توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی

چکیده

مقدمه

1-1- بیان مساله

2-1- اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

3-1- ضرورت تحقیق

4-1-فرضیه های تحقیق

5-1- تعاریف تحقیق

تعریف ارزشیابی;

تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی;

بنابراین، در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دو اقدام اساسی ضروری است

1- تعیین هدف‌های آموزشی;

حوزه‌ی شناختی;

حوزه‌ی عاطفی;

حوزه‌ی روانی- حرکتی;

معیارهای یک نظام ارزشیابی خوب ( جهت گیری هدف )

1 -  ارزشیابی مهارتهای تفکر و یادگیری دانش آموزان

2 -  ارزشیابی در خارج از مدرسه و کلاس;

3 -  ارزشیابی پوشه ای;

4 – ارزشیابی براساس تفکر واگرا

5 -  روش وقایع حساس;

6 – ارزشیابی اطلاعات پایه

7 -  ارزشیابی بدفهمی ها و پیش پندارها

8 -  کاغذ یاد داشت;

9 -  مساله های مستند

10 -  شبکه رده بندی;

11 -  فهرست مشاهدات;

12- پروژه

13 -  خود ارزشیابی;

14 -  سنجش عملکرد

15 -  کارنما

نتیجه گیری و پیشنهادات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی;

مهمترین عوامل فردی که در پیشرفت تحصیلی ( افت تحصیلی) نقش دارند عبارتنداز

1- هدف

2- عزت نفس

3- انگیزه

روشهای ایجاد انگیزه ریاضیات در دانش آموزان

4- اضطراب

روشهای پیشگیری از اضطراب امتحان

5- روش مطالعه

6- هوش

پایداری هوش

7 – توجه

8- برنامه ریزی

9- جنس

10- عوامل جسمانی

11- نارسا خوانی

12- سازش نایافتگی رفتاری

13- شرایط عاطفی و روانی

14- غیبت از مدرسه

تحقیقات انجام شده

1-2- الف : تحقیقات خارجی پیشرفت تحصیلی;

2-2- ب : تحقیقات داخلی پیشرفت تحصیلی;

روش تحقیق

1-3- افراد نمونه

2-3- ابزار تحقیق

1-2-3-مقیاس جهت گیری هدف;

2-2-3- مقیاس خود تنظیمی یادگیری;

3-3- روایی و پایایی مقیاس ها

یافته های تحقیق

1-4- بررسی رابطه ی میان جهت گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری در کل گروه مورد پژوهش   

2-4- بررسی رابطه ی میان جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی در کل گروه مورد پژوهش   

3-4- بررسی رابطه میان جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی در پسران و دختران  

4-4- بررسی رابطه ی میان جهت گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری در پسران و دختران  

بحث و نتیجه گیری;

پیشنهادات;

یادداشت ها

فهرست  منابع

تعریف ارزشیابی

مفهوم ارزشیابی آن چنان گسترده است که طیف وسیعی از مقاصد و دیدگاه ها را در بر می گیرد . از ارزشیابی تعاریف بسیاری شده است . هریک از تعاریف موجود ارزشیابی ، برجنبه خاصی تاکید می ورزد . از نظر لغوی ، ارزشیابی به معنی ارزش یا بررسی و قضاوت است . به موجب این تعریف ، ارزشیابی بر بررسی و قضاوت دلالت دارد . تعریف دیگری برآن است که ارزشیابی فرآیندی از بررسی عینیتها و رویدادهای معین در پرتو معیارهای ارزشی ، برای اتخاذ تصمیم های صحیح است . این تعریف برای فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری تاکید دارد . بدان امید که تصمیمات صحیح اتخاذ می گردد ، درست و عقلانی باشد[1] . ( رستگار 1383 ، ص 21)

          «استافیل بیم » تعریف مشابه دیگری به دست داده است : ارزشیابی فرآیندی از مشخص کردن ، به دست آوردن و آماده کردن اطلاعات مفید برای قضاوت در باره شقوق گوناگون تصمیمات است . «اسکریون » نیز ارزشیابی را صرف نظر از هدفی که دارد تعیین ارزشی چیزی که مورد ارزشیابی قرار می گیرد تعریف می کند[2]  .( صوفی 1373 ص 24) در فرهنگ تعلیم و تربیت تالیف «کارتر ، دی ، گود » لغت ارزشیابی یا ارزیابی چنین تعریف شده است : فرآیند تحقیق و تبیین یا قضاوت و داوری در باره ارزش و مقدار چیزی یا سنجش و اندازه گیری ( یغما 1382 صص 17-15[3])

در این نوشتار ارزشیابی فرآیندی نظام یافته و اصولی در نظر گرفته می شود که جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد یک فعالیت آموزشی را در بر می گیرد و می تواندجهت برنامه ریزی و هدایت تصمیم گیری و ارزیابی میزان مربوط بودن و کارآیی اجزای مختلف آموزش مورد استفاده قرار گیرد

 تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 پیش‌تر، اصطلاح ارزشیابی را به این صورت تعریف کردیم: ارزشیابی به یک فرایند نظامدار برای جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می‌شود، به این منظور که تعیین شود آیا هدف‌های مورد نظر تحقق یافته‌اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را می‌توان به صورت زیر نیز، تعریف کرد

سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه‌ی نتایج حاصل با هدف‌های آموزشی از پیش تعیین شده، به‌منظور تصمیم‌گیری در این باره که آیا فعالیت‌های آموزشی معلم و کوشش‌های یادگیری دانش‌آموزان به نتایج مطلوب انجامیده‌اند و به چه میزانی

بنابراین، در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دو اقدام اساسی ضروری است

1- تعیین هدف‌های آموزشی؛

2- سنجش یا اندازه‌گیری عملکرد یادگیرندگان

 1- تعیین هدف‌های آموزشی

طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی به وسیله‌ی گروهی از متخصصان آموزش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تهیه شده و به نام بنجامین اس. بلوم که سرپرستی این گروه را به عهده داشته، معروف گشته است. در این طبقه‌بندی، هدف‌های آموزشی ابتدا به سه طبقه‌ی کلی با نام‌های حوزه‌ی شناختی . حوزه‌ی عاطفیو حوزه‌ی روانی- حرکتی تقسیم شده‌اند

حوزه‌ی شناختی

هدف‌های حوزه‌ی شناختی به جریان‌هایی که با فعالیت‌های ذهنی و فکری آدمی سر و کار دارند، مربوط می‌شود. از این لحاظ، این حوزه مهم‌ترین حوزه‌ی یادگیری به شمار می‌آید. این حوزه به شش طبقه تقسیم می‌شود که به طور سلسله مراتبی، از عینی و ساده به انتزاعی و پیچیده مرتب شده است

دانش . شامل یادآوری (بازخوانی و بازشناسی) امور است. درواقع دانش عبارت است از تکرار پاسخ‌هایی که قبلاً در موقعیت یادگیری تمرین و آموخته شده‌اند

فهمیدن : توانایی درک منظور یا مقصود یک مطلب. فهمیدن، به پاسخ‌هایی بیشتر از آن‌چه قبلاً تمرین و آموخته شده‌اند، نیاز دارد

کاربستن : توانایی استفاده از امور انتزاعی، قواعد و قوانین، اصول، اندیشه‌ها و روش‌ها در موقعیت‌های عینی و عملی

تحلیل: توانایی شکستن یک مطلب یا موضوع به اجزا یا عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن

ترکیب: توانایی پهلوی هم قرار دادن عناصر و اجزا برای ایجاد یک الگو یا ساختار نو. ترکیب نامی است که بلوم و همکاران او برای آفرینندگی و خلاقیت به‌کار برده‌اند

ارزشیابی: توانایی قضاوت یا داوری کمّی و کیفی درباره‌ی امور، با توجه به ملاک‌های معین

به تازگی چند نفر از صاحب‌نظران آموزشی (اندرسون، کراتول و همکاران، 2001) طبقه‌بندی تازه‌ای از حوزه‌ی شناختی ارایه کرده‌اند. در این طبقه‌بندی، حوزه‌ی شناختی به دو بُعد دانش و فرایندشناختی تقسیم می‌شود. بُعد دانش شامل دانش امور واقعی، دانش مفهومی، دانش روندی و دانش فراشناختی است. بُعد فرایندشناختی دربرگیرنده‌ی به یاد آوردن، فهمیدن، به‌کار بستن، تحلیل، ارزیابی کردن و آفریدن است

 حوزه‌ی عاطفی

حوزه‌ی عاطفی شامل هدف‌هایی است که تغییرات حاصل در علاقه‌ها، نگرش‌ها و ارزش‌ها و نیز رشد ارج‌شناسی و سازگاری را نشان می‌دهد. این حوزه به طبقات ذیل تقسیم می‌شود

دریافت کردن (توجه کردن) : حساسیت نسبت به وجود بعضی پدیده‌ها و محرک‌های محیطی و میل به دریافت کردن آن‌ها با توجه کردن به آن‌ها

پاسخ دادن : توجه فعالانه به پدیده‌ها و انجام کارهایی درباره‌ی آن‌ها، یا فعالیت حاکی از پذیرش یک عقیده یا خط مشی

ارزش گذاردن : احساس یا باور پایدار حاکی از ارزشمند بودن یک چیز، یک اندیشه، یک شخص، یا یک گروه، یا ابراز عقیده یا نگرش درباره‌ی ارزش یک چیز

سازمان دادن به ارزش‌ها : دسته‌بندی و نظامدار کردن ارزش‌ها به گونه‌ای که بعضی از آن‌ها مهم‌تر از بعضی دیگر جلوه کنند

شخصیت پذیرفتن: تبدیل نظام ارزشی به صورت یک سبک زندگی یا یک دیدگاه فلسفی. این کار از درهم آمیزی صِرف ارزش‌ها و تعیین روابط بین آن‌ها فراتر می‌رود و نوعی فلسفه‌ی پایدار زندگی را شامل می‌شود

حوزه‌ی روانی- حرکتی

حوزه‌ی روانی- حرکتی به زمینه‌ی مهارت‌های حرکتی یا حرکات بدنی مربوط است. به سخن دیگر، هر فعالیتی که علاوه بر جنبه‌ی روانی، دارای جنبه‌ی جسمانی نیز باشد، در این حوزه جای دارد. این حوزه به طبقات ذیل تقسیم می‌شود

ادراک (حسی) : استفاده از حواس برای هدایت کنش‌های حرکتی

آمادگی یا امایه: آماده بودن برای انجام یک عمل یا یک رشته اعمال معین

پاسخ هدایت شده : عمل کردن به کمک هدایت یک الگو، یا اعمالی که در مراحل اولیه‌ی یادگیری انجام می‌شود.مکانیسم یا عادات : انجام اعمالی که نسبتاً مشخص و عادتی و خودکار هستند

پاسخ پیچیده‌ی آشکار : انجام رشته اعمالی که تا حدودی به‌صورت خودکار یا عادتی درآمده‌اند یا ترکیب تعدادی از عادت‌ها

انطباق : استفاده از مهارت‌های قبلاً آموخته شده برای انجام تکالیف تازه اما مربوط به تکالیف گذشته

ابتکار :  خلق الگوهای تازه‌ی حرکتی برای حل مسایل غیرمعمول یا برخورد با موقعیت‌های جدید.[4]

معیارهای یک نظام ارزشیابی خوب ( جهت گیری هدف )

معیارهای عمده یک نظام ارزشیابی خوب عبارتند از :

1 -  روایی ( Validity)   : اندازه گیری عملکرد هنگامی مطلوب است که مناسب بوده و فاقد هر گونه اضافات و کمبودها باشد . اندازه گیری هنگامی دارای اعتبار است که واقعاً آنچه را در حدود اندازه گیری آن است به شکل درست و صحیح اندازه گیری نماید

2-  پایایی  (reliability)   :  ارزشیابی باید در اندازه گیری آنچه مورد نظر است ،تداوم داشته باشد و در زمان های مختلف نتایج مشابه ارائه دهد

3-  عاری بودن از هرگونه تعصب    :  در ارزشیابی ، معیار عاری بودن از هرگونه تعصب دو عنصر مهم را در بر می گیرد . اولین مورد مسائل مربوط به برخوردهای منصفانه با دانش آموزان را مورد توجه قرار داده و مورد دوم نیز مسائل مربوط به ذهنی بودن قضاوتهای یک شخص را در باره عملکرد دیگران موردتوجه قرار می دهد . از یک نظر ارزشیابی عملکرد هنگامی عاری از هر گونه تعصب خواهد بود که با همه دانش آموزان ، برخورد منصفانه و عادلانه ای صورت گیرد .( صفوی 1373 ص 32)

3-6- تنوع روشها و ابزار ارزشیابی آموزشی

برای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی از فنون وروشهای گوناگون استفاده می شود که خلاصه ای از فنون و روشهای کاربردی که در نظام های آموزشی مختلف مورد عمل می باشد در زیر آورده می شود

1 -  ارزشیابی مهارتهای تفکر و یادگیری دانش آموزان

در بسیاری  از روشهای ارزشیابی سنتی بر میزان محفوظات و معلومات دانش آموزان و توانایی پاسخگویی آنان به پرسش های کلیشه ای که پاسخ آنها در

کتاب ها و محتواهای آموزشی عرضه شده است ، تاکید می شود در حالی که امروزه بر اندازه گیری و سنجش میزان و نحوه تفکر فراگیران و مهارت های فرآیندی و فراشناختی آنان مانند توانایی مشاهده دقیق ، جمع آوری اطلاعات ، فرضیه سازی ، قدرت پیش بینی و  ;. تاکید می شود . این امر باعث می شود که آموخته های فراگیر هر چه بیشتر در زندگی او مورد استفاده قرار گیرد و فقط به کسب اطلاعاتی خام بسنده نگردد . اگر مهارتهای تفکر و یادگیری دانش آموزان ارزشیابی شود و نه اطلاعات محفوظ آنها ، در آن صورت آموزش به مقصد نهایی خود و میزان دستیابی به آن پی می برد که این مقصد چیزی جز آماده نمودن دانش آموزان برای زندگی نیست[5] . ( ولف 1383 ص 116)

2 -  ارزشیابی در خارج از مدرسه و کلاس

اخیراً اهمیت ارزشیابی خارج از مدرسه وکلاس مورد تاکید بیش از حد قرار گرفته است و کوشش می شود عملاً شرایطی فراهم شود که فعالیت های شاگردان در خارج از کلاس درس مانند : تلاش های جنبی یادگیرنده در یادگیری زبان های خارجی ، اجرای پروژه ها وطرحهای مرتبط با موضوع درسی ، تهیه گزارش از مسافرت ها و نظایر آن در جریان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخالت داده شود. این روش علاوه بر این که برای دانش آموزان جذاب وقابل توجه است ، به معلم این فرصت را می دهد که فراتر از چارچوبهای کلاسیک ارزشیابی عمل کند و در واقع در نقش یک هدایتگر برای دانش آموز ظاهر شود . البته استفاده از این روش برای همه دروس توصیه نمی شود . چرا که ماهیت برخی دروس ایجاب می کند ارزشیابی سنتی نیز مورد استفاده قرار گیرد[6] .(یغما 1382 ص 65)

3 -  ارزشیابی پوشه ای

پوشه مجموعه ای سازماندهی شده از مدارک مستندی است که معلم و دانش آموز با استفاده از آن ، میزان پیشرفت دانش آموز را در حیطه های مختلف دانش ، مهارت و نگرش در موضوعات معین درسی به نمایش می گذارند[7] ( رستگار 1383 ص 104) پوشه می تواند شامل فهرست های ارزشیابی معلم ، گزارش کار دانش آموز ، یاد داشت معلم ، گزارش گردش های علمی و کارهای عملی و پروژه های دانش آموز باشد از تلفیق و ترکیب آنها می توان تصویر کاملی از دانش آموزرا نشان داد پوشه می تواند شامل کاریک فرد یا یک گروه باشد و می توان آن رادر زمان های معین به دانش آموز داد تا خانه ببرد یا می توان در مدرسه نگهداشت تا در اختیار معلم سال بعد قرار گیرد

4 – ارزشیابی براساس تفکر واگرا

در روش سنتی ارزشیابی معمولاً  سئوالاتی مورد استفاده قرار می گیرند که براساس تفکر همگرا تنظیم شده اند به این معنی که بیشتر از سئوالاتی استفاده می شود که فقط یک پاسخ دارند و دانش آموز قابلیت مانور و اظهار نظر در آن مورد را ندارد . اما امروزه توصیه می شود علاوه بر این نوع سئوالات از سئوالاتی استفاده شود که براساس تفکر واگرا تنظیم شده اند و دارای بیش از یک جواب هستند و در نتیجه دانش آموز می تواند نظرات خود را نیز در باره آن موضوع ارائه دهد ( صفوی 1373 ص 33)

5 –  روش وقایع حساس

فن استفاده از وقایع حساس می تواند همراه با روش مقیاسی مورد استفاده قرار گیرد . در این روش معلم رویدادهایی را که نشان دهنده عملکرد دانش آموز است . یاد داشت می کند و هنگام ارزشیابی از آن استفاده می نماید . معلمان معمولاً دفتر یا پرونده در گردشی دارند که نام هریک از دانش آموزان در آن نوشته شده است و آن را برای ثبت رفتارهای آنان تدوین می کنند . از آنجاکه نزدیکترین رویداد بیشتر به خاطر می ماند  لازم است خلاصه ای از همه وقایع و رخدادهایی که در باره رفتار دانش آموز در سراسر دوره ارزشیابی یاد داشت شده است در نظر گرفته شود[8] ( صفوی 1373 ص 34)

6 – ارزشیابی اطلاعات پایه

این ارزشیابی می تواند با چند پرسش هدفمند در مورد مفاهیمی که دانش آموزان برای موفقیت در درس نیاز دارند انجام گیرد این کار به دانش آموزان کمک می کند تا به مفاهیم مهم بیشتر اهمیت دهند و به معلمان نیز کمک خواهد کرد که از دانش و توانایی های دانش آموزان آگاه شوند ودر صورت وجود تفاوت بین انتظارات معلم و توانایی های دانش آموزان معلم می تواند بخشی از درس راحذف کند و دانش آموزان را به منابع مناسب تری ارجاع دهد . بسیاری از نظریه پردازان ارزشیابی معتقدند بهتر است این نوع ارزشیابی بدون احتساب نمره صورت گیرد[9] ( ولف 1383 ص 131)

7 -  ارزشیابی بدفهمی ها و پیش پندارها

 

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir