیت جدید از جمعیت قبلی در هر مرحله و در نتیجه رسیدن به نسل های موفق، جمعیت به سمت یک پاسخ بهینه رشد خواهد کرد
در الگوریتم ژنتیک هر کروموزوم نشان دهنده پاسخی از مساله مورد نظر می باشد. این پاسخ بسته به نوع کدسازی مساله مورد نظر که  با توجه به خصوصیات مساله تعیین می شود، می تواند به صورت ماتریسی  از اعداد حقیقی (کدسازی حقیقی)، یک رشته از بیت های 0و1 ای (کدسازی باینری) و ; مطرح شود. بنابراین هر کدام از ژن ها که اجزاء کروموزوم ها میباشند، می توانند نشانگر یک عدد حقیقی، یک بیت و ; باشند

اجزای الگوریتم ژنتیک عبارتند از

جمعیت : جمعیتی از جوابهای ممکن که به کروموزوم و ژن تبدیل شده اند
کدگذاری : نمایش اعضاء در الگوریتم ژنتیک
عملگرهای الگوریتم ژنتیک : عملگرهای ژنتیک که باعث ترکیب ساخت ژنتیکی فرزندان در طول تولید مثل می شوند

 2-6-1- جمعیت

مفهوم جمعیت در الگوریتم ژنتیک شبیه به چیزی است که در زندگی طبیعی وجود دارد. برای مساله گزاره هایی وجود دارند که می توانند به عنوان پاسخ، چه درست، چه غلط در نظرگرفته شوند. به این گزاره ها پاسخهای ممکن یا شدنی می گوییم. مثلا اگر مساله یافتن ماکزیمم یک تابع در مجموعه اعداد صحیح باشد، تمام اعداد صحیح می توانند به عنوان پاسخ شدنی مساله در نظر گرفته شوند

در الگوریتم ژنتیک به عنوان اولین مرحله لازم است مجموعه ای از جوابهای شدنی به عنوان جمعیت اولیه ایجاد شود. اعضای این مجموعه معمولا به صورت تصادفی انتخاب می شوند اما در الگوریتمهای بهینه، از قیدهایی استفاده می شود تا جمعیت پراکندگی بیش از حد نداشته باشد. تعداد اعضای جمعیت به نوع مساله بستگی دارد. در واقع تعداد اعضا، پارامتری است که با تغییر آن می توان دقت جوابها و سرعت همگرایی جستجو را بهبود بخشید. در برخی مسائل یک جمعیت 8 عضوی کاملاٌ مناسب است در حالی که در برخی یک جمعیت 100 عضوی نیز کافی نیست. بر اساس تجربه بهتر است تعداد اعضای جمعیت عددی بین 10 تا 160 باشد

بعد از انتخاب جمعیت، لازم است اعضای آن به شکل کروموزوم درآیند. هر کروموزوم آرایشی از چند ژن است. در مرحله تبدیل (کدگذاری) (Encoding) ، جوابها به ژنها تبدیل می شوند. روشهای مختلفی برای کدگذاری وجود دارد. انتخاب روش وابسته به نوع مساله ای است که به آن پرداخته می شود. نکته قابل ذکر در تبدیل جوابها به کروموزوم ها این است که طول کروموزوم ها باید برابر و ثابت باشد یعنی اگر یک جواب از مجموعه به کروموزومی با n ژن تبدیل شد، طول تمام کروموزومهای دیگر نیز باید n باشد. طول کروموزومها را نوع کدگذاری، جنس پاسخها و محدوده پاسخها تعیین می کند. کروموزومها در الگوریتم ژنتیک باید به گونه ای باشند که دقیقا تمام مشخصات پاسخ را در خود ذخیره کنند. مثلا اگر مساله با اعداد حقیقی کار می کند، کروموزوم باید شامل اطلاعات مربوط به علامت عدد، تعداد رقمهای اعشاری، محدوده عدد و ; باشد. مهمترین نوع کدگذاری، کدگذاری باینری است

2-6-2- کدگذاری

بعد از انتخاب جمعیت، لازم است اعضای آن به شکل کروموزوم درآیند. هر کروموزوم آرایشی از چند ژن است. در مرحله تبدیل (کدگذاری) (Encoding) ، جوابها به ژنها تبدیل می شوند. روشهای مختلفی برای کدگذاری وجود دارد. انتخاب روش وابسته به نوع مساله ای است که به آن پرداخته می شود. نکته قابل ذکر در تبدیل جوابها به کروموزوم ها این است که طول کروموزوم ها باید برابر و ثابت باشد یعنی اگر یک جواب از مجموعه به کروموزومی با n ژن تبدیل شد، طول تمام کروموزومهای دیگر نیز باید n باشد. طول کروموزومها را نوع کدگذاری، جنس پاسخها و محدوده پاسخها تعیین می کند. کروموزومها در الگوریتم ژنتیک باید به گونه ای باشند که دقیقا تمام مشخصات پاسخ را در خود ذخیره کنند. مثلا اگر مساله با اعداد حقیقی کار می کند، کروموزوم باید شامل اطلاعات مربوط به علامت عدد، تعداد رقمهای اعشاری، محدوده عدد و ; باشد. مهمترین نوع کدگذاری، کدگذاری باینری (دودویی ) است

 کدگذاری دودویی

  عمومی ترین روش وآشناترین نوع کدگذاری در GA ، همان روش کدگذاری دودویی است، زیرا در تحقیقات اولیه GA این روش مورد استفاده قرار گرفت که روش بسیار ساده ای است

  در روش کد گذاری دودویی همه ی کورموزم ها با رشته هایی که شامل بیت هایی از 1-0 است کد می شوند

اغلب این روش کدگذاری برای اکثر مسائل طبیعی نیست و بعد از CrossOver و جهش باید تغییراتی درآن به وجود آورد

 Chromosome A

Chromosome B

شکل 2-2- مثالی از کروموزوم ها به روش کدگذاری دودویی

کدگذاری مقادیر

  شیوه ی کدگذاری مقادیر را در مواردی بکار می بریم که مسئله دارای مقادیر پیچیده ای است، مانند اعداد صحیح که استفاده از کد گذاری باینری در این حالت بسیار دشوار است

Chromosome A

1.2324  53243  04556  23293  2

Chromosome B

ABDJEIFJDHDIERJFDLDFLFEGT

Chromosome C

(back), (back), (right), (forward), (left)

شکل 2-3- مثالی از کروموزوم ها با استفاده از روش کدگذاری مقادیر

 کدگذاری مقادیر روش خوبی برای کدگذاری مسئله های خاص است، ولی با این وجود برای اینگونه کد گذاری اغلب باید شیوه های توسعه یافته ی جدیدی در Crossover و جهش به کار برد

2-6-2-3- کدگذاری درختی

  کدگذاری درختی اساساً برای استنتاج برنامه یا بیان طرح برنامه های الگوریتم ژنتیک مورد استفاده قرار می گیرد. کد گذاری درختی برای استنتاج برنامه ها یا هر راهبردی که بتواند به صورت درخت کدگذاری شود بسیار مفید است. زبان برنامه نویسیLISP  اغلب بدین منظور به کار میرود.  بنابراین Crossover و جهش را می توان به سادگی با این روش انجام داد

 2-6-3- عملگرهای الگوریتم ژنتیک

Fitness ( برازش، ارزیابی )
Selection ( انتخاب )
Crossover ( ترکیب )
Mutation ( جهش )

 2-6-3-1- Fitness ( برازش )

با استفاده از این عملگر ، میزان بهینگی هر کروموزوم را تعیین می کنیم . به عنوان مثال در مسئله فروشنده دوره گرد ، تورهایی با مسافت کمتر بهینه تر هستند . و یا در مسئله n وزیر تعداد برخوردهای کمتر باعث بهینگی بیشتر کروموزوم می شود . بنابراین می توان نتیجه گرفت که عملگر Fitness برای هر کروموزوم احتمالی را نسبت می دهد که این احتمال ، همان احتمال ترکیب شدن کروموزم برای تولید نسل های آینده را نشان می دهد . بدیهی است که کروموزوم های بهینه تر شانس بیشتری برای ترکیب با دیگر کروموزوم ها خواهند داشت . بنابراین احتمالی که به آنها نیز نسبت می دهیم باید بیشتر باشد

 2-6-3-2-  selection (انتخاب)

در مرحله انتخاب، یک جفت از کروموزومها برگزیده می شوند تا با هم ترکیب شوند. عملگر انتخاب رابط بین دو نسل است و بعضی از اعضای نسل کنونی را به نسل آینده منتقل می کند. بعد ازانتخاب، عملگرهای ژنتیک روی دو عضو برگزیده اعمال می شوند. معیار در انتخاب اعضاء ارزش تطابق آنها می باشد اما روند انتخاب حالتی تصادفی دارد

شاید انتخاب مستقیم و ترتیبی به این شکل که بهترین اعضا دو به دو انتخاب شوند در نگاه اول روش مناسبی به نظر برسد اما باید به نکته ای توجه داشت. در الگوریتم ژنتیک ما با ژن ها روبرو هستیم. یک عضو با تطابق پایین اگرچه در نسل خودش عضو مناسبی نمی باشد اما ممکن است شامل ژنهایی خوب باشد و اگر شانس انتخاب شدنش 0 باشد، این ژنهای خوب نمی توانند به نسل های بعد منتقل شوند. پس روش انخاب باید به گونه ای باشد که به این عضو نیز شانس انتخاب شدن بدهد

راه حل مناسب، طراحی روش انتخاب به گونه ای است که احتمال انتخاب شدن اعضای با تطابق بالاتر بیشتر باشد. انتخاب باید به گونه ای صورت بگیرد که تا جایی که ممکن است هر نسل جدید نسبت به نسل قبلی اش تطابق میانگین بهتری داشته باشد

روشهای متداول انتخاب عبارتند از

انتخاب چرخ رولت[1]انتخاب ترتیبی[2]انتخاب بولتزمن3انتخاب حالت پایدار4نخبه سالاری5انتخاب رقابتی

 انتخاب چرخ رولت

انتخاب چرخ رولت ، روشی است که به نسبت مقدار تطابق، اعضا را انتخاب می کند . این روش یک چرخ رولت را شبیه سازی می کند تا تعیین کند کدام اعضا ء شانس بازتولید را دارند . هر عضو به نسبت تطابقش، تعدادی از بخشهای چرخ رولت را به خود اختصاص می دهد. سپس در هر مرحله انتخاب یک عضو برگزیده می شود و روند آنقدر تکرار می شود تا به اندازه کافی، جفت، برای تشکیل نسل بعد انتخاب گردد

این روش انتخاب را می توان به صورت زیر بیان کرد

برداری مانند v در نظر می گیریم

                                                                                               v=[1,...,M]

M تعداد عناصر بردار است و اگر تعداد اعضای مجموعه N باشد، هر عضو  i 1,;,N  دارای تطابقی مانند fi  می باشد. هر عضو i به نسبت fi  ،Pi بار در    v تکرار میشود. هر چه fi  بیشتر باشد، عضو مکان های بیشتری را به خود اختصاص میدهد

بعد از تشکیل بردار v ، یک مقدار تصادفی  rM 1  ، انتخاب میشود. این مقدار به مکانی در بردار اشاره میکند که آن مکان خود معرف عضوی از اعضای جمعیت است. به عنوان مثال اگر جمعیتی با N=4   داشته باشیم و تطابق اعضا عبارت باشد از

 مقدار مجموع تطابق ها عبارتست از

 بردار v را برداری با 60 عنصر در نظر می گیریم. این بردار به صورت زیر پر می شود

به عضو 1، 10 مکان، به عضو 2، ، 10 مکان، به عضو 3، 15 مکان و به عضو 4، 25 مکان اختصاص مییابد

 حالا r بین 1 تا 60 به تصادف انتخاب میشود. فرض کنید r=32  در نتیجه

v [32] =

پس عضو 3 انتخاب میشود

 انتخاب ترتیبی

 

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir