توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی اقدامات سیاسی آمریكا علیه جمهوری اسلامی ایران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اقدامات سیاسی آمریكا علیه جمهوری اسلامی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اقدامات سیاسی آمریكا علیه جمهوری اسلامی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اقدامات سیاسی آمریكا علیه جمهوری اسلامی ایران :

ویژگی های جنگ نرم آمریكاعلیه ایران

اما افكار عمومی در كشورهای مسلمان به دو دلیل اصلی هنوز نتوانسته است قالب های مناسب و تحت كنترلی را به دست آورد. دلیل نخست تعارض افكار عمومی در برخی كشورها با منافع حاكمیت آن كشورهاست و دومین سبب آن است كه یك رسان متمركز و همگانی كه در جهان اسلام به عنوان مغز ارتباطات شناخته شده و تود شكل نیافته افكار عمومی را جهت دهد، وجود ندارد. هر چند یك رسان مدرن و پیشرفته تحت عنوان «الجزیره» بر آن است كه تا حدودی این خلاء را به ظاهر پر كند. ولی در طی سال های اخیر و به خصوص پس از وقایع 11 سپتامبر در معرض چالش های فراوانی قرار گرفته است.

در حال حاضر به نظر می رسد كه افكار عمومی جهان اسلام بیشتر به صورت انفعالی به علت تهاجمات گسترد ایالات متحده منسجم و تحریك شده است، كه خود یك فرصت شایسته به شمار می رود. اما به دلیل فقدان فعالیت برنامه ریزی شده و علمی، دوام و قوام آن مورد تردید است.
2ـ ارتباطات بین بازیگران و ایران

در میان بازیگرانی كه به اختصار به آنها پرداخته شد، ارتباطاتی برقرار است كه میزان تأثیرگذاری و تأثیر پذیری آن ها از یكدیگر و از ایالات متحده امریكا مشخص می نماید.
به عبارتی تقرّب به جمهوری اسلامی، زمینه ساز تأثیرپذیری این كشورها می شود ولی این تأثیرپذیری لزوماً به معنای غلبه فرهنگی در این روابط نیست، به عنوان مثال چین كمترین تأثیرپذیری كمی به لحاظ فرهنگی از جمهوری اسلامی ایران دارد ولی به واسط منافع مادی مشترك به ایران تقرّب یافته است.

در مقابل جهان اسلام بیشترین قرابت فرهنگی را با ایران دارد، به عبارت دیگر دو محور اشتراكات فرهنگی یا اشتراكات منافع سیاسی در تعامل با یكدیگر یا به صورت مستقل، تقرب یا تباعد سیاسی را رقم می زنند.
غلب محور سیاسی یا فرهنگی در روابط ایران و چین و محور منافع سیاسی و یا عمدتاً سیاسی با روسیه مشهود است. درحالی كه در مناسبات با اروپا این محور جهت سیاسی ـ فرهنگی دارد. به عبارتی دیگر چینی ها و روس ها در روابط با ایران بیشتر طالب منافع مشترك سیاسی ـ اقتصادی می باشند، درحالی كه اروپایی ها به مناسبات سیاسی و فرهنگی می اندیشند. در جهان اسلام طبعاً غلبه با اشتراكات ارزشی و فرهنگی است كه با منافع مشترك سیاسی البته بیشتر در

مواجهه با حكومت ها تقویت می گردد.
3ـ رویكرد تبلیغی ـ دیپلماسی عمومی ایالات متحده برضد جمهوری اسلامی ایران
مخاطب اصلی دیپلماسی عمومی، افكار عمومی و اذهان مردم جهان است. از آنجایی كه دیپلماسی عمومی از طریق فضاسازی در بین افكار عمومی قادر به ایجاد زمینه برای تهاجم به اندیش تصمیم گیرندگان سیاسی، آن هم در ابعاد گسترده می باشد، طبعاً به هر میزان كه جنبه

های فرهنگی و ارزشی در میزان دوری و نزدیكی سیاسی تأثیر داشته باشد، نفوذ ایالات متحده و توانمندی آن كشور در به كارگیری دیپلماسی عمومی مورد نظر خود، بیشتر خواهد بود. از این رو محور تأثیرگذاری امریكا در میان بازیگران صحن سیاست بر ضد ایران به استثنای جهان اسلام كه حكایت دیگری بر آن مترتب است این تقارب و تباعد؛ ارتباط نزدیكی با تقرّب به ارزش های غربی برای زیستن دارد. در همین راستا، محور عمد تبلیغاتی ایالات متحده امریكا متوجه آن است كه جمهوری

اسلامی را به سبب زیر پا گذاشتن ارزش های غربی یا حداقل مبارزه با آن سبك از زندگی، متهم نماید. در این چارچوب مهمترین محورهای تبلیغی امریكا حول دو محور اصلی شكل گرفته است.
.1 تخطئ ارزش های غربی و در نهایت كیان غرب از سوی جمهوری اسلامی ایران، عاملی كه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یك نظام خطرناك معرفی می كند.
.2 تأكید بر وجود تفرقه و وجوه تفرّق میان ملّت و حكومت ایران و كمك به مردم ایران برای تغییر نظام و رفع خطر از غرب با سقوط نظام جمهوری اسلامی.

هرچند كه هدف های اصلی از دو محور فوق الذكر یكسان بوده و فقط نحو اجرای كار و حصول به مقصد متفاوت است، امّا بررسی های مستند نشان می دهد كه خط مشی نخست را جمهوری خواهان و خط مشی دوم را دموكرات های امریكا حداقل تاكنون تعقیب كرده اند. هرچند،پیش ازاین بحث حاكمیت دوگانه برای تعمیق میزان نفوذ ارزش های غربی حتی در میان حاكمیّت تبلیغ می شد!
امریكایی ها برای كاستن از شكاف ایجاد شده میان خود و اتحادی اروپا در جهت اتخاذ سیاست هماهنگ تر بر ضد جمهوری اسلامی ایران و نیز تخریب تصویر نظام ایران، گزاره های متنوع تبلیغی را به افكار عمومی مردم جهان به ویژه افكار عمومی سازگار با انگاره های غربی القاء می كنند. گزاره های مورد نظر حكومت امریكا عبارتند از:

.1 نظام اسلامی، مبتنی بر اصول دموكراسی نبوده و نظامی غیردموكرات است.
.2 حكومت اسلامی ایران، نظامی ضدحقوق بشر است.
.3 دولت ایران برای صلح جهانی خطرناك است زیرا:
3ـ1ـ حكومت ایران دارای سلاح های كشتار جمعی است.
3ـ2ـ دولت ایران حامی اصلی تروریسم می باشد.
.4 مردم ایران طالب تداوم نظام اسلامی حاكم نمی باشند

.
.5 نظام اسلامی حاكم بر ایران، دیكتاتوری و علیه خواست های غرب گرایانه مردم ایران است.
.6 نظام اسلامی در آستان فروپاشی است.
.7 حاكمیت ایران دوگانه و شامل دو بخش منتخب و غیر منتخب است.
.8 نظام اسلامی ایران كارایی لازم را ندارد درحالی كه نظام های غربی یا طرفدار غرب كارآمد، می باشند.
با تجزیه و تحلیل محورهای فوق كاملاً مشهود است كه سه محور نخست برای تخریب وجهه جهانی بوده درحالی كه محورهای مذكور در مواد 4 الی 8 برای از بین بردن و یا حداقل سست كردن وجه درونی است.
شرایط اقتضاء می كند كه در واكنش تبلیغاتی در قالب دیپلماسی عمومی، ایران هم در وجهه جهانی و هم در وجهه درونی، تصویری مغایر با خواست و القاء ایالات متحده به مردم جهان ارائه كند.

دـ دیپلماسی عمومی
الگوی جنگ های جدید امریكا صرفاً الگویی متكی بر توان نظامی امریكا نیست بلكه دارای ابعاد غیرنظامی نیز می باشد. این ابعاد بسیار پیچیده و در عین حال با اهمیت می باشند و بطور خلاصه می توان آنها را «دیپلماسی عمومی» نام گذاری كرد.
هدف دیپلماسی عمومی امریكا آن است كه در كنار فشار و تهدیدهای نظامی، دیدگاه های طرف مقابل را تغییر دهد و حالت انفعال و تسلیم پذیری در قبال قدرت مهاجم را ایجاد نماید و عملاً طرف مقابل را از مقابله منصرف سازد. در حقیقت با تكیه بر بعد تهاجم نرم افزاری، شخصیت و ذهنیت

اجتماعی طرف های درگیر را كاهش داده و یا به طور كلی زایل سازد و در ادامه قدرت تصمیم گیری برای ایستادگی و مقاومت رقبا و یا دشمنان را از آنان سلب و نیروهای چالش گر را به عناصری منفعل و بی خاصیت كه حالت تسلیم بر آنها غلبه نموده تبدیل كند. رویكرد اعمال دیپلماسی عمومی در الگوی جنگ های جدید، نوعی اقدام پیش گیرانه و یا حتی اقدامی

پیش دستانه است. زیرا قبل از آن كه نیروی چالش گر با امریكا بر آن گردد كه تحركی از خود نشان دهد با تركیبی از فشار نظامی، ارعاب و از سوی دیگر اعمال دیپلماسی عمومی مواجه شده و از اقدام مبارزه جویانه منصرف می گردد.

دیپلماسی عمومی و كاربرد آن در عرص سیاست، راهكار و رویكرد جدیدی نیست. اما بدون تردید اطلاعات پیرامون استفاده از این روش به انداز لازم و كافی عمیق نمی باشد. نوشتار حاضر بر آن است كه طی سه بحث، تعریفی اجمالی از «دیپلماسی عمومی»(1) ارائه نموده و از دریچه دیپلماسی عمومی، مواضع ایالات متحده و اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران را به صورت خلاصه تحلیل كرده و برای كاهش اثرات آن علیه نظام اسلامی نظراتی را مطرح نماید. تحلیل مربوطه در چهار فصل ارائه می گردد:

.1 تعریف دیپلماسی عمومی، وجوه تمایز آن با مفاهیم مشابه و ابزارهای آن در امریكا
.2 آخرین تحولات پیرامون دیپلماسی عمومی در امریكا
.3 دیپلماسی عمومی ایران و امریكا، بازیگران و ارتباطات آنان
.4 پیشنهادهای عملیاتی در قبال دیپلماسی عمومی ایالات متحده بر ضد ایران
مدارك مستند نشان می دهد كه به تازگی دیپلماسی عمومی با مفهوم و هدف گذاری جدید آن در صدر برنامه های كاخ سفید و نیز وزارت امور خارجه و پنتاگون قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت بازشناسی دیپلماسی عمومی و ارائ برخی راهكارهای كلی در این مجموعه جادارد كه نهادها و دستگاه های مربوطه در كشور این مهم را مورد عنایت دقیق قرار داده و برای مقابله با آثار و تبعات آن راه كارهای تاكتیكی و اجرایی تدوین و ارائه دهند تا از اثرات احتمالی مخرب آن بر جامعه و محیط منطقه یی و بین المللی كاسته شده و یا راه های جبران آن ها یافته شود.
هانس ان تاچ (HansNTuch) نویسنده كتاب «برقراری ارتباط با جهان» در سال 0991 در تعریف

دیپلماسی عمومی چنین نوشت: «تلاش های رسمی دولت برای شكل دادن به محیط ارتباطی در سیاست های امریكا در كشورهای خارج با هدف كاسته شدن از میزان تأثیرات منفی، سوءتعبیرها و سوءتفاهم ها در زمین مناسبات امریكا با دیگر كشورها را دیپلماسی عمومی، می نامند.»
در فرهنگ واژگان (دیكشنری) در بخش اصطلاحات روابط بین الملل كه در سال 5891 م، به وسیل وزارت امور خارجه امریكا منتشر شده است، دیپلماسی عمومی به شرح زیر تعریف گردیده است:
«دیپلماسی عمومی به برنامه های مورد حمایت دولت اشاره دارد كه هدف از تنظیم آنها اطلاع رسانی و یا تحت تأثیر قرار دادن افكار عمومی در كشورهای دیگر است. ابزار اصلی این هدف نیز

انتشار متن های مورد لزوم، برنامه های متعدد و متنوع مبادلات فرهنگی، رادیو و تلویزیون می باشد.»(2)
آژانس اطلاعاتی ایالات متحده (USIA) كه بیش از چهل سال به صورت تخصصی در زمینه دیپلماسی عمومی فعالیت كرده است، در تعریفی از دیپلماسی عمومی آورده است:
«دیپلماسی عمومی به دنبال آن است كه منافع ملّی و امنیت ملّی ایالات متحده را از طریق

شناخت، اطلاع رسانی و تأثیرگذاری بر مردم كشورهای دیگر و گسترش گفتگو میان شهروندان و نهادهای امریكایی و همتایان خارجی آنها ارتقا دهد.» هیات مأمور برنامه ریزی ادغام USIA در وزارت امور خارجه امریكا در سال 7791، در یكی از آخرین تعاریف ارائه شده، دیپلماسی عمومی را این گونه توصیف می كند: «دیپلماسی عمومی می كوشد منافع ملی ایالات متحده را از طریق مفاهیم، اطلاع رسانی و تأثیرگذاری بر مخاطبان خارجی ارتقاء دهد.»

پرفسور”محمد اقبال تاجیك ” استاد علوم سیاسی مركز مطالعات پاكستان تهدیدهای آمریكا علیه انقلاب اسلامی ایران را توخالی دانست.
وی روزجمعه درآستانه بیست وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با ایرناافزود: معتقدم كه آمریكا جرات حمله به ایران را ندارد و چنین حماقتی نیز نخواهد كرد .

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir