توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری :

مقدمه
مدیریت امور شهری، آنهم در شرایط کنونی که شهرها بـا رشـد شـتابان و خلـق مسـتمر مسـائل جدیـد مواجـه می باشند ، وظیفهای بسیار دشوار است که پایانی برآن متصور نمیتوان شد . اداره کنندگان شـهر آنچنـان دسـت بـه گریبان حل مشکلات حادی همچون آلودگی زیست محیطی، بدمسکنی ، ترافیـک شـهری ، امنیـت شـهری ، اشـباع زیرساختها ، کمبود سرانههای خدماتی ، سیل عظیم جمعیت و .... می باشند که کمتر فرصت و یا حتـی تـوان چـاره جویی برای حل ریشهای اینگونه مسائل و حرکت به سوی چشم اندازی مطلوب را دارند . از اینرو میتـوان گفـت مدیریت شهری در چنین حالتی لاجرم هدف و اساس اقدامات خود را آن چنان محدود مینماید که بدون دغدغه به حیات شهر در افق بـــلند مدت ، تنها به آب و جاروی شهر بسنده نموده است.
همزمان با افزایش درک اهمیت روزافزون و تأثیرات شگرف تحولات شـهری در توسـعه ملـی ، شـاهد نـاتوانی دولت در تمامی سطوح در اداره امور شهرها و پاسـخگویی بـه نیازهـای فزاینـده و متنـوع شـهروندان خصوصـاً در شهرهای بزرگ هستیم . این امر در مقایسه با دهه های گذشته بسیار ملموس تر می باشد . این در حالی است که بطـور وضوح توسعه هر کشوری در تمامی ابعاد با نحوه اداره شهرهای آن همبستگی عمیقی دارد . بنابراین شـیوه جدیـدی در نحوه اداره شهرها لازم است که مبتنی بر نگرش نوینی از حاکمیت و حکمرانی شـهری باشـد تـا در اداره شـهر به گونه های عمل نماید که نه تنها دولت بلکه مشارکت مردمی را نیز به یاری طلبیده و زمینـه و تـوان جـذب همکـاری آنان را داشته باشد.نباید این موضوع فراموش گردد که هرگونه تصمیم گیری ، سیاستگذاری و برنامهریزی در اداره شهر و نحوه مدیریت و راهبرد توسعه آن کاملاً تحـت تـأثیر نظـام و سیسـتم حکـومتی حـاکم بـر کشـور و بـالطبع ایدئولوژی ، تفکرات و نگرش حاکمان آن می باشد .
بیان مسئله
نوشتار حاضر دارای سه بعد اصلی است : بعد اول : جایگاه مدیریت شهری در نظام مدیــــریتی کشور، بعد دوم : موضوع توسعه پایدار شهری و در بعد سوم : مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار مورد تحلیل و ارزیـابی قـرار می گیرد .
اغلب دو مفهوم و اصطلاح شهر پایدار و توسعه پایدار شهری به دلیل نزدیکی معنـایی و اصـطلاحی ، بـه جـای یکدیگر بکار می روند؛ برای تمایز این دو اصطلاح باید توجه داشت که کلمه توسعه در عبارت توسعه پایدار در واقع نشـانگر فرآینـدی است که طی آن پایداری می تواند روی دهد . اما پایداری مجموعه ای از وضعیتها است که در طول زمـان دوام مـی یابد . بر این اساس توسعه پایدار شهری وضعیتی ثابت و هماهنگ به شمار نمی آید بلکه فرآیندی متحول اسـت کـه در غالب آن استفاده از منابع ، تأمین نیازهای اساسی ، بهبود و ارتقاء سطح زندگی بـرای همـه ، حفـظ و اداره بهتـر اکوسیستم ها و ایجاد آینده ای امن و سعادتمند تر، با نیازهای کنونی و آتی انسان سازگاری پیدا می کند . بنـابر ایـن می توان گفت که چنین توسعه ای مفهومی جامع دارد و تـــمام جنبه های زندگی انسان مرتبط می باشد

مفهوم توسعه پایدار شهری در ادبیات جهانی برای نخستین بار در سال 1987 میلادی با انتشار گزارشی کمیسیون جهانی محیط زیسـت و توسعه سازمان ملل متحد با نام آینده مشترک ما مطرح شد . این گزارش کـه بـه گـزارش بروتلند مشهــــور است توسعه پایدار را به صورت ذیل تــعریف می نماید :
توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای زمان حـال را تـأمین مـی کنـد بـدون آنکـه توانـایی نسـلهای آتـی در پاسخگویی به نیازهایشان را به خطر بیندازد .
حول مفهوم توسعه در خلال قرن گذشته خصوصاً 5 دهه اخیر آن ، مفهوم توسعه شهری را نیـز متحـول نمـوده است.
پس از جنگ جهانی دوم، مفهوم کلی توسعه از چارچوب یک رویه صرفاً اقتصادی و عمدتاً به مفهوم رشد آغـاز گردید و با بسط و تبیین، در حال حاضر در غالب توسعه پایدار مطرح می گردد ومبتنی بر کلی نگری و جامع نگری می باشد.
بررسی سیر تحولات اندیشه وتفکر توسعه طی 50 سال گذشته ، بـه خـوبی بیـانگر آن اسـت کـه پـس از بــعد اقتصادی ، ابعاد اجتماعی و زیست محیطی نیز بر مفهوم توسعه افزوده گردید و توسعه پایدار در مسـیر انطبـاق ایـن ابعاد ، واقعیتهای پیچیده حیات شهری را مشخص و برای کاهش یا رفع تنگناها و نارسایی ها راه حل هـای اجرایـی مختلف و در عین حال جامعی ارائه می نماید.
گسترش افقی و عمودی شهرها ، ضعف خدمات رسانی و اقدامات عمرانی در شهرها و بسیاری ناهنجاریهـای و نابسامانی های شهری دیگر در ابعاد مختلف اکولوژیکی ، اقتصادی و اجتماعی به خصـوص در کشـورهای در حـال توسعه از جمله ایران ، هشداری است برای دست اندرکاران دولتی، متخصصین و مدیران امور شهری که از هم اینک توسعه آتی شهر را بر اساس برنامه ریزی صحیح و جامع مدیریت و راهبری نمایند . لزوم توجه به ملاحظات و الزامات زیست محیطی که عمدتاً در قالب محدودیتهای محیطی مـــطرح می گـردد ، به هیچ وجه امر تازه ای در برنامه ریزی ، طراحی و مدیریت شهری نیست و تأکید بیش از حد آن در چند دهه اخیر ناشی از احساس خطر انسان در تداوم رویه گذشته ارتباط شهری با محیط طبیعی می باشد .

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir