توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پایان نامه علف های هرز دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه علف های هرز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه علف های هرز

فصل اول
مقدمه; 
تعریف علفهای هرز.. 
صفات مشخص علفهای هرز. 
فهرست اسامی تیره علفهای هرز 
طبقه بندی علفهای هرز  
ویژگی علفهای هرز.. 
خسارت علفهای هرز 
راههای خسارت علفهای هرز; 
سودمندی علفهای هرز  
علفهای هرز با اهمیت ایران.  
فصل دوم
علفهای هرز انگلی.  
علفهای هرز مرکبات..  
فصل سوم
گیاهان هرز آبزی 
طبقه بندی گیاهان آبزی..  
گیاهان باتلاقی  
گیاهان مردابی  
نمونه هایی از مزاحمت های گیاهان هرز آبزی  
فصل چهارم
مدیریت گیاهان هرز; 
کنترل گیاهان هرز به روش مکانیکی .. 
کنترل گیاهان هرز به روش بیولوژیکی 
کنترل بیولوژیکی گیاهان به وسیله حشرات.. 
کنترل بیولوژیکی گیاهان به وسیله عوامل بیماریزا 
امکانات آینده برای کنترل بیولوژیکی گیاهان هرز; 
کنترل گیاهان هرز به روش شیمیایی ; 
فصل پنجم
سم شناسی در کشاورزی. .  
تعیین مقدار علفکش; 
روشهای استفاده از علفکش..  
زمان کاربرد علفکش ها  
اصول ایمنی افراد در مقابل تاثیر سموم 
علفهای هرز مقاوم به سموم;  
متن انگلیسی و ترجمه 
منابع.. 

مقدمه:

بشراز زمان قدیم به کشاورزی توجه داشته است وهمیشه در جهت بهبود وتوسعه آن کوشیده وبرای افزایش تولیدات ورونق کشاورزی از تمام عوامل و امکانات موجودر هر دوره بهره گرفته است

بسیاری از مردم ‌‌‍‍‍کشاورزی را مادر تمدن وصنعت و شاخص درجه رشد وترقی هر  کشوری می دانند ومعتقدند که بدون کشاورزی پویا استقلال سیاسی واقتصادی کامل هر کشور دور از انتظاراست به خصوص در عصری که ما زندگی می کنیم از تولیدات کشاورزی به عنوان صلاحی مؤثر در جهت تحکیم حاکمیت وسلطه سیاسی استفاده می شوند.روند افزایش جمعیت جهان از یک سو وتولیدات کشاورزی ونحوه توزیع آنها از سوی دیگر نشان میدهد که تامین مواد غذایی مورد نیاز بشر با مشکلات فراوان همراه است وتعداد قابل توجهی از مردم یا از کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه رنج می برند

افزایش تولیدات کشاورزی به دو طریق امکانپذیر است :یکی ازدیاد سطح زیر کشت ودیگری افزایش عملکرد در واحد سطح ،افزایش سطح زیر کشت در بسیاری از مناطق با محدودیتهایی از قبیل نبودن اراضی مساعد و کمبود منابع آب وسایر وعوامل تولیدی روبروست ؛ولی برای حصول نتیجه مطلوب در زمینه افزایش تولید در واحد سطح باید اصول و قواعد کشاورزی به موقع ودر حد معقول به کار گرفته شود واز عوامل تولید حداکثر استفاده به عمل آید

یکی از اصول بسیار مهم کشاورزی که تاثیر قابل توجهی در افزاش تولید در واحد سطح دارد آن است که محصول را در مراحل مختلف تولید از گزند عوامل زیان اور حفظ کنند.همواره بخشی از تولیدات کشاورزی بر اثر حمله ی این نوع عوامل از لحاظ کمّی‌ و کیفی آسیب می بینند و در بعضی موارد کل محصول از بین می رود.به غیر از سیل،تگرگ،بادو سرمای بی موقع،عوامل دیگری مانند:بیماریهای گیاهی،آفات و علفها هرز به محصولات کشاورزی خسارت وارد می کنند

علفهای هرزبعنوان یکی از مهم ترین عوامل کاهش دهنده محصولات کشاورزی به شمار می روند،بطوریکه که مشکلات این گیاهان،ملیونها کشاورز وهزاران محقق را به خود مشغول داشته است.به عقیده برخی از محققان ،خسارت علفهای هرز به محصولات زراعی می تواند بین 10تا 100 درصد متغیر باشد وبطوری که اگر این گیاهان بدرستی کنترل یا مدیریت نشوند،زیان آنها به تولیدات کشاورزی می تواند بیش از آفات وبیماریها باشد

 از250000 گونه گیاهی شناخته شده حدود 250 گونه (1/0 درصد)آن علف هرزمی باشند که 76 گونه از آنها جزء مضر ترین علفهای هرز دنیا به شمار می روند

این 76 گونه به 30خانواده گیاهی تعلق دارند که حدود نیمی ازآنها با آنکه درکشور ما سابقه طولانی دارد اما تا دهه اخیر بعنوان فعالیتی جنبی به حساب می آمد.شناخت بیشتر نقش علفهای هرز در کاهش تولید باعث آن گردیده که در سالهای اخیر توجه به شناخت وکنترل این گیاهان بیشتر شود. به طوری که امروزه تلاش تعدادی ازکشاورز ان ما درجهت کنترل علفهای هرز،مبتنی بر روشهای علمی است که درکشور های پیشرفته رایج می باشد

از طرف دیگر مشکلات زیست محیطی ناشی ازکاربرد بی رویه علفکش ها سبب شده که در رابطه با کنترل علفهای هرز قبل از هر چیزتوجه ویژه ای به شناخت بیولوژی واکولوژی این گیاهان معطوف شود. برای دست یابی به یک نظر جامع درمورد مسئله علفهای هرز،شناخت دقیق فلور علفهای هرز ضروری است، در حقیقت ماهیت فلور علفهای هرز تا حد زیادی زمان و روش کنترل را تعیین می کند

بنا براین شناسایی و برآورد جمعیت علفهای هرز هر منطقه به عنوان  یک نیاز اولیه   برای اتخاذ روشی موثر در اجرای برنامه های کنترل مطرح است. شناسایی فلور

علفهای هرز یک منطقه علاوه بر نقشی که در مدیریت این گیاهان دارد،می تواند در زمینه استفاده های دارویی و مرتعید از این گیاهان نیز حائز اهمیت باشد

تعریف علفهای هرز:

  علف هرز گیاهی است که به طور ناخواسته در مزارع وباغها می روید. برای زراعت اصلی میهمانی نا خواسته است که کمیت وکیفیت ودر نتیجه ارزش اقتصادی محصول زراعی رابه شدت پایین می اورد وضمن ایجاد اختلال در عملیات زراعی،هزینه های تولید را بالا می برد. اصطلاح علف هرز در مقابل ان دسته از گیاهانی به کار میرود که کشاورز انها را کشت می کند. بین علفهای هرز، گیاهان بسیاری هستند که مصرف خوراکی یا دارویی دارند، ولی چون نا خواسته روییده اند،دست پرورده انسان نیستند، ورقیبی برای محصولات کشت شده به حساب می ایند ضرر انها برای محصول به مراتب بیش از منفعتشان است

گفته می شود که گندم در مزرعه جو علف هرز است،یعنی با وجود ارزشی که گندم دارد چون به طور خودرو در جایی زوییده است که کشت آن هدف کشاورز نبوده علف هرز محسوب می شود .مزرعه مانند سفره گسترده ای است که کشاورز آن را برای تغذیه وپرورش گیاه مورد نظرش آماده ساخته است؛ولی علفهای هرز از راه های مختلف خود را به آنجا رسانیده خوراک صاحب خانه را مصرف می کنند و اورا دچار گرسنگی و ضعف می رساند.به طور کلی هر گیاهی که بیجا رشد کرده باشد علف هرز است

ازگیاهان خودرویی که در یک مزرعه می رویندبعضی مانند پنیرک و گل قاصد همیشه و در همه جا علف هرز محسوب می شوند؛ولی بعضی را همیشه علف هرز نمی نامیم

  اینکه یکگیاه علف هرز شناخت می شود  نه به مشکلاتی ه تولید می کند بسگی دارد.به عنوان مثل،در یک مزرعه جو که به عنوان قصیل برای تغذیه و تعلیف دام مورد استفاده قرار می گیرد مشکل بتوان گندم یا یولاف را علف هز نامید،زرا وجود آنها مشکل ایجاد نمی کند؛ولی اگر همین مزرعه جو برای تولید بذر کشت شده باشد،مخلوط شدن بذرگندم یا یولاف با بذر جو ایجاد مشکل می کند و برای جدا کردن آنها هزینه باید کرد

 

صفات مشخص علف هرز:

     یک گیاه هرز علاوه بر ناخواسته بودن مشخصه های دیگری نیز دارد،مانند دارا بودن قدرت تولید بذر و در نتیجه تولید جمعیتهای بزرگ؛داشتن قدرت فراوان برای تثبیت سریعجمعیت خود در زمین؛توانایی حفظ قوه نامیه بذرهای دفن شده برای مدت طولانی؛سازگاری وسیع برای انتشاردر شرایط گوناگون؛دارا بدن اندامهای روییشی تکثیر شونده؛ووانایی اشغال سریع ارازی آماده شده که کشاورز برای کشت و زرع و تولید مایحتاج خود در نظر گرفته است

  در استفاده ز مواد مورد نیاز برای رشد،گیاهان هرز با گیاهان زراعی شدیدا رقابت می کنند. با توجه به اینکه تمام گیاهان سبز برای رشد و نمو به نور،آب ومواد غذایی  نیاز دارند سایه افکنی و مصرف آب و مواد غذایی به وسیله علف هرز باعث می شود که برای رشد گیاه زراعی کمبود به وجود آید. موفقیت علف هرز در این رقابت به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله: زمان جوانه زدن علفهای هرزو گیاه زراعی،تراکم علف هرز در مزرعه،فرم رویش علف هرز وعوامل دیگری که بعدا بررسی خواهند شد

  بعضی از علفهای هرز از بافتهای زنده ما مرده ریشه خود موادی ترشح می کنند که باعث کم کردن یا کند کردن رشد گیاهان زراعی می شود.مرغ،کتان وحشی وکاهوی وحشی،نمونه ین گونه علفهای هرز هستند

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه علف های هرز

تیره تاج خروس؛ Amaranthaceae   تیره گاو زبان؛ Boraginaceae

تیره میخک؛ Caryophyllaceae        تیره اسفناج؛ Chenopodiaceae

تیره کاسنی؛ Comositae               تیره پیچک صحرایی؛ Convolvulaceae

تیره شب بو؛ Cruciferae                       تیره اویارسلام؛ Cyperaceae

تیره خواجه باشی؛ Dipsaceae                تیره فرفیون؛ Euphorbiaceae

تیره شاه تره؛ Fumariaceae                  تیره شمعدانی؛ Geraniaceae

تیره غلات؛ Gramineae                       تیره گل راعی؛ Guttiferae

تیره نعناع؛ Labiatae                            تیره بقولات؛ Legominosae

تیره دارواش؛ Loranthaceae                تیره پنیرک؛ Malvaceae

تیره گل جالیز؛ Orobanchaceae           تیره شبدر ترشک؛ Oxalidaceae

تیره شقایق(خشخاش)؛ Papaveraceae     تیره خرفه؛ Portulacaceae

تیره بارهنگ(ترشک)؛ Plantaginaceae  تیره هفت بند؛ Polygonaceae

تیره پامچال؛ Primulaceae                  تیره آلاله؛ Ranunculaceae

تیره روناس؛ Rubiaceae                     تیره میمون؛ Scrophulariaceae

تیره سیب زمینی؛ Solanaceae              تیره چتریان؛ Umbelliferae

تیره گزنه؛ Urticaceae                        تیره قیچ(اسپند)؛ Zygophyllaceae

طبقه بندی:

   علفهای هرز  بر حسب آب و هوا،اقسام زمین،محل رویش،گونه های بسیار زیاد ومتنوعی دارند و بر حسب صفاتی که می توانند در مبارزهخ با آنها موثر باشد، مثل طول دوره زندگی،شکل ظاهری،چگونگی زیان،به طرق مختلف طبقه بندی می شوند

1طبقه بندی بر حسب طول دوره زندگی:

   دوره زندگی یک گیاه با جوانه زدن شروع می شوند و با تولید مثل پایان می پذیرد. بر این اساس می توان گیاهان را بر سه گروه کلی یکساله،دوساله،چندساله تقسیم کرد

1ـ1 علفهای هرز یکساله:

  علفهای هرز یکساله آنهایی هستند که همه مظاهر زندگی آنها در یک سال یا کمتر از یک سال طول می کشد.بعضی از گیاهان این دوره را در مدت یک ماه یا کمتر طی می کنند و بیشتر به نواحی گرمسیر تعلق دارند که با استفاده از بارانهای نادر سبز می شوند و بر اثرگرمای زیاد در مدت کوتاه به ثمر رسیده از بین می میرود،مانند ستیپا و بعضی از گونههای شقایق پاپاور. برخی دیگر در همان اوایل بهار که شرایط رویش مساعدتر است در یک دوره کوتاه و قبل ازآنکه محصول زراعی به ثمر برسد به تکامل می رسند،مثل سورنجان. برخی هم به همراه محصول زراعی به نمو خود ادامه داده با به دست آمدن محصول زندگی آنها به پایان می رسد،مانند تلخه. در صورتی که شرایط زندگی مثل نور،رطوبت و گرما برای این گونه علفهای یکساله فراهم باشد ممکن است در همان سال نسلهای دیگری نیز تولید کنند. بطور    کلی،علفهای هرز یکساله با بذر سبز می شوند و دوره زندگی خود را یک سال کامل می کنند.گیاهان یکساله ممکن است تابستانی یا زمستانه باشند.گیاهان یکساله تابستانه در بهار جوانه می زنند،پس از رشد کردن و گل دادن تا اواخر تابستان بذر تولید می کنند و در پاییز از بین می روند.گیاهان یکساله زمستانه زمستانی،در پاییزجوانه می زنند،پس از رشد کردن و گل دادن تا اواخر تابستان بذر تولید می کنند و در پاییز از بین می روند.گیاهان یکساله زمستانی،در پاییز جوانه می زنند و قبل از یخبندان تولید برگهای خوابیده یا روزت کرده در بهار سال بعد به رشد خود ادامه می دهند و پس از گل دادن و تولید بذر در تابستان می میرند

1ـ2 علفهای هرز دوساله:   

  این علفها چرخه زندگی خود را در دو سال کامل میکنند؛یعنی در دو سال بذر جوانه زده ریشه در خاک توسعه می یابد،با یک ساقه کوچک یا برگهای روزت مانند زمستان را میگذراند واغلب در یکی از اعضای خود مواد غذایی ذخیره می سازد.در سال دوم ،این گیاه ساقه،گل وبذر تولید میکند وسپس از بین میرود.بدین ترتیب فقط در سال دوم زندگی خود تولید بذر میکنند.بعضی از این دسته از علفهای هرز ممکن است در صورت مهیا بودن شرایط نمو در یک سال دوره دوساله را طی کنند.نمونه هایی از علفهای هرز دوساله عبارتند ازهویج وحشی،سگ زبان،شوکران،شنگ وگیاهان خانواده چتریان واسفناجیان

1ـ3 علفهای هرز چند ساله:

  این دسته از علفهای هرزبیش از دو سال زندگی میکنند وبا انکه هرسال یک دوره حیاطی را طی می کنند پس از تولید مثل از بین نرفته سالهای متمادی به زندگی خود ادامه میدهند.این گیاهان هم با بذرتکثیر میشوند هم با اندامهایی مانند: ریزوم،استولون ، غده یا پیاز.هرسال بخش فوقانی یا اندامهای هوایی این دسته ازگیاهان از بین رفته دربهارسال بعد رشد جدید ان از بخش زیرزمینی گیاه شروع میشود وچون ریشه ای قوی دارند ریشه کن کردن انها اغلب مشکل است.نمونه هایی ازاین گونه علفهای هرز چند ساله از این قرارند:   شیرین بیان،بارهنگ،ترشک،گل قاصد،پیچک،قیاق،مرغ،یونجه باغی،والک،برخی از پیاز های علفی و بوته های نسترن وزرشک

  علفهای هرز چند ساله خود به دسته های کوچکتری مثل چند ساله ساده،چند ساله خزنده،چند ساله های پیاز دار و غیر تقسیم می شوند.چند ساله ساده غالبا با بذر تکثیر می شوند و به کمک اندامهای رویشی،مثل ریشه پایایی که دارای یقه است زمستان را می گذرانند؛و اگر قسمتی از ریشه آنها قطع یا زخمی شوند قسمتی از ریشه می تواند گیاه جدیدی را بوجود آورد،مثل گل قاصد یا ترشک

  گیاهان چند ساله خزنده علاوه بذر با اندامهای رویشی مانند ساقه رونده و ریزوبیوم نیز تکثیر می یابتد،مثل مرغ و قیاق که با همین اندامهای رویشی زمستان را می گذرانند

  گیاهان هرز غده ای و پیاز دار بوسیله غده و در واقع ریزومهای تغییر شکل یافته با محیط سازش یافته تکثیر می شوند مانند اویار سلام که یا به وسیله ی پیاز یا برگ تغییر شکل یافته زیاد می شوند مثل سیر وحشی.این گیاهان با همین اندامها زمستان گذرانی می کنند.کنترل گیاهان هرز داعمی نسبت به علفهای هرز یکساله و دو ساله احتیاج به هزینه زیادتری دارد.به منظوره مبارزه با آنها قطع کردنهای مداوم برای مدتی بیش از یکسال،شخم مکرر،و استفاده از علف کشهایی با دوره فعالیت طولانی،لازم خواهد بود. باید توجه داشت که گیاهان هرز نزدیک 46 درصد یکساله، 9 درصد دو ساله و 45 درصد چند ساله هستند. تعداد بذر تولید شده در علفهای هرز چند ساله کمتر و در دوساله ها از همه بیشتر است

2طبقه بندی بر حسب نوع زندگی

   منظور از نوع زندگی علف هرز،نحوه بدست آوردن غذا و ادامه زندگی آن است.بر این اساس، علفهای هرز به سه دسته تقسیم می کنند:  علفهای هرز کامل،علفهای هرز نیمه طفیلی و علفهای هرز طفیلی

2ـ1 علفهای هرز کامل:

   شامل علفهایی هستند که به تنهایی غذای مورد نیاز خود را از زمین و هوا بدست می آورند.کلیه گیاهان یکساله،دوساله و چند ساله که در بالا از آنها نامی به میان امده است جزء این دسته قرار دارند

2ـ2 علفهای هرز نیمه طیفی:

  علفهای هرز نیمه طیفی گیاهانی هستند که هم با اندامهای خود مقداری از مواد غذایی را از زمین و هوا بدست می آورند و هم مانند یک گیاه طیفی از غذای گیاه میزبان استفاده می کنند،مثل گیاهان خانواده لورانتاسه که معروف تین آنها در کشور ما دارواش،ویسکوم آلبوم،است که روی درختان بزرگ زندگی می کند.نمونه دیگر اکثر ق4ارچهای بزرگ هستند که روی گیاهان عالی می رویند

2ـ3 علفهای هرز طیفی:

   این گیاهان زندگی انگلی دارند،نمی توانند غذای خود را بسازند،و برای ادامه زندگی ناگریزند از وجود میزبان استفاده کنند تا غذای مورد نیاز خود را از آن بدست آورند

در ایران معروفترین این گونه گیاهان سس،کوسکوتا و گل جالیز،اوروبانچ،هستند که گونه های متعددی داشته دفع آنها در یونجه زارها،باغها،سبزی کاریها از مسا یل بسیار مهم بشمار می رود.سس،انگل ساقه و گل جالیز انگل ریشه است

یکی دیگر از گیاهان انگلی علف جادو،آتریگاآسیاتیکا است که در افریقا و آسیا و امریکا مشکلات زیادی آفریده است.این علف انگل ذرت و بسیاری از گیاهان زراعی برگ باریک است.بذر این گیاه بر اثر ترشح ماده ای به نام استریگول از ذرت یا گیاه میزبان جوانه می زند و در نخستین ماه زندگی خود در خاک مواد غذایی مورد نیاز از گیاه میزبان دریافت می دارد.بعد از خارج شدن از خاک با فتوسنتز مواد غذایی را می سازد ولی به جذب آب از گیاه میزبان نیز ادامه می دهد.زیان ناشی از علف هرز مورد بحث در ذرت کاریها 30تا50درصد تخمین زده شده است

3طبقه بندی بر حسب ساختمان ظاهری

منظور از ساختمان ظاهری علفهای هرز،سخت یا سست بودن، راست یا پیچیده بودن

و کوتاه یا بلند بودن آنهاست که در انتخاب روش مبارزه اهمیت زیادی دارد

3ـ1 گیاهان علفی:

  گیاهانی هستند که اندامهای هوایی چوبی دارند، قسمت هوایی آنها نرم است؛این گیاهان چه یکساله باشند یا چند ساله،پس از یک دوره نمو اندامهای هواییشان هر ساله از بین می رود

3ـ2 گیاهان خشبی:

   گیاهانی هستند که قسمت هوایی آنها خشبی است. این گونه گیاهان ممکن است یکساله با ساقه خشبی،چند ساله با ساقه های چوبی، و بوته های خاردار باشند که از سالی به سال دیگرباقی می مانند و بدین ترتیب گیاهانی پایا هستند. قسمت هوایی خشبی این گیاهان هر سال مجددا جوانه زده گل می دهد؛ نوع یکساله آنها جوانه نمی زند. گیاهان خشبی چند ساله به درختی و بوته ای نیز تقسیم می شوند؛ گیاهان خشبی درختی شامل گیاهان چوبی چند ساله با یک تنه اصلی اند و گیاهان خشبی بوته ای بیش از یک ساقه اصلی دارند که از سطح زمین خارج می شوند؛ این گیاهان معمولا از درختان کوتاهترند

3ـ3 علفهای راست و پیچان:

   گیاهان راست بدون اتکّا به پایه یا گیاهی دیگر به رشد و نمو خود ادامه می دهند در حالی که گیاهان پیچان به یک پایه احتیاج دارند که به دورآن می پیچند، مانند پیچک یا علفهایی که روی زمین می خزند که بالطبع مبارزه با آنها نیز کاملاْ متفاوت است

3ـ4 گیاهان رویین و زیرین:

   تعدادی از علفهای هرز، بر حسب نوع زندگی، دوست دارند در هر وضعی که هستند خود را بالا کشیده محصول زراعی یا سایر علفهای هرز را تحت الشعاع

 قرار دهند. بر عکس، تعدادی همیشه در زیرسایه گیاهان دیگر به زندگی خود ادامه می دهند. دسته اول را گیاهان رویین دسته دوم را گیاهان زیرین می گویند، نحوه مبارزهبا آنها بسیار متفاوت است

4طبقه بندی بر حسب مورفولوژی علف هرز:

بر این اساس،علف های هرز را به پهن برگها و باریک برگها،یا دو لپه ایها یا تک لپه ایها تقسیم می کنند

4ـ1 پهن برگها یا دو لپه ایها:

  جوانه این گونه علفهای هرز،دو لپه یا دو برگ بذری تولید می کند.برگ این گیاهان رگبرگهای منشعب دارد و تعداد اجزای گل در آنها 5،4 یا مضربی از انهاست.ازنمونه اینگونه علفها می توان اشاره کرد به: کاردی،پلانتاگولانسئولاتا؛بارهنگ،پلانتاگو ماژور؛خرفه،ترشک،رومکس  کریسپوس؛تاتوره،تاج خروس؛کیسه کشیش یا خورجینک،کپسلابورساـ پاستوریس؛سلمککنوپودیوم آلبوم؛آلاله؛شلغم وحشی و شقایق

4ـ2 باریک برگها یا تک لپه ایها:

  این گونه علفهای هرز در موقع جوانه زدن یک لپه تولید می کنند؛برگهایی با رگبرگهای موازی دارند و تعداد اجزای گل در آنها سه یا مضربی از سه است

نمونه تک لپه ایها از این قرارند:یولاف وحشی،اونافتوا؛مرغ،سینودون داکتیلون؛اویارسلام،سیپروسدیفورمیس؛سوروف،اکینوکلوآکروس گالی؛و لوئی

این دسته از علفهای هرز در دو گروه گندمیان و جگنها یا شبه گندمیان دسته بندی می شوند.گندمیان دارای ساقه گرد و توخالی و میان گره توخالی هستند در که جگنها اغلب ساقه مثلثی شکل و میان گره تو پر و محکم دارند

5طبقه بندی از لحاظ فیزیولوژی علف هرز:

 در گیاهان مختلف سبزینه دار که فتوسنتز انجام می گیرد و در نتیجه مواد غذایی ساخته می شود اولین محصول پایدار به دست آمده در آنها متفاوت است.بدین معنی که اولین محصول پایدار در دسته ای از گیاهان یک اسید سه کربنی به نام فسفر گلیسیرات و در دسته دیگر یک اسید چهار کربنی به نام دی کربوکسیک اسید است

 در پژوهشها اختلاف چشم گیری از لحاظ آنوتامی،فیزیولوژی،و شیمی زیستی یا بیوشیمی بین این دو گروه مشاهده شده است.گیاهان که اولین محصول پایدار حاصل وآن دسته که اولین  C3 از فتو سنتز در آنها یک اسید سه کربنی است گیاهان C4گیاهان نامیده می شوند.C3  محصول پایدار آنها اسید چهار کربنی است گیاهان از باز دهی فتوسنتزی بیشتری بر خور دارند. C3 در مقایسه با گیاهان قدرت رقابت زیادتری C3نسبت به علفهای هرزC4بر همین پایه، علفهای هرز دارند. متاسفانه بیشتر علفهای هرزی که در مزارع یافت می شوداز علفهای هرز هستند. دانشمندان در سال 1980 اعلام کردند کهاز18 نوع علف هرز مهم که از C3و فقط 4نوع C4بدترین علفهای هرز در جهان به شمار می آیند 14نوع هستند

15 اختلافات موجود بین گیاهانC3 , C

 

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir