توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد اصول سرپرستی تعریف سازمانها و، وظایف اصلی آنها (بخش خرید و تولید ) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد اصول سرپرستی تعریف سازمانها و، وظایف اصلی آنها (بخش خرید و تولید )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد اصول سرپرستی تعریف سازمانها و، وظایف اصلی آنها (بخش خرید و تولید )،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد اصول سرپرستی تعریف سازمانها و، وظایف اصلی آنها (بخش خرید و تولید ) :

اصول سرپرستی تعریف سازمانها و، وظایف اصلی آنها (بخش خرید و تولید )

بسیاری از مهندسان حاذق در صنعت مهندسی شركتهای تولیدی و بعضی از آنها در شركتهای مشاور طراحی و گروهی از آنها نیز در سازمانهای عمومی مشغول به كارند. نكته ای كه قابل توجه است این است كه مهندسانی كه از مشاغل مرتبط با مهندسی فاصله می گیرند هم از مهارتهای محاسباتی و مدیریتی خود در زمینه هایی مانند خدمات مدیریتی، مالی و محاسباتی بهره می

كیرند. آنان در سازمانهایی به كار مشغول می شوند كه كه ممكن است بسیار كوچك و یا بسیار بزرگ باشند. در موقعیتی كه مهندسی، مدیریت پروژه و منابع مالی و پرسنلی را عهده دار می شود درك و شناخت سازمان و الزامات آن برایش ضروری تر جلوه می نماید. او باید از اهداف سازمان خود و نحوه توزیع و یا تركیب فعالیتهای مهندسی برای نیل به این اهداف آگاه باشد، علاوه بر اینها، باید قادر به بررسی چگونگی شكل گیری سازمان،مسیر های ارتباطی، مقامات صاحب

اختیار و قدرت، ارزیابی اثر بخشی ساختار برای دست یابی به اهدافش باشد. ساختار سازمان و شناخت آن برای اجرا و پیاده سازی فن آوری عملكردهای كاری جدید حائز اهمیت زیادی است. نحوه شكل گیری سازمان، عملیات آنرا نیز مهدود خواهد كرد، به عنوان مثال، افزایش سرمایه شركت جهت توسعه ممكن است تحت محدودیت های قانونی قرار گرفته و به طرقی محدود امكن پذیر گردد.

مشروعیت قانونی سازمان بازرگانی
پنج شیوه متداول در پیدایش فعالیتی بازرگانی عبارتند از: تجارت شخصی، شراكتی، تعاونی، شركتهای خصوصی و شركتهای عمومی. شیوه ای دیگر شیوه حق امتیاز است. این شیوه در بسیارس از كشورهای جهان مرسوم بوده ولی از لحاظ اشكال قانونی موثر بر آن ممكن است كاملا با هم متفاوت باشند.

تجارت شخصی
ساده ترین نحوه ایجاد یك فعالیت بازرگانی و انحلال آن تجارت شخصی است. در این حالت ساده سود متعلق به یك نفر است كه در قبال بدهیها نیز مسئول خواهد بود.
بعضی از ویژگی های فعالیت های تجاری شخصی یا خصوصی را می توان به شرح زیر برشمرد:
ضرورتی ندارد كه حسابهای خود را به اطلاع عموم برسانید كه در نتیجه امكان دسترسی رقبا به آنها نیز امكان داشته باشد.
مالك تصمیم گیرنده و كنترل كننده مطلق تمام امور است و مزیت اصلی در سرعت بالای تصمیم گیری و عیب آن در محدود بودن حیطه قابلیتها و توانمندیهای مالك در خصوص تصمیم گیریهاست.
تاجر شخصی قادر به ارائه خدمات شخصی خاصی به مشتریان است كه ممكن است از ارزش بالایی برایشان بر خوردار باشد.
كلیه دیون و سود متعلق به مالك است. در صورت و خامت عملكرد ممكن است مالك زیر فشار قرار بگیرد زیرا بیشتر مالكان مكنزلشان را در وثیقه بدهیها یا دیون خود قرار می هدند و با رشد بدهیها یا دیون، امكان فروش آنها وجود نخواهد داشت و به همین سبب امكان توسعه و تجارت نیز محدود خواهد گردید.
انجام تمامی كارها به وسیله مالك (اداره امور ، حسابداری و …) مستلزم ساعات كاری طولانی است؛ از این رو شاید بهتر باشد كه برای ساعات كار خود نیز حقوقی مناسب را منظور نمائید. سپردن كار به دیگران در ایام تعطیلی مالك نیز مساله مهمی است.
عدم بهره گیری از صرفه جویی مقیاس نیز موسسه را پرهزینه تر خواهد كرد. در مواردی خاص این مشكل را میتوان با تبانی گروهی از تجار شخصی و انجام امور به شكلی جمعی و گروهی(مانند خرید جمعی در حجم زیاد از عمده فروشان جهت خرید به قیمتی نازلتر) تا حدود زیاد از میان برد.

شراكت
شراكت با وجود تعدادی از افراد كه هر یك بخشی از مالكیت تجاری را بر عهده دارند شكل می گیرد؛ گرچه این نوع فعالیت بازرگانی از تشریفات رسمی برپایی فعالیت بی نیاز است ولی به هر حال وجود توافقنامه ای برای تقسیم سود سود و منافع به دست آمده در میان مالكان الزامی می نماید. در بعضی از كشورها قانون، حداكثر تعداد شركا را بر حسب انواع فعالیتهای بازرگانی تعیین كرده است. در این نوع شراكت (تضامن) هر نوع تعهد شراكتی، صرفنظر از اطلاع قبلی از موضوع تعهد نسبت به شركای دیگر، حامل تعهدی همگانی برای هر یك از آنها خواهد بود؛ به عنوان مثال اگر شریكی نسبت به تحویل قطعه ای خاص در ظرف زمانی معین تعهد كرده باشد و شریكی دیگر مخالف آن باشد، تعهد فوق برای همه آنها الزان آور خواهد بود. در صورت كناره گیری فردی از شراكت باید همه شركا در جریان قرار بگیرند تا تعهدات قبلی فرد منظور و از تعهدات آتی مبرا گردد. ویژگی های شرامت را میتوان به شرح زیر بیان كرد:
دیون و تصمیم گیریها مشاركتی است. این امر یه دلیل پر بار تر و موثر تر شدن ت

صمیمات یك مزیت به شمار آمده ولی تعهد همگان در قبال كلیه دیون شركا عیب اصلی آن به شمار می آید. كندی تصمیمات نیز به دلیل لزوم توافق و تراضی شركا نسبت به حالت تجارت شخصی افزایش خواهد یافت.
هزینه ها و تشریفات یك شركت تضامنی نسبت به شركت های خصوصی و عمومی كمتر است.
به دلیل وجود شركای متعدد امكان تهیه سرمایه بیشتر فراهم است.

با فوت یا ورشكستگی یكی از شركاء‌ شراكت باطل خواهد شد مگر آنكه در اساسنامه شراكت، چیزی غیر از آن ذكر شده باشد.
امكان جایگزین نمودن شركاء با هم در ایام تعطیلات و بیماری ها مهیا است.

تعاونی
تعاونی از اجتماع افرادی داوطلب (اعضای تعاونی ) تشكیل شده كه با هم و به طور جمعی و گروهی در یك موسسه به كار مشغولند. هدف تعاونی ممكن است كسب سود نباشد. در تعونی ها هر فردی صرفنظر از میزان سرمایه گذاریش دارای یك حق رای خواهد بود. مزیت عمده تعاونی ها،‌حمایت آنها از اعضای خود است. پنج اصل تشكیل دهنده ویژگیهای اصلی تعاونی ها را میتوان به شرح زیر بیان كرد:
عضویت تمامی كاركنان سازمان آزادانه و داوطلبانه خواهد بود.
هر عضو از یك حق رای برخوردار است؛ به همین سبب مدیریت بر مینای عضویت برگزیده می شود.
سود پرداختی به سرمایه محدود است.
فعالیتهای بازرگانی بر مبنای دوگانه (سود اعضا و كل سود مشاركتی) هدایت خواهد شد؛ به عبارتی دیگر به افراد به میزان نیازشان سود پرداخت خواهد شد نه بر مینای نرخ بازار برای شغلشان.
فعالیتهای تعاونی باید به اطلاع جامعه،‌ دیگر موسسات بازرگانی، مشتریان، عرضه كنندگان و انجمنهای محلی كه در قبال اطلاع رسانی به آنها مسؤلیت وجود دارد برسد.

شركتها
یك شركت از هویت قانونی مجزا از صاحبان خود برخوردار است و با تغییر مدیران و مال

كان آن این هویت از بین نرفته و تغییر نخواهد كرد. مالكان شركت، سهامداران آن هستند و مالك به میزان ارزش اسمی سهام خود در قبال بدهی ها متعهد خواهد بود. ارزش اسمی سهام ارزش حك شده در زمان صدور سهام بر روی آنهاست و ممكن است با قیمت بازاری آن (قیمت مورد معامله در بازار سهام ) متفاوت باشد. ارزش معاملاتی سهام منعكسس كننده ارزشی است كه سرمایه گذار برای شركت قائل است. جهت اخذ هویت قانونی باید شركتها را به ثبت رسانید. قوانین و مقررات و مدارم مورد نیاز جهت ثبت شركتها در كشورهای مختلف متفاوت است. شركتها موظفند در چهارچوب اساسنامه خود و در راستای رسالت وجودی خود گام برداشته و به فعالیت اقدام نمایند. مالكیت در شركتها محدود بوده و عملیات شركت به وسیله مدیران آن به اجرا در خواهد آمد. مسؤلیت تهیه حسابها و گزارش سالانه طبق موازین قانونی بر عهده مدیران است. گزارشات سالانه باید حداقل دو صورت عمده مالی یعنی ترازنامه و صورت سود زیان را در خود داشته باشد.
شركتهای بزرگ باید سایر صورت های مالی و اطلاعات عمومی مانند مروری اجمالی از نقطه نظرات مدیران و گزارشات حسابرسان را نیز ارائه نمایند. گزارشی از منابع وجوه و طرق مصرف آنها طی دوره حسابداری نیز یكی از صورتهای مالی مورد نیاز دیگر (علاوه بر ترازنامه و صورت سود و زیان) بشمارمی آید.
در صورتیكه شركت با مشكلات مالی عدیده ای روبرو بوده و قادر به بازپرداخت بدهی هایش نباشد ممكن است با حكم دادگاه مجبور به انحلال گردد. انحلال از طریق تبدیل ونقد نمودن شركت صورت می گیرد. تبدیل به نقد كردن ممكن است اختیاری و ارادی و یا غیر ارادی و اجباری باشد. در نوع اول آن دارائیهای شركت پس از توافق سهامداران به فروش رسیده و تمامی بدهیهای شركت پرداخت می شود. در حالت غیر اختیاری و اجباری آن كه با رای دادگاه تحقق می یابد شركت مجبور به انجام این كار می باشد. تبدیل به نقد كردن دارائیها یكی از شیوه ها بوده و میتوان شركت را به صورت دایر آن نیز به فروش رسانید ونقد كرد.
ویژگی های شركت را می توان به شرح زیر بر شمرد:
تعهد سهامداران در قبال بدهی، محدود به ارزش اسمی سهامشان می باشد.
شركت از هویتی قانونی برخوردار بوده و مالكیت از مدیریت آن جداست.
امكان افزایش سرمایه برای شركتها به خصوص از نوع عام آن فراهم تر است؛ زیرا می توان بدون مشورت با دیگر سهامداران سهام شركت سهامی عام را به عموم عرضه و در قبال این مشاركت وجوه مالی مورد نیاز را تامین كرد.
با تفكیك مدیریت از مالكیت و به محض شكل گیری شركت، عملیات دائمی آن شكل می گیرد.
حسابها را باید به اطلاع عموم رساند؛ این موضوع امكان كنترل شدیدتر آنچه كه در شركت در حال انجام است را برای رقبا تسهیل میكند.
فعالیتهای شركت به آنچه كه در اساسنامه و موضوع شركت ذكر شده محدود می گردد.

حق امتیاز
یك از شیوه های پر طرفدار برای انجام یك فعالیت بازرگانی، حق امتیاز است.در این حالت، فرد مبلغی وجه به سازمانی بزرگ می پردازد و در ازای آن امتیاز فروش محصولات یا خدمات سازمان صاحب امتیاز برخوردار می شود. در قبال پرداخت حق امتیاز مربوطه، امكان بهره گیری از نام و بر چسب وبرخورداری از آموزشها و حمایت های بازاریابی سازمان صاحب حساب و اعطا كننده امتیاز فراهم خواهد بود. دوره حق امتیاز معین بوده و دریافت كننده امتیاز ملزم به تهیه تجهیزات لازم برای فعالیت های بازرگانی خود است.
تجارت شخصی، شراكتی و شركتی را میتوان با حق امتیاز انجام داد. ویژگیهای بارز حق امتیاز عبارت اند از:
به دلیل حمایت های امتیاز دهنده، ریسك فعالیت كمتر است.
آزمایش محصولات و بازاریابی به وسیله امتیاز دهنده در سطحی كلان انجام خواه

د گرفت، تصور عموم از محصولات خوب بوده و محصولات از اشتهار كافی برخوردارند.
امتیاز گیرنده ممكن است از اداره محصول محروم باشد زیرا امكان دارد منافع امتیاز دهنده را رعایت نكنند؛ به همین سبب حس نگرانی و نظارت بر كیفیت برتر و حمایت از سوی امتیاز دهنده همواره وجود خواهد داشت.

وظایف اصلی سازمانها
سازمانها برای نیل به اهداف خود ملزم به بكارگیری وظایف و تخصّصهای متنوع هستند.هر سازمان تولیدی نیز در عملیات تولیدی خود از تخصصهای ملی مختلف بهره میگیرد ؛ برای مثال شركت تولیدی الف را در نظر بگیریم كه برای دست یابی به محصولی خاص نیازمند به انجام تحقیقاتی متعدد است. این در حالی است كه شركت از پول كافی برای تامین مالی عملیات برخوردار است.برای سود آور نمودن فعالیت بازرگانی اقدامات متعددی ضروری است كه حداقل آنها را می توان این تور بیان نمود:
1ـ خرید قطعات.
2ـ ساخت و مونتاژ قطعات و بسته بندی محصول.
3ـ فروش محصول.
همانطور كه میبینید شركت نیازمند به ساخت قطعات مورد نیاز، تبدیل مواد خام یا قطعات ساخته شده به محصولی قابل فروش و در نهایت فروش به قیمتی است كه سود كافی یا مورد نظری را به همراه داشته باشد. بنابراین به طور كلی سه وظیفه اصلی در بازرگانی عبارتند از:خرید،ساخت و فروش.
كه در این تحقیق فقط به بخش خرید و زیر مجموعه آن یعنی انبار داری می پردازیم.
بخشی از فعالیتهای شركت شامل خرید یا تهیه مهصول برای تولید است. بنابراین شركت نیاز به مكان یا مكانهایی برای حفظ مواد یا قطعات ساخته شده یا خریداری شده و همچنین مكانی برای بررسی و كنترل مواد و قطعات خواهد داشت. اجرای وظیفه بررسی و كنترل مواد و قطعات و نگهداری و حفظ آنها، سیستم انبارداری را ضروری می نماید كه خود بخشی از سیستم كلی تر خرید را تشكیل می دهد. ساخت محصول نیز نیازمند شناسایی و تعیین اجزاء ، كیفیت، تعداد و ; و فرایند ساخت است. تعیین مشخصات و فرایند ساخت محصول از جمله وظایف توسعه محصول به شمار می آیند كه به وسیله عملیات طراحی به اجرا در می آیند.

خرید و انبار داری
یك شركت برای اجرای فعالیتهایش در همه جهات نیازمند به خرید كالاها و خدماتی مختلف و متعدد است. در هر اقدام خریدی تصریح آنچه كه نیاز به خرید آنها وجود دارد شناخت عرضه كنندگانی كه نیازها را پاسخ گو خواهند بود و تضمین همسو بودن با اهداف ضروری است ؛ از سویی دیگر همسویی با اهداف با الزامات كیفی، كنترل های بودجه ای و تحویل به موقع محصولی مناسب نیز با هم مرتبط هستند.
وظیفه خرید وظیفه بسیار پیچیده ای است. زیرا كالاها و خدمات مورد نیاز سازمان برای خرید بسیار متنوع بوده و مشتریان از این بخش انتظارات متفاوتی دارند. در یك سازمان بسیار بزرگ شاید ایجاد بخش بزرگی برای خرید، به گونه ای كه هر فرد آن مسؤولیت تهیه كالا ویا خدمت خاصی را بر عهده بگیرد اقدامی مناسب به نظر می رسد. در سازمان های كوچك اگر هر بخشی نیاز خودش را خود تهیه كند شاید مناسبتر باشد. سازمان دهی خرید همچنین تحت تاثیر سیستم كیفیت قرار می گیرد؛ زیرا در صورت وجود بخش كنترل كیفیت، شركت عملیات كنترل را اعمال كرده و در صورت عدم برخورداری از آن از طریق ارتباط با عرضه كنندگان ، به عنوان مثال به وسیله خط كامپیوتری ، این عمل را انجام داد.

نقش بخش خرید
در یك شركت مهندسی بخش عظیمی از خرید ها به گونه ای در محصول نهای آن مورد استفاده قرار می گیرد؛ چیزی حدود نیمی از كل مخارج خرید شامل خرید قطعات تولیدی، مذاكرات مربوط به قراردادهای موقت نیروی كار و ارز یابی عرضه كننده گان منابع و مواد و قطعات و مذاكرات مربوط به بهره گیری از تخفیفات خرید در حجم های زیاد است. خرید مناسب خریدی است كه محصولات مناسبی را با كیفیتی مناسب ، به قیمتی مناسب و در زمانی مناسب نتوان تهیه كرد. وظیفه تداركات وظیفه ای فرا تر از خرید است. تداركات در پی بر آورده ساختن نیازهای مشتریات درون سازمان است. این مشتریان درون سازمانی عبارتند از: طراحی، ساخت، پرسنلی و مالی. تعامل مناسب و موثر با كلیه این بخش های درون سازمانی و رفع نیاز های آنان در زمانی مناسب و با كیفیت و در زمانی مطلوب از اهمیت بسیار برخوردار است.

سازمان دهی وظایف بخش خرید
اغلب در شركتهای بزرگ بخش خرید بزرگی وجود دارد كه به طور متمركز تمامی جنبه های تهیه و تدارك كالا، نگهداری مطلوب و تحویل آنها را بر عهده دارد. این بخش به مدیریت مواد نیز شهرت دارد.در شركت های كوچك این فعالیت ها احتمالاً بین بخشهای مختلف آن توزیع شده تا هر بخش خرید نیازمندی های خود را به عمل آورد.با وجود این در سازمانهای كوچك نیز سیاستهای خرید به طور متمركزی طرح خواهد شد و مواردی همچون كنترل جریان نقدینگی، رویه های انتخاب عرضه كنندگان و نهوه پرداخت به آنها را مورد بررسی قرار خواهد داد.
در حالت متمركز كه خریداران متعددی مشغول به كارند وظیفه خریدهایی خاص به هر یك از آنها واگذار خواهد شد. به عنوان مثال، گروهی مسؤول خرید مواد غذایی ، گروهی مسؤول خرید اثاثه، گروهی مسؤول خرید تجهیزات و گروهی مسؤول خرید قطعاتن تولیدی و مانند آن خواهند بود.
مزیت این كار افزایش دانش تخصصی هر گروه در رابطه با كالاها یا خدمات و شناخت بهتر بازار مربوط به آن خواهد بود. مزیت دیگر خرید متمركز با تقسیم كار فوق بهره گیری از تخفیفات خرید به علت حجم بالای آن كاهش هزینه های كل سفارش دهی و جلو گیری از دو و چند باره كاری خواهد شد.
در بعضی از بخشهای خاص مانند بخش توسعه محصول اختیارات خرید داده می شود تا در سریع ترین زمان ممكن بتوانند نیازمندی های طراحی و مهندسی خود را تامین كنند. در این حالت، كنترل متمركز در آنها در حداقل خود اعمال خواهد شد. در حالتی كه عملیات

بوروكراتیك از حجم بالایی بر خوردار بوده و نیازها از فوریت بر خوردار باشند، اعمال این روش مناسب به نظر میرسد. آنچه كه در سازماندهی این بخش با اهمیت است همانا كنترل بودجه ای، كنترل الزامات كیفی و كنترل توانایی های عرضه كنندگان در تامین بجا ، ارزان ، سریع و با كیفیت محصولات مورد تقاضا است.

اهم فعالیت های بخش خرید
اهم فعالیت های بخش خرید عبارتند از: تعیین و تبیین سیاستها و خط مشی های خرید، منبع یابی و خرید و كنترل موجودی. تعامل بخش خرید با دیگر بخشهای سازمان موجب شناخت صحیحتری از نیازمندیها و ویژگی های تقاضای آنها خواهد شد.

1ـ سیاستگذاری خرید:

سیاستهای خرید، قواعد اجرای وظیفه خرید را تعریف میكنند .سیاست خرید ممكن است معیارهای انتخاب عرضه كنندگان یا موقعیت جغرافیایی آنان، محدودیتهای نقدینگی شركت و یا حتی مقدار خرید و سقف آنها از عرضه كنندهای خاص را تعیین كند. سیاستهای خرید در طول دورهای از زمان تدوین می گردند ولی موضوع مهم، اجرای سیاستها و كنترل و تظارت بر تعیین اثر بخشی آنها است . كنترل بر اجرای سیستها و كنترل و ارز یابی اثر بخشی سیاستها در سازمانهایی كه دارای سیستم خرید غیر متمركز هستند بسیار مشكل تر از سیستم متمركز است.

2ـ منبع یابی خرید:
منبع یابی همانا یافتن عرضه كنندگانی است كه قادر به برآورده ساختن نیاز های شركت به كالاها و خدمات هستند. قبل از منبع یابی ضرورت دارد با تمامی بخشها هماهنگی به عمل آید تا نیاز ها به درستی تعیین و تثبیت گردند. گام بعدی ارتباط با عرضه كنندگان بالقوه و جمع آوری اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در باره بهترین عرضه كننده یا عرضه كنندگان است. منبع یابی فعالیتی زمانبر و مستلزم هزینه در رابطه با بهره گیری از متخصصان منبع یابی یا انجام این امور به وسیله خود شركت است؛ به عنوان مثال ، در بخش نرم افزار اگر برای منبع یابی به شركتهای متخصص نرم افزار مراجعه كرده و از نظر های مشورتی آنها بهره بگیریم شاید اقتصاذی تر باشد تا اینكه از افرادی كه اطلاعات كمتری در این رابطه دارند نظر نخواهیم.
بسیاری از شركتها برای عرضه كنندگان جانشینی را نیز می یابند تا در صورت عدم توان شركت اصلی و عرضه كننده ویا مشكلات احتمالی در آینده، ریسك شركت كاهش یابد. بعضی از معیار های مهم در انتخاب عرضه كننده برتر عبارتند از: كیفیت، موقعیت مكانی، قابلیت اطمینان به تحویل نیازمندی های شركت، ثبات و توانایی مالی عرضه كننده یا عرضه كنندگان. در صورتی كه رعایت مقررات استانداردو محصول الزامی باشد ضرورت دارد تا هر چند مدت یكبار ملاقاتی از شركت عرضه كنندگان به عمل بیاید تا بتوان عرضه كنندگانرا از لحاظ تحویل و كیفیت خدمات بعد از فروششان مورد ارز یابی قرار گیرد .

3ـ خرید:
شیوه های خرید متعدد است و ضرورت دارد تا معیارهای خرید در سیاست خرید تعریف شود. در شركت هایی كه سیستم تولید آنها به طور نسبی از ثبات بیشتری برخوردار است لیست قطعات مورد نیاز و منابع عرضه كننده آنها معین است. بسیاری از شركتها دارای انباری خاص برای اقلام پر مصرف هستند. برای اقلام این گونه انبارها سطح سفارش مجدد موجودی تعریف شده است. مقدار سفارش جدید هر قلم در هر بار نیز محاسبه شده است. مقدار سفارش مجدد با توجه به قیمت خرید، تخفیفات و هزینه نگهداری هر قلم موجودی محاسبه می شود. شركتها ممكن است از شیوه خرید « call-off » بهره بگیرند. در این شیوه خرید برای كلیه اقلام مورد نیاز طی یك دوره یك سفارش جمعی داده میشود؛ گرچه كه در زمان سفارش نیز به آنها نیازی ن

باشد. مزیت این روش، كاهش شدید فعالیت های اداری و تحویل گرفتن نیازمندیها در زمان مورد نیاز و عدم نیاز به نگهداری موجودی حاصل از سفارش زیاد و حجیم است.
نكته حائز اهمیت برای خریدار، توان تعیین و پیشبینی زمان تاخیر سفارشات است. تاخیر زمانی، فاصله زمانی میان سفارش دهی كالاهای مورد نیاز و دریافت آنها است. تاخیر زمانی موجب تاخیر در تحویل محصول نهائی شركت شده و بر مقدار موجودی كه یك شركت باید نگهداری نماید تاثیر میگذارد. تاخیر زمانی شركت را به نگهداری موجودی قابل مصرف طی مدت

زمان موجود بین زمان سفارش دهی و زمان دریافت وامی دارد. به دلیل اهمیت فراوان تاخیر زمانی در تولید، بسیاری از شركت ها مدت زمان آنرا تعیین نموده و شركت های عرضه كننده را تحت كنترل قرار می دهند. وجود ارتباط مناسب میان خریداران و بخش ساخت یا تولید برای اعمال واكنش سریع واحد تولید در مواقع ضروری و فوری بسیار با اهمیت است. بخشی از نقش خرید از طریق پیگیری پیشرفت كار ایفا می شود. پیگیری، شامل كسب اطلاع و حصول اطمینان از تحویل مقدار مورد نیاز در زمان مقرر است. بعضی از شركت های بزرگ افرادی را برای حفظ ارتباط مداوم با عرضه كنندگان خود استخدام میكنند.

انبار داری و كنترل موجودی
وظیفه اولیه سیستم كنترل موجودی، ایجاد اطمینان از دسترس بودن اقلام مورد نیاز در زمان مناسب است. بنابر این فعالیت هائی مانند تعیین نیازمندی ها، خرید و آماده سازی قطعات برای تحویل به واحد ساخت یا تولید را در برمیگیرد. این سیستم از اهدافی خاص در رابطه با هزینه، كیفیت و سطوح موجودی نگهداری شونده برخوردار است. انبارها قلب سیستم كنترل موجودی هستند. انبارها جایی هستند كه نیازمندی ها در آنجا دریافت، نگهداری و توضیع شده و اسناد و مدارك این تعاملات و نقل و انتقالات نیز تهیه و نگهداری می شود.
انواع موجودی شركت ها را به سه دسته میتوان تقسیم نمود:
1 مواد خام، قطعات و اجزا.
2 كالای در جریان ساخت.
3 كالاهای ساخته شده و تكمیل شده.

مواد خام، قطعات و اجزا موادی هستند كه به شكل اولیه خود در ساخت محصول به كار برده میشوند.ورقه های فولاد نمونه ای از مواد خام به شمار می آیند. این مواد خریداری شده اند تا موقع نیاز به كارگرفته شوند. قطعاتی كه مونتاژ شده و برای تكمیل بیشتر به انبار عودت داده شده اند نیز دز این دسته جای میگیرند. كالای در جریان ساخت موادی است كه در سالن تولید پردازش شده و منتظر پردازش های بعدی است و كالاهی ساخته شده نیز كالاهایی هستند كه كاملا

تكمیل شده اند و از قابلیت فروش برخوردار هستند. این محصولات تا زمان ارسال، در انبار كالاهی ساخته شده نگهداری می شوند.
انبارها مكانهایی هستند كه كالاها در آنجا به گونهای صحیح و سالم نگهداری می شوندتا در مواقع نیاز به آنها تحویل شوند. وجود انبارها از سوء استفاده، وارد شدن خسارت و گم شدن موجودیها جلوگیری به عمل می آورد. انبارها از كیفیت جنس محافظت به عمل آورده و بسته بندی و فضا و نقل وانتقالات مناسبی را برای اجناس مختلف در نظر خواهند گرفت. در طراحی فضای انبارها باید به انواع قطعاتی كه در آن انبار خواهد شد

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir