توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

آموزش نقشه‌كشی ساختمان دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آموزش نقشه‌كشی ساختمان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

فصـل
اول
اصول نقشه كشی:
قبل از آنكه به بحث در مورد نقشه كشی بپردازیم لازم است كه نكات مهمی را در مورد اصول ترسیم ذكر نماییم كه این اصول در مورد هر ترسیمی باید بخوبی رعایت شوند .
این اصول عبارتند از :
1- تمییز بودن وسایل مورد استفاده در نقشه كشی ودر نتیجه تمیزی نقشه اولین و بهترین مورد ترسیم نقشه است .
2- كاغذ برروی میز نقشه باید درست چسبانده شود در غیر این صورت نقشه كج ونافرم ترسیم میشود .
3- نقشه باید ابتدا با مداد كمرنگ ترسیم شود و بعد باید آنرا با دقت پررنگ كنیم .
4- خطوطی كه در نقشه اهمیت بیشتری دارند پررنگ و خطوطی كه اهمیت كمتری دارند باید كمرنگ ترسیم شوند .
5- اندازه گیری با دقت مهمترین پارمتر در اصول نقشه كشی است .
وسائل نقشه كشی :
همانطوری كه میدانیم انجام هر كاری مستلزم وسیله ای است . به همین ترتیب در امر طراحی و نقشه كشی نیز مهمترین مسئله ابزار و وسائل آن است .
وسائلی كه در نقشه كشی ساختمان بكار میبریم عبارتند از :
1- مدادها :
به طور كلی مدادهای نقشه كشی برحسب نرمی و سختی به دو گروه B (نرم وسیاه) وگروه H (سخت) تقسیم بندی كرده اند البته مدادهای دیگری به نام HB و F نیز وجود دارند كه ازنظر سختی و نرمی در حد متوسط هستند .
2- میز نقشه كشی (تخته رسم):
میز نقشه كشی كه ازچوب درخت گردو ودر ارتفاع استاندارد بین 800 تا 1800 میلی متر می باشد ودارای ابعاد استانداردی هستند كه در پایین آمده است .

500 700 1500 1750 2000 طولmm
350 500 1000 1250 1500 عرض mm

3- خط كش T
كه از دوتیغه بلند و كوتاه ساخته میشوند كه این دوتیغه با هم زاویه 90 درجه می سازند واز جنسهای مختلف ساخته میشود از خط كش T برای رسم خطوط افقی و همچنین چسباندن كاغذ برروی میز استفاده می شود .
4 - گونـیا
كه دارای دو نوع 45 درجه و 60-30 می باشد كه از آن برای ترسیم خطوط قائم برروی نقشه استفاده می شود .
5 - پـرگـار
از پرگار جهت ترسیم دایره به شعاعهای مختلف استفاده می شود. پرگارها بر حسب طول پایه ها در شعاعهای محدود كاربری دارند .
6- شابلن
شابلن الگویی است كه معمولا از پلاستیك یا فلز ساخته می شود و برروی آن اشكال مختلف بریده میشود و دارای انواع مختلف دایره ، مربع ، عدد و غیره میباشد .
7- كاغذ ها
كلیه نقشه ها باید در كاغذهای استاندارد ترسیم شوند كاغذ ها به طور كلی به 5 دسته تقسیم میشوند كه شامل كاغذ اشتاین باخ ، كاغذ پوستی ، كاغذ كالك ، كاغذ شطرنجی یا میلی متری و كاغذ میلی متری میباشند كه هر كدام كاربرد خاص خود را دارند .
فصــل
دوم
پرسپكتیو :
اگر جسمی را تحت زاویه مشاهده كنیم آنچه كه ترسیم می شود ترسیمی سه بعدی و منظره ای است از اجسام سه بعدی كه تحت زاویه استاندارد تـرسیم می شوند كه میتوان به پرسپكتیوهای ایزو متریك (30درجه و 30 درجه ) و كاوالیر (افقی و 45 درجه ) و دیمتریك( 7 درجه و 45 درجه ) اشاره كرد .
خط و ضخامت آن در تریسمات :
به طور كلی از نظر ضخامت خطها به چهار دسته تقسیم میشوند .
( 3/. و 6/. و8/. و2/1)
اگر نقشه ای با مقیاس 100 :1 ترسیم شود ضخامت خط را3/.اگر مقیاس 1:50 باشد ضخامت 6/. و مقیاس 1:20ضخامت 8/. و اگر مقیاس 1:10 باشد ضخامت خط 2/1 در نظر گرفته می شود .
نحوه ترسیم خط از نظر استاندارد ترسیمی نقشه كشی :
از نظر ترسیمی خط باید :
1- همرنگ باشد یعنی رنگ آن در طول مسیر تغییر نكند .
2- نازك باشد .
3- ضخامت خط در طول مسیر تغییر نكند .
جدول نقشه :
هر جدول باید مشخصات تنظیم شده ای داشته باشد كه این مشخصات عبارتند از :
تاریخ ، شماره نقشه ، شماره پرونده ، شماره برگه ، كار فرما ، عنوان ، ترسیم كننده، بازبین كننده ، رشته و مقیاس میباشد .
شماره نقشـه :
نشان دهنده یك سری نقشه های مشخص است در این نقشه ها نام عنوان یكی است .
شماره پرونده :
یك سری نقشه ها كه تشكیل دهنده یك برنامه سازماندهی شده باشد پروژه نامیده میشوند .
توجه :جدول نقشه در پایین و سمت راست نقشه ،چسبیده به كادر ترسیم می شود .
سه نما :
اگر با دید كاملا مستقیم به سه وجه راست و بالا و چپ یك پرسپكتیو بنگریم و این سه دید را ترسیم كنیم به این سه ترسیم بدست آمده سه نما گفته میشود .
توجه :
فاصله نماها از یكدیگر در هنگام ترسیم یك سانتیمتر است و اگر در نما شكستگی وجود داشته باشد آنرا بایك خط نشان میدهیم ولی اگر آن شكست در میدان دید مستقیم ما نباشدآن را با خط چین نشان می دهند و معمولا آن را كمرنگ رسم میكنند .
اندازه گذاری سه نما – پرسپكتیو :
اندازه گیری نماها باید به گونه ای صورت بگیرد كه كلیه تقسیمات نماها در آن مشخص شود مطابق استاندارد های اروپایی نمای راست را از بالا ، نمای بالا را از چپ ، و نمای چپ را از راست اندازه گیری میكنند خط اندازه باید از انتهایی ترین خط نما یك سانتی متر فاصله داشته باشد خط اندازه ها باید كم رنگ ترسیم شود و اعداد آن در بالای خط اندازه ودر وسط آن نوشته شود .
اندازه گیری پرسپكتیو :
برای اندازه گیری پرسپكتیوها بهتر است دور تا دور آنها اندازه گذاری شود ولی اندازه گذاری سه وجه آن مشخص شود نیز كافی است . خط اندازهاباید موازی امتدادها باشند و از انتهایی ترین خط یك سانتیمتر فاصله داشته باشد .
سطح شیبدار :
شیب را در پرسپكتیو نمی توان بوسیله گونیا ترسیم كرد . برای ترسیم شیب باید با توجه به اصول پرسكتیو نقطه شروع و خاتمه شیب را بدست آورد و این دو نقطه را با خط كش به هم وصل كنیم . شیب در نما به صورت مستطیل دیده میشود (در صورتیكه دیدمان در امتداد شیب باشد .)
مقیاس :
اگر بخواهیــم ترسیمی بــزرگ را بر روی بــرگه بكشیم بـــرای آنكه بـرگه گنجایش
ترسیم را داشته باشد در این حالت ترسیم را صد برابر كوچك میكنیم در این حالت می گوئیم مقیاس نقشه برابر 100: 1 می باشد .
از تعریف فوق برای مقیاس می توان به فرمول زیر رسید
مقیاس = اندازه واقعی/ اندازه ترسیمی
فصـل
سـوم
پلان ساختمان :
هر گاه از 3/2 یا 4/3 ساختمان صفحه ایی فرضی و افقی ساختمان را ببرید ومادید بالای قطعه پایینی را ترسیم كنیم آنچه كه ترسیم شده است پلان اجرای ساختمان است در پلان اجرایی مشخصاتی نظیر پنجره ، ضخامت دیوار ، اختلاف سطح ودر مشخص می شود در پلان اجرایی چنانچه صفحه فرضی قسمتی را نبرد آن را كمرنگ تر ترسیم می كنیم .
در پلان اجرایی درها را به حالت باز شدن ترسیم می كنیم و مسیر باز شدن در را در آن نشان می دهیم و پروفیل را به علت برش خوردن پر رنگ و مسیر باز شدن در كمرنگ رسم می شود .
مراحل ترسیم پلان اجرایی :
1- خطوط دور تا دور ساختمان را مشخص میكنیم .
2- ضخامت دیوارها را با توجه به اندازه داده شده جدا كرده و ترسیم می كنیم .
3- در وپنجره ها را باتوجه به موقعیتشان و علامت اشتاندارد شان ترسیم می كنیم .
4- OKB پنجره ها و ارتفاع آنها و همچنین طول و ارتفاع در و نیز كد ارتفاعی فضاها را مشخص می كنیم .
5- خطوط اندازه را مطابق استاندارد ترسیم می كنیم ودر صورتیكه ساختمان دارای تراس باشد آن را مشخص می كنیم
6- جهت شمال نقشه را ترسیم می كنیم .
ضخامت دیوارها :
دیوارها را از نظر ضخامت به چند قسمت تقسیم بندی می كنیم
1- دیوارهای 10 سانتی متری (نیم آجری) كه برای جدا كردن فضاها مورد استفاده قرار میگیرند .
2- دیوار 22یا25 سانتی متری (یك آجره )
3- دیوار 32 یا35 سانتی متری(یك نیم آجره)
4- دیوار 42 یا 45 سانتی متری (دو آجره)
تكمیل نقشه اجرایی مطابق استاندارد :
1- پس از آنكه پنجره ها با توجه به موقعیتشان تر سیم شدند باید ارتفاع آنها از كف (OKB) آنها مشخص شود كه برای اینكار به فاصله 1 سانتیمتر خطی موازی پنجره رسم كرده و بالای خط OKB و پایین خط ارتفاع پنجره را می نوسیم .
2-برای آنكه در كاملا مشخص شود طول و ارتفاع آن در نقشه اجرایی نوشته می شود برای این منظور خطی موازات خط پروفیل در ، در كنار آن رسم می شود كه بالی آن طول و پایین آن ارتفاع در مشخص می شود .
3- جهت شمال
ترسیم جهت شمال نقشه در سمت راست نقشه و كنار آن الزامی است (N)
4- اختلاف سطح
در پلان اجرایی ارتفاع تمامی سطوح كف ساختمان باید مشخص شود برای این منظور سطحی را بعنوان سطح مبنا در نظر می گیریم سایر سطوح را با توجه به آن سطح كد گذاری می كنیم .
اندازه گیری پلان اجرایی :
برای اندازه گیری صحیح و مطابق استاندارد به چهار خط اندازه احتیاج داریم .
1- خط اندازه اول مخصوص نشان دادن ضخامت دیوارها به فاصله 1 سانتی متری میباشد.
2- خط اندازه دوم مخصوص نشان دادن فاصله پر وخالیمثل در وپنجره به فاصله 7 میلی متری میباشد .
3- خط اندازه سوم مخصوص نشان دادن پشت به پشت دیوارها به فاصله 7 میلی متری میباشد .
4- خط اندازه چهارم مخصوص نشان دادن اندازه كل دیوار به فاصله 7 میلی متری میباشد .
دو نكته در مورد در وپنجره
نكته 1 : در و پنجره ای كه در یك امتداد هستند OKB و ارتفاع یكسان دارند .
نكته 2 :در صورتیكه در یك امتداد در وپنجره وجود داشته باشد معمولا مجموع OKB و ارتفاع پنجره برابر است با ارتفاع در . به عبارت دیگر خاتمه در وپنجره یكی است .
ترسیم پله در پلان اجرایی :
در پلان هر خط نشان دهنده یك پله است اگر چندین پله در كنار هم اجرا شوندخط مسیر پله را از ارتفاع كم به ارتفاع زیاد ترسیم میكنند .
پرسپكتیو ایزو متریك پلان:
چنانچه پلان یك ساختمان به صورت ایزو متریك رسم شود ترسیم حاصل و پرسپكتیو ایزومتریك پلان است و اكر ارتفاع ساختمان 3متر باشد در پرسپكتیو پلان 2 متر دیده میشود .
مراحل ترسیم پرسپكتیو پلان :
1- ترسیم دیوارها و پروفیلها در وپنجره به صورت مایل و 30 درجه (جایگاه در وپنجره باید مطابق اندازه های پلان باشد )
2- پلانی را كه به صورت مایل ترسیم كرده ایم به آن بعد ارتفاعی می دهیم بطوریكه دیوارهای داخلی كه به كف ساختمان منتهی می شوند به ارتفاع 2متر و دیوارهای خارجی كه به كف حیاط منتهی می شوند 2متر به اضافه كه دارند .
3- پروفیلهای در وپنجره ولبه پنجره را با توجه به اصول استاندارد پرسپكتیو رسم میكنیم .
4- پس از ترسیم كل پرسپكتیو آن را كد ارتفاعی می زنیم .
توجه : به كمك پرسپكتیو می توان درك بهتری از ساختمان داشت .
برش عمودی ساختمان :
هر گاه صفحه ای فرضی و قائم از نقطه ای دلخواه ساختمان را به شكل قائم ببرد ومادر جهت دید صفحه از پایین ترین نقطه ساختمان تا بالاترین نقطه ساختمان بهساختمان نگاه كنیم ترسیمی كه ناشی از این دید است برش عمودی ساختمان است .
محل برش عمودی ساختمان را در پلان اجرایی با خط نقطه پررنگ و با مشخصات دید آن نشان می دهند . نام گذاری صفحات برشی عمودی در پلان A-A . B-B . C-C نام كذاری می شوند .
مراحل ترسیم برش عمودی ساختمان :
1- ترسیم خط كف ساختمان به اندازه امتداد صفحه برش
2- ترسیم دیوارهای برش خورده با ضخامت تعیین شده روی پلان اجرایی
3- ترسیم ضخامت سقف و دیوارهای جان پناه
نكته :ارتفاع دیوار تا كف و همچنین ضخامت سق و ضخامت ارتفاع جان پناه وقرنیز را بر اساس اندازه های داده شده تعیین می كنیم .
4- ترسیم كلیه درها و پنجره هایی كه برش خورده اند مطابق ارتفاع و OKB تعیین شده در پلان .
5- ترسیم كلیه قسمتهایی كه بسمت دید برش عمودی بصورت نما دیده می شوند مانند در وپنجره ، شكستهای دیوار و قرنیز و غیره ….
6- ترسیم ضخامت اختلاف سطح بین كف ساختمان و حیاط (ترسیم كف حیاط)
7- كد گذاری برش عمودی .
توجه :نوك فلش كد ارتفاعیباید در امتداد قسمتی باشد كه بخواهیم ارتفاع آن را مشخص كنیم همچنین مشخص كردن ارتفاع كفساختمان ، كف پشت بام و دیوارهای جان پناه ضروری است .
نشان دادن پنجره ها در حالت نما
اگر بخواهیم پنجره ای را كه از روبرو دیده ایم نشان دهیم و پروفیل بندی كنیم باید به این نكته توجه شود كه پروفیلها همدگر را قطع نمی كنند بلكه سطوح آنها یكسان است .
نورگیر :
نورگیرفضایی است در ساختمان كه غیر مسقف بوده و برای نور دهی ساختمان اجرا می شود .
توجه : چنانچه صفحه برش از نورگیر نگذرد ولی با توجه به دید در پشت بام نورگیر را ببنیم پروفیل شیشه ای نورگیر باید به صورت نما ترسیم شود .
برش شكسته :
اگر امكان برش در پلان ((ساختمان))تغییر كند (جهت دید تغییر نكند) برش حاصل یك برش شكسته است .
برش شكسته در اصل دو برش هستند كه كنار هم رسم می شوند .
مراحل ترسیم پرسپكتیو برش :
1- ترسیم كلیه قسمتهایی كه برش خورده اند . دیوار ، سقف ، جان پناه ، پروفیل در وپنجره در ترسیم مذكور باید به صورت امتداد 30 درجه راست یا چپ باشد .
2- ترسیم بعد دیگر ساختمان بصورت 30درجه و نما . در ترسیم مذكور كلیه شكستها و امتداد ها از پایین تا بالا ترسیم می شوند .
3- ترسیم كلیه قسمتهای داخلی ساختمان كه بصورت نما دیده می شوند .
برای ترسیم نما فاصله قسمت ترسیم شده تا صفحه برش در نظر گرفته می شود .
هنگامیكه بخواهیم پرسپكتیو برش را رسم كنیم برای اینكه احتمال خطا كمتر شود برش هندسی آن ترسیم می شود .
نمای ساختمان :
اگر در حیاط بایستیم و به ساختمان نگاه كنیم ترسیمی كه ناشی از این دید مستقیم بوجود می آید ترسیمی است هندسی كه نما نام دارد .
در ترسیم نما ما از كف حیاط تا انتهای جان پناه را خواهیم دید و از نظر طولی امتداد جلوی ساختمان را خواهیم دید در ترسیم نما هر گونه جلو آمدگی و فرو رفتگی بایك خط نشان داده می شود .
مراحل ترسیم نمای ساختمان :
1- ترسیم خط افقی به عنوان خط كف حیاط به اندازه مسیر ساختمان
2- ترسیم خطوط ارتفاعی ساختمان .

اندازه ارتفاع كف حیاط تا قرنیز از رابطه زیر بدست می آید .
ضخامت قرنیز+ ارتفاع جان پناه+كف تاكف تمام شده+اختلاف سطح = ارتفاع ساختمان
3- ترسیم خطوط تراس در صورتیكه در نما جلو آمده باشد .
4- ترسیم در وپنجره با توجه به موقعیت آنها در نقشه
برای ترسیم در وپنجره باید به موقعیتشان در پلان اجرایی و همچنین به OKB و ارتفاعشان توجه داشت . همچنین پروفیلهای پنجره و در مطابق استاندارد تر سیم شوند .
5- ترسیم خط شكست در صورتیكه در ساختمان شكستی بوجود آید .
هر گاه در ساختمان جلو آمدگی یا فرو رفتگی ناشی از لغاز یا كنسول در ساختمان بوجود آید این جلو آمدگی یا فرو رفتگی باید با خط مشخص شود .
6- كد گذاری نما . نما باید مانند برش با كد ارتفاعی مشخص شود .
توجه : نوشتن نام نما از نظر شمالی و جنوبی در زیر نما
توجه : یك ساختمان دارای چهار نما می باشد . نمای شمالی ، نمای جنوبی ، نمای غربی ، و نمای شمالی .
برخی از نكاتی كه در ترسیم نما باید رعایت شود :
الف – اگر بخواهیم نمارا سایه بزنیم معمولا آنرا با هاشور و به زاویه 45 درجه مشخص میكنند .
ب- چون مطابق تعریف نما صفحه برش برای ترسیم از حیاط گذشته است و دیوارهای حیاط برش می خورند در ترسیم نما لازم است دیوارهای حیاط به صورت برش خورده ترسیم شوند . ارتفاع دیوار حیاط 250 سانتی متر در نظر میگیریم .
ج- اگر در ساختمان كنسولی بوجود آید كنسولها كفی را كه جان پناه رویشان قرار می گیرد بدین صورت رسم می شوند كه خط زیر كنسول دیده می شود وتا قرنیز و جان پناه ادامه دارد و كنسولهایی كه بالای پنجره قرار می گیرند مطابق طول و ار تفاعشان به اندازه 20 سانتی متر در نما باید رسم شود .
فصــل
چهــارم
پله :
پله وسیله ای است برای رسیدن به یك اختلاف سطح هنگامیكه بخواهیم به وسیله پله از یك سطح به سطح دیگر برویم . ارتفاع و كف پله باید بگونه ای باشد كه در هنگام گذر از پله شخص احساس راحتی كند .
به ارتفاع و كف پله مشخصات پله می گویند .
در پلان اجرایی هر خط شكست نشان دهنده یك پله است و تعداد خطوط شكست با تعداد پله ها برابرند در پلان اجرایی كف پله دیده می شود و تعداد كف پله ها یكی از تعداد پله ها كمتر است .
ترسیم برش عمودی پله
2- روش ترسیم تــك پله :در این روش هر یك از پله ها یكی یكی ترسیم می شوند.
2- استفاده از خط شیب پله : در این روش ابتدا یك خط به عنوان خط كف افقی ترسیم می شوند شروع پله را باتوجه به اندازها مشخص میكنیم به اندازه مسیر پله روی خط افقی جدا كرده و به اندازه ارتفاع تمام شده پله ها بالا می رویم آنگاه خط كف كف تمام شده را رسم می كنیم سپس روی خط كف تمام شده یك كف پله جدا كرده و از نقطه جدا شده به شروع پله وصل می كنیم خط كف جدا شده را عمود به خط افقی پایینی فرود می آوریم و روی خط افقی كف به تعداد كف پله ها جدا می كنیم از هر نقطه خطی عمود رسم می كنیم تا خط شیب كمكی را قطع كند ازنقطه تقاطع خط افقی رسم میكنیم تا كلیه پله ها رسم شوند .
مراحـل تـرسیم :
1- ترسیم خط كف ساختمان به اندازه مسیر برش
2- ترسیم دیوارهای برش خورده با توجه به اندازها و ضخامت آنها
3- ترسیم برش پله با توجه به موقعیت و مشخصات آنها
4- ترسیم خر پشته
خرپشته اتاقكی است در بالای پله ایجاد می شود ارتفاع كف تا كف تمام شده 250 و ارتفاع جان پناه خر پشته 30 و ضخامت سقف آن 25 سانتی متر است .
5- كلیه در ها و پنجره ها كه بصورت برش یانما دیده می شوند با توجه به اصول برش رسم شوند .
6- برش رسم شده باید كد گذاری شود .
تعریف سر گیری پله :
اگر پله ای به گونه ایی طرح ریزی شود كه برای ورود به فضای پلهاز زیر پاگرد بگذریم وارتفاع پاگرد از قد انسان كمتر باشد گو ئیم پله سرگیر است و در حین طرح ریزی رفع سرگیر شود .
راههای رفع سر گیری :
1 ـ زیاد كردن تعداد پله های بازوی رفت
2 ـ پائین آوردن كف حیاط
استاندارد اندازه در پله ها :
برای ساختن پله اندازه های آن وكف پله ، ارتفاع پله ، باید استاندارد باشد اگر كف پله را با ( b ) و ارتفاع پله را با ( h ) نشان دهیم رابطه زیر باید برقرار باشد
65 یا62 =b +2h
برای استفاده از این فرمول معمولا ارتفاع هر پله مشخص است
پله زیر زمین 20 تا 19 پله منزل 19 تا 18 آپارتمان 17
پله آزاد 16 تا 15 تجاری 17 تا 16 كودكستان 15
انواع پله ها :
پله ها را به طور كلی از سه نظر مورد بررسی قرار می دهند :
1 ـ از نظر جنس :
پله ها از نظر جنس به چهار دسته چوبی ، فلزی ، بتنی و آجری تقسیم میكنندو بسته به اینكه پله در چه جای استفاده می شود از هر یك از این جنسها استفاده می كنند ...

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir