توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله شناخت الكل دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناخت الكل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شناخت الكل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناخت الكل :

– الكل و انواع آن
از نظر علم شیمى هر ماده‏اى كه در فرمول شیمیایى آن عامل‏هیدروكسیل (-OH) وجود داشته باشد، یك الكل محسوب مى‏شود.الكل از مشتقات هیدروكربن هاست كه در آن‏ها هرمولكول، تركیبى ازچند اتم هیدروژن و كربن مى‏باشد. نهایت، یك عامل (OH) جانشین‏یك اتم هیدروژن مى‏گردد. و بنابر تعداد عامل (OH) ، الكل‏ها را یك یاچند ظرفیت مى‏گویند. (1) الكل انواع زیادى دارد كه ذیلا به برخى ازآن‏ها اشاره مى‏كنیم:
الف) الكل متیلیك

ساده‏ترین الكل‏ها، الكل متیلیك (2) است كه مبناى الكل‏هاى یك‏ظرفیتى مى‏باشد. الكل متیلیك از تقطیر چوب به دست مى‏آید و ازاین رو به آن عرق چوب نیز مى‏گویند. این ماده مایعى است‏بى رنگ‏كه در 66 درجه سانتى گراد مى‏جوشد، با شعله كمى آبى رنگ‏مى‏سوزد و چون با آب مخلوط گردد، تقلیل حجم یافته و تولیدحرارت مى‏كند.

الكل متیلیك، در صنایع رنگ‏سازى كاربرد دارد. به علاوه سمى‏است قوى كه با شرب 8 تا 10 گرم آن اختلالات هاضمه و اغلب‏كورى دست داده و تلف مى‏كند. (3) .
پس از الكل متیلیك یا متانول بقیه الكل‏هاى یك ظرفیتى یا یك‏عاملى را به الكل‏هاى نوع اول، دوم و سوم طبقه‏بندى مى‏كنند. (4) اتانول كه موضوع بحث ماست، در زمره الكل‏هاى نوع اول است.هم چنین الكل‏هاى دو ظرفیتى و سه ظرفیتى و ; نیز وجود دارد كه‏مى‏توان از ضدیخ به عنوان الكل دو ظرفیتى (یا الكل دو عاملى‏اشباع) و گلیسیرین به عنوان الكل سه ظرفیتى (یا الكل سه عاملى‏اشباع) نام برد. (5) .
ب) الكل اتیلیك

اگر واژه الكل بدون هیچ پسوند یا پیشوندى به كار رود، مقصود الكل‏اتیلیك یا اتانول (6) است كه معروف‏ترین انواع الكل مى‏باشد. در آینده‏خواهیم دید كه الكل اتیلیك در صنایع گوناگون و در زندگى روز مره‏مردم، كاربرد زیادى دارد.
چنان كه در مقدمه اشاره شد، موضوع بحث ما در این نوشتارمنحصرا الكل اتیلیك یا اتانول است. و هر كجا در این رساله، واژه‏الكل را بدون افزودن كلمه دیگر به كار بریم مقصودمان همین نوع‏الكل مى‏باشد.
اتانول به طور طبیعى و به مقدار بسیار كم در نان (5/0 درصد)،مغزانسان و گیاهان وجود دارد. علاوه بر مخمر (7) و بعضى باكترى‏ها،بدن انسان نیز مقدار چشمگیرى الكل تولید مى‏كند. در اكثر موارد،تمام این تولید، مربوط به میكروب‏هاى موجود در روده انسان‏مى‏باشد. براى آشنایى بیش تر با این ماده، به تبیین اوصاف الكل وآثار ظاهرى الكل برجسم و روان آدمى مى‏پردازیم.
2 – ویژگى‏هاى الكل و آثار آن

الكل اتیلیك در 3/78 درجه سانتى گراد به جوش مى‏آید و در114-درجه ذوب مى‏شود. الكل مطلق، آب گونه‏اى است‏بى‏رنگ وزود آتش‏گیر، با بویى ویژه، در برودت زیاد ابتدا قوام آمده و سپس‏مانند شیشه منجمد مى‏گردد. (8) .
الكل برخلاف پندار بعضى، اثر تحریكى بر اعضاى بدن ندارد،بلكه اثر آن تخدیر یعنى تضعیف فعالیت‏هاى بدن و كاستن از دقت درانجام رفتارهاى گوناگون است. در كتاب‏هاى علمى نیز، الكل را درردیف تخدیر كننده‏ها هم چون اتر و غیره مى‏آورند. یكى ازدانشمندان در این زمینه مى‏گوید: «این واقعیت كه افراد تحت تاثیرالكل، خجالتشان از بین مى‏رود و زیاد حرف مى‏زنند، به علت اثرتحریكى الكل بر مغز نیست، بلكه به دلیل از بین رفتن كنترلى است كه‏مراكز عالى مغز در میانه‏روى و اعتدال شخص از خود انجام‏مى‏دهند.» (9) .

به هر حال، تمامى مشروبات الكلى، حاوى مقدارى الكل‏مى‏باشند و هرگونه آثار تخدیرى كه از مشروبات الكلى بروز مى‏كندمربوط به وجود این ماده در آن هاست. میزان این تخدیر كه ما از آن به‏«مستى‏» تعبیر مى‏كنیم بستگى به درصد الكل موجود در این گونه‏مشروبات دارد. چنان چه شخص مقدارى الكل بنوشد، قریب 15 آن‏فورا به وسیله جدار معده داخل در خون و بقیه در امعاء واردمى‏گردد. مقدارى هم ممكن است‏به وسیله ریتین یا با ادرار خارج‏شود. ولى قسمت اعظم آن در هر حال در بدن مى‏ماند و در آن جامتدرجا اكسید شده و احتیاجى به هضم و گوارش ندارد. (10) .

كبد انسان قادر است در هر ساعت، 8 گرم الكل را اكسید كند.مقادیر زیادتر در جریان خون ظاهر شده ولى غلظت كم تر از 05/0%علامتى در شخص به وجود نمى‏آورد. از غلظت 05/0% به بالاست‏كه علائمى نظیر كاهش توازن اعمال فیزیكى و اختلال در دید پیش‏خواهد آمد.
غلظت‏بالاتر از 25/0% علائم مشخصى به وجود مى‏آورد. و اگرغلظت‏به 1% در خون برسد، اختلال تنفسى و قلبى و نهایتا مرگ‏ایجاد مى‏شود هر چند مقدار كشنده آن برحسب افراد فرق مى‏كند.

پیتركوپر نیز در این زمینه چنین مى‏نویسد: «الكل از تمام راه‏هاجذب بدن مى‏شود ولى جذب آن از راه دهان و معده بسیار كم است.روده كوچك 80% یا بیش تر مقدار خورده شده را جذب مى‏كند.كم تر از 10% بى‏تغییر از راه ادرار و تنفس دفع مى‏شود. الكل دربافت‏ها به سرعت منتشر شده و در حدود 8 گرم در ساعت اكسید وبه گاز كربنیك و آب تبدیل مى‏شود. (11) بدین ترتیب مهم‏ترین اثر

الكل،تضعیف دستگاه اعصاب مركزى است. الكل در نتیجه تاثیر برروى‏اعصاب، واكنش در رگ‏ها ایجاد نموده و خون را به سطح بدن جریان‏مى‏دهد و از این طریق، پوست را قرمز مى‏كند و ابتداءا در بدن ایجادحرارت مى‏نماید. اما این اثر دیرى نمى‏پاید، چرا كه پس از مدت‏كوتاهى، بدن حرارت خود را تا دو برابر از دست مى‏دهد.
شخصى كه الكل مى‏نوشد ابتدا فعالیت او بیش از حد معمول‏مى‏شود و به ترتیبى كه ذكر شد، درجه حرارت بدن بالا رفته و تنفس‏شدید مى‏شود. آن گاه مركز تكلم در مغز تحت تاثیر الكل قرار گرفته وشخص پرچانگى مى‏كند. سپس مركز سمعى مغز متاثر شده و شخص‏صداهاى بى‏خود مى‏شنود. بعد مركز بینایى مغز دچار اختلال گشته وشخص تصاویر موهوم مى‏بیند. و بالاخره مركز حفظ تعادل تحت‏تاثیر الكل قرار گرفته

و كسى كه مشروب الكلى نوشیده، توازن اعمال‏فیزیكى خود را از دست مى‏دهد. (12) .
بدین ترتیب با نوشیدن الكل، خویشتن‏دارى شخص كه به عنوان‏منشا حجب و حیا در انسان پایه‏گذارى شده است، تقریبا از بین رفته‏و باعث‏بروز اعمال ناهنجار مى‏شود.
از دیدگاه متخصصین اعصاب و روان، الكل، عالى‏ترین اعمال‏توقفى را فلج مى‏كند و انسان را به سیرت و منش عارى از ملكات‏اخلاقى و برى از دانش و بینش سوق مى‏دهد. استعمال الكل موجب‏دگرگونى در شخصیت انسان مى‏شود و انسان با شرم و حیا راافسارگسیخته و بى‏بندوبار مى‏نماید.

عوارض مصرف الكل، غالبا منشا ارتكاب اعمال شنیع و ارتكاب‏جرایم مى‏گردد. طبق مطالعاتى كه مؤسسات جرم‏شناسى به عمل‏آورده‏اند، اغلب جنایات جنسى و در حدود 70% جرایم ضرب وجرح و 80% قتل‏ها، خود آزارى و دیگر آزارى‏ها در اثر استعمال‏نوشابه‏هاى الكلى واقع مى‏شوند. ازدیاد تصادفات وسایط نقلیه دركشورهایى كه مجاز به نوشیدن الكل هستند براثر مستى رانندگان‏مزاحم است و روى همین اصل، استعمال مشروبات الكلى را اغلب‏قوانین ممنوع دانسته یا محدود نموده‏اند. (13) .
در كشورهاى سویس و فرانسه اگر میزان الكل در خون بیش از 5/0سانتى‏گرم در لیتر خون باشد، شخص مجاز به رانندگى نیست و تكراركننده این جرایم از حق رانندگى براى ش

ش ماه محروم مى‏شود. دردانمارك این مقدار یك سانتى‏گرم و در انگلستان 8/0 مى‏باشد. (14) .
اثرات سوء نوشیدن الكل منحصر در آن چه گفتیم نیست. الكل نه‏تنها اعتدال روانى و تنظیم حركات و فعالیت‏هاى انسان را مختل‏مى‏سازد بلكه آثار مخرب دیگرى بر دستگاه‏هاى مختلف بدن‏مى‏گذارد; به عنوان نمونه، مصرف الكل، باعث‏سوءهاضمه واختلال دستگاه گوارش و كبد مى‏شود، زیرا به علت جاذب الرطوبه‏بودن آن، آلبومین‏هاى سلول‏هاى كبد و معده را منعقد مى‏كند. درنتیجه معده اسیدكلریدریك پس نمى‏دهد و سلول‏هاى كبد حالت‏مومى شكل (تشمع كبدى) به خود مى‏گیرند. (15)
این است كه اسلام با نوشیدن هر نوع مشروبات الكلى، خرید وفروش و هر نوع بهره‏بردارى از آن‏ها به شدت برخورد كرده است.خمر در آیات قرآنى، پلیدى و رفتار شیطانى تلقى گردیده، نوشیدن‏آن، گناه كبیره قلمداد و هم چون قمار بازى موجب برانگیختن بذرعداوت و دشمنى دانسته شده است. (16) .

براساس روایات اسلامى، كسى كه خمر مى‏نوشد، تا چهل روز،نماز او پذیرفته نمى‏شود. بلكه در تمامى ادیان الهى، هنگامى كه كامل‏گشته‏اند، تحریم خمر جزء برنامه‏هاى قطعى آن‏ها بوده است. (17) نوشنده خمر در روز قیامت‏با صورت سیاه و زبان بیرون آمده درحالى كه آب دهان او بر سینه‏اش مى‏ریزد و فریاد العطش برمى‏آورد، محشور مى‏گردد. كسى كه جرعه‏اى شراب بنوشد، روح ایمان از وى‏گرفته مى‏شود و روح ناپاك و پست جایگزین آن مى‏گردد. (18) .

متاسفانه هم اكنون در كشورهاى لائیك و عمدتا در كشورهاى‏غربى مقادیر زیادى الكل به صورت مشروبات الكلى مصرف‏مى‏شود. تنها در سال 1955 در فرانسه مطابق گزارش رسمى وزارت‏دارایى این كشور، تعداد 455054 مشروب فروشى دایر بود; یعنى‏براى هر 86 نفر یك باب مشروب فروشى وجود داشته است.

این در حالى است كه مصرف الكل سال به سال به طور مرتب دراین كشورها افزایش یافته است. هم اكنون دانشمندان كتاب‏هاى‏متعددى درباره الكلى‏سم و مسائل كیفرى و ناهنجارى‏هاى‏اجتماعى‏نوشته‏اند. پروفسور سیگار در كتاب خود تحت عنوان‏«الكلى‏سم از گذرگاه اجتماعى‏» الكلى‏سم را یكى از مهم‏ترین علل‏شكست فرانسه در جنگ دانسته و آكادمى علوم فرانسه، قطع نامه‏اى‏به همین مضمون در محكومیت مصرف نوشابه‏هاى الكلى صادرنموده است.
از لحاظ علم ژنیتك نیز، اكثر فرزندان افراد الكلى، مبتلا به‏روان‏پریشانى‏هاى شدید مى‏گردند و به همان جهت، عقب‏ماندگى‏هاى مختلف شعورى در آنان ایجاد مى‏شود. (19) .

3- كاربرد الكل
از الكل، به عنوان پرمصرف‏ترین ماده شیمیایى در فرایند ساخت وسنتز، جدا سازى و تولید مى‏توان نام برد.
در صنعت، الكل را جهت تهیه لاك، ورنى و رنگ‏هاى انیلین ودواجات به كار مى‏گیرند. الكل در آزمایشگاه‏ها به عنوان سوخت‏كاربرد دارد. ولى استفاده از آن به این منظور، به صرفه نیست.
الكلى كه در صنعت‏به كار گرفته مى‏شود، از لحاظ ماهیت، هیچ‏تفاوتى با الكل طبى ندارد و هر دو همان الكل اتیلیك یا اتانول‏مى‏باشند. منتها به دلایلى نظیر گرفتن مالیات از نوشابه‏هاى الكلى و یاجلوگیرى از سوءاستفاده از آن‏ها، كارخانجات تولید كننده الكل، موادسمى، بد بوكننده (هم چون متانول یا عرق چوب) و مواد رنگین‏كننده (هم چون پریدین) به آن مى‏افزایند. (20) .
الكل بهترین حلال آلى است و لذا در آزمایشگاه‏ها و صنایع داروسازى كاربرد بسیار زیادى دارد. در مواردى نیز الكل جهت محافظت‏از رشد میكروبى در فرآورده‏هاى دارویى، ساخت روكش قرص‏ها، وضدعفونى كننده وست‏به كار مى‏رود. (21) .
در پزشكى نیز الكل جهت ضدعفونى كردن ابزارهاى طبى و غیره‏به كار گرفته مى‏شود. به علاوه قطعات تشریحى را به خوبى مى‏توان‏در الكل از گندیدن و عفونت محافظت نمود. هم چنین الكل درساختن ادكلن‏ها و لوازم آرایشى نیز كاربرد فراوان دارد.

4 – روش‏هاى تهیه الكل
الكل اتیلیك یا اتانول اولین تركیب آلى است كه انسان تهیه نموده است، چرا كه قدمت صنعت الكل تقریبا به اندازه قدمت‏صنعت‏نان است.
الكل مورد بحث از راه‏هاى گوناگونى تهیه مى‏شود كه مى‏توان‏آن‏ها را به دو روش كلى تقسیم نمود: روش طبیعى(تخمیر) و روش‏صنعتى. ذیلا این روش‏ها را مورد مطالعه قرار مى‏دهیم:
الف – روش تخمیر یا فرمانتاسیون (22)
در حقیقت پدیده تخمیر چیزى جز تجزیه قند نی

ست. نهایت قند به‏صورت‏هاى گوناگون در طبیعت‏یافت مى‏شود:انگور،كشمش،خرما،جو،برنج، سیب‏زمینى، ذرت و مانند این ها به میزان زیادى قند در بردارند ولذا این‏گونه مواد مى‏تواند منابع اولیه جهت تهیه مایع الكلى باشد.
قارچ یا مخمرها موجوداتى هستند كه قادرند به طریق بى‏هوازى‏رشد نمایند; یعنى در محیط واجد اكسیژن فراوان، مخمرها موادقندى را با تنفس هوازى به گاز كربنیك و آب تجزیه مى‏كنند. و درغیاب اكسیژن، مواد قندى را تخمیر و گاز كربنیك و اتانول یا الكل‏اتیل تولید مى‏كنند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir