توجه : هر پروژه دارای یک فایل آموزشی برای نحوه اجرای پروژه، نحوه دسترسی به سورس کد پروژه و طریقه باز کردن پایگاه داده و مشاهده جداول می باشد


قیمت مستندات نوع پایگاه داده عنوان پروژه کد
قیمت 18,500 تومان دارد - image viewer در delphi 157
قیمت 18,500 تومان دارد - paint در delphi 158
قیمت 28,500 تومان دارد - paint مدل پیشرفته delphi 159
قیمت 14,500 تومان دارد - ساعت delphi 160
قیمت 17,500 تومان دارد - کارگاه تراشکاری delphi 161
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کتابخانه delphi 162
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access هتل delphi 163
قیمت 23,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access انتخاب واحد دانشگاه dlphi 241
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access اطلاعات دانشجویان در delphi 370
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کتابخانه پیشرفته delphi 371
قیمت 19,500 تومان دارد Sql Server مرکز نصب cng با delphi 867
قیمت 19,500 تومان دارد - ارسال فایل متنی در شبکه در delphi (دلفی) 1728
قیمت 19,500 تومان دارد - ارسال متن در شبکه در delphi (دلفی) 1729
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آزمایشگاه خون در delphi (دلفی) 1730
قیمت 19,500 تومان دارد - الگوریتم hrrn با quantom 1 در delphi (دلفی) 1731
قیمت 15,500 تومان دارد - الگوریتم SRT در delphi (دلفی) 1732
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آژانس کاریابی در delphi (دلفی) 1733
قیمت 15,500 تومان دارد - الگوریتم FCFS ( خروج به ترتیب ورود ) در delphi (دلفی) 1734
قیمت 18,500 تومان دارد - الگوریتم roundrobin ( راند رابین ) در delphi (دلفی) 1735
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آژانس مسافرتی تور در delphi (دلفی) 1736
قیمت 17,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access افتتاح حساب در بانک در delphi (دلفی) 1737
قیمت 18,500 تومان دارد - الگوریتم hrrn در delphi (دلفی) 1738
قیمت 18,500 تومان دارد - الگوریتم lru در delphi (دلفی) 1739
قیمت 22,500 تومان دارد - الگوریتم optimal در delphi (دلفی) 1740
قیمت 17,500 تومان دارد - الگوریتم sjf در delphi (دلفی) 1741
قیمت 15,500 تومان دارد - الگوریتم صفحه بندی در delphi (دلفی) 1742
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access انبار داری در delphi (دلفی) 1743
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access انبار داری با حقوق و دستمزد در delphi (دلفی) 1744
قیمت 16,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access انبار داری و فروش در delphi (دلفی) 1745
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access انبار داری و فروش مدل پیشرفته در delphi (دلفی) 1746
قیمت 20,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه در delphi (دلفی) 1747
قیمت 21,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آهن فروشی در delphi (دلفی) 1748
قیمت 22,500 تومان دارد - اولویت بندی کلید های کیبورد در delphi (دلفی) 1749
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access باربری در delphi (دلفی) 1750
قیمت 24,500 تومان دارد - بازی نقطه به نقطه در delphi (دلفی) 1751
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access باشگاه بدنسازی در delphi (دلفی) 1752
قیمت 16,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access باشگاه فوتبال در delphi (دلفی) 1753
قیمت 23,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access باشگاه فوتبال مدل پیشرفته در delphi (دلفی) 1754
قیمت 15,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access بانک در delphi (دلفی) 1755
قیمت 16,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access بایگانی در delphi (دلفی) 1756
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access برنامه ریزی زمان بندی کارها در delphi (دلفی) 1757
قیمت 21,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access بنگاه املاک آژانس تهیه مسکن در delphi (دلفی) 1758
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access بیمارستان در delphi (دلفی) 1759
قیمت 16,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access بیمه در delphi (دلفی) 1760
قیمت 17,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access پارکینگ در delphi (دلفی) 1761
قیمت 22,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access پارکینگ مدل پیشرفته در delphi (دلفی) 1762
قیمت 18,500 تومان دارد - پازل اعداد (سیستم نیمه هوشمند ) در delphi (دلفی) 1763
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access تاکسی تلفنی در delphi (دلفی) 1764
قیمت 24,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access تاکسی تلفنی مدل پیشرفته در delphi (دلفی) 1765
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access ترمینال در delphi (دلفی) 1766
قیمت 29,500 تومان دارد - تشخیص دسته خبری با الگوریتم بیز در delphi (دلفی) 1767
قیمت 23,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access حسابداری خانواده در delphi (دلفی) 1768
قیمت 22,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access حسابداری دانشگاه در delphi (دلفی) 1769
قیمت 17,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access حقوق و دستمزد در delphi (دلفی) 1770
قیمت 21,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access دارایی در delphi (دلفی) 1771
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access دبیر خانه با حقوق و دستمزد در delphi (دلفی) 1772
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access دبیرخانه در delphi (دلفی) 1773
قیمت 18,500 تومان دارد - درخت دودویی در delphi (دلفی) 1774
قیمت 16,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access دفتر مخابراتی در delphi (دلفی) 1775
قیمت 20,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access دفتر مخابراتی مدل پیشرفته در delphi (دلفی) 1776
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access دفتر هواپیمایی در delphi (دلفی) 1777
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access دفترچه تلفن در delphi (دلفی) 1778
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access صندوق رفاه دانشگاه در delphi (دلفی) 1779
قیمت 16,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access زمانبندی دروس آموزش کامپیوتر در delphi (دلفی) 1780
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access شرکت نرم افزاری در delphi (دلفی) 1781
قیمت 24,500 تومان دارد - شطرنج در delphi (دلفی) 1782
قیمت 20,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access شورای حل اختلاف در delphi (دلفی) 1783
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access فروشگاه لباس در delphi (دلفی) 1784
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access قطعه سازی در delphi (دلفی) 1785
قیمت 21,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کارگاه تولید آسانسور در delphi (دلفی) 1786
قیمت 21,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کافی شاپ در delphi (دلفی) 1787
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کتابخانه در delphi (دلفی) 1788
قیمت 24,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کتابخانه پیشرفته در delphi (دلفی) 1789
قیمت 34,500 تومان دارد - گرافیک کاربا عکس ها در delphi (دلفی) 1790
قیمت 14,500 تومان دارد - کار با ماتریس ها در delphi (دلفی) 1791
قیمت 17,500 تومان دارد - ماشین حساب در delphi (دلفی) 1792
قیمت 16,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مدرسه در delphi (دلفی) 1793
قیمت 22,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مدرسه مدل پیشرفته در delphi (دلفی) 1794
قیمت 22,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مدیریت کمدهای دانشکده در delphi (دلفی) 1795
قیمت 16,500 تومان دارد - مسیریاب نزدیکترین مسیر در 4 نقطه در delphi (دلفی) 1796
قیمت 19,500 تومان دارد - مسیریاب هوشمند در delphi (دلفی) 1797
قیمت 21,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مطب در delphi (دلفی) 1798
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access درمانگاه در delphi (دلفی) 1799
قیمت 18,500 تومان دارد - نرم افزار paint در delphi (دلفی) 1800
قیمت 15,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access نمایشگاه ماشین در delphi (دلفی) 1801
قیمت 23,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access هتل در delphi (دلفی) 1802
قیمت 20,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access هیئت علمی دانشگاه در delphi (دلفی) 1803
قیمت 20,500 تومان دارد - جدول جادویی اعداد در delphi (دلفی) 1804
قیمت 16,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آلبوم تصاویر و عکس در delphi (دلفی) 1805
قیمت 23,500 تومان دارد - الگوریتم roundrobin و FCFS در delphi (دلفی) 1806
قیمت 17,500 تومان دارد - الگوریتم srt و fcfs در delphi (دلفی) 1807
قیمت 20,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آموزشگاه علمی در delphi (دلفی) 1808
قیمت 34,500 تومان دارد - google earth آفلاین در delphi (دلفی) 1809
قیمت 21,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access استخر در delphi (دلفی) 1810
قیمت 23,500 تومان دارد - الگوریتم next fit در delphi (دلفی) 1811
قیمت 18,500 تومان دارد - الگوریتم worst fit در delphi (دلفی) 1812
قیمت 22,500 تومان دارد - الگوریتم sjf و fifo و lifo با فرایند نامحدود در delphi (دلفی) 1813
قیمت 20,500 تومان دارد - الگوریتم رمزنگاری نامتقارن سزار و ویجنرا در delphi (دلفی) 1814
قیمت 22,500 تومان دارد - الگوریتم صفحه بندی mfu در delphi (دلفی) 1815
قیمت 20,500 تومان دارد - الگوریتم مسیر یابی bfs در delphi (دلفی) 1816
قیمت 17,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آموزشگاه رانندگی در delphi (دلفی) 1817
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آموزشگاه علمی در delphi (دلفی) 1818
قیمت 34,500 تومان دارد - پازل اعداد با Astar یا (A*) مدل کاملا هوشمند در delphi (دلفی) 1819
قیمت 23,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access حسابداری خانواده با سیستم 3 لایه در delphi (دلفی) 1820
قیمت 22,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access داروخانه در delphi (دلفی) 1821
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access ویدیو کلوپ در delphi (دلفی) 1822
قیمت 18,500 تومان دارد - wumpus دنیای هیولای وامپوس در delphi (دلفی) 1823
قیمت 19,500 تومان دارد - الگوریتم scan برای حرکت هد هادر دیسک در delphi (دلفی) 1824
قیمت 23,500 تومان دارد - الگوریتم srt با فرایند نامحدود در delphi (دلفی) 1825
قیمت 15,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access انبار داری مدل بهینه در delphi (دلفی) 1826
قیمت 21,500 تومان دارد - تست نرم افزار با الگوریتم ژنتیک در delphi (دلفی) 1827
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access حقوق و دستمزد اساتید در delphi (دلفی) 1828
قیمت 22,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access ثبت واریزی مالیات شرکت ها در اداره دارایی در delphi (دلفی) 1829
قیمت 23,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access رزرواسیون بلیط قطار در delphi (دلفی) 1830
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access صورت حساب رستوران در delphi (دلفی) 1831
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access سوپر مارکت در delphi (دلفی) 1832
قیمت 22,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access شرکت نرم افزاری در delphi (دلفی) 1833
قیمت 19,500 تومان دارد - ضرب اعداد باینری در delphi (دلفی) 1834
قیمت 20,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access فروشگاه لب تاپ در delphi (دلفی) 1835
قیمت 24,500 تومان دارد - فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک در delphi (دلفی) 1836
قیمت 14,500 تومان دارد - کار با ماتریس ها جمع، ضرب و منها در delphi (دلفی) 1837
قیمت 23,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کتاب فروشی در delphi (دلفی) 1838
قیمت 22,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کتابخانه 3 لایه در delphi (دلفی) 1839
قیمت 17,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کلینیک در delphi (دلفی) 1840
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کنترل ورود و خروج کارکنان در delphi (دلفی) 1841
قیمت 22,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access لغت نامه در delphi (دلفی) 1842
قیمت 21,500 تومان دارد - لیست پیوندی در delphi (دلفی) 1843
قیمت 21,500 تومان دارد - ماشین حساب مهندسی در delphi (دلفی) 1844
قیمت 34,500 تومان دارد - مدیریت چند پردازنده با الگوریتم ژنتیک در delphi (دلفی) 1845
قیمت 20,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مدیریت داخلی هتل در delphi (دلفی) 1846
قیمت 22,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مدیریت نمرات کارآموزی و پروژه های دانشجویان در delphi (دلفی) 1847
قیمت 34,500 تومان دارد - مسیر یابی با الگوریتم با A star در delphi (دلفی) 1848
قیمت 16,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access فروشگاه لوازم خانگی در delphi (دلفی) 1849
قیمت 16,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مهد کودک در delphi (دلفی) 1850
قیمت 15,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access ثبت نام دانشجویان در delphi (دلفی) 1851
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access فروشگاه اسباب بازی در delphi (دلفی) 1852
قیمت 21,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access حسابداری در delphi (دلفی) 1853
قیمت 23,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access رزرو بلیط هواپیما در delphi (دلفی) 1854
قیمت 99,500 تومان دارد - ماشین حساب اعداد بزرگ در delphi (دلفی) 1855
قیمت 10,500 تومان دارد - ضرب ماتریس در delphi (دلفی) 1856
قیمت 18,500 تومان دارد - تبدیل دقیق تاریخ میلادی به شمسی در delphi (دلفی) 1857
قیمت 17,500 تومان دارد - چرخش و دترمینان ماتریس در delphi (دلفی) 1858
قیمت 16,500 تومان دارد - حلقه های هانوی با در delphi (دلفی) 1859
قیمت 16,500 تومان دارد - الگوریتم دکر ( dekker ) در delphi (دلفی) 1860
قیمت 16,500 تومان دارد - 8 وزیر با delphi (دلفی) 1861
قیمت 15,500 تومان دارد - N وزیر با در delphi (دلفی) 1862
قیمت 34,500 تومان دارد - یافتن نزدیکترین بیمارستانها به بیمار با الگوریتم ژنتیک در delphi (دلفی) 1863
قیمت 29,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access رزرواسیون بلیط قطار مدل پیشرفته در delphi (دلفی) 1864
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مدیریت بیمارستان مدل ساده در delphi (دلفی) 1865
قیمت 20,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مدیریت لیگ فوتبال در delphi (دلفی) 1866
قیمت 17,500 تومان دارد - الگوریتم lru و optimal در delphi (دلفی) 1867
قیمت 12,500 تومان دارد - ادغام و مرتب سازی آرایه ها در delphi (دلفی) 1868
قیمت 19,500 تومان دارد - انتقال فایل در شبکه در delphi (دلفی) 1869
قیمت 16,500 تومان دارد - اسلایدر عکس در delphi (دلفی) 1870
قیمت 18,500 تومان دارد - اسلایدر عکس مدل متوسط در delphi (دلفی) 1871
قیمت 24,500 تومان دارد - الگوریتم next fit و worst fit در delphi (دلفی) 1872
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access انبار داری مدل متوسط در delphi (دلفی) 1873
قیمت 16,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access بانکداری در delphi (دلفی) 1874
قیمت 11,500 تومان دارد - تشکیل ماتریس بالا مثلثی و پایین مثلثی در delphi (دلفی) 1875
قیمت 9,500 تومان دارد - تفریق ماتریس ها در delphi (دلفی) 1876
قیمت 9,500 تومان دارد - جمع ماتریس ها در delphi (دلفی) 1877
قیمت 11,500 تومان دارد - شیفت به راست و شیفت به چپ آرایه با در delphi (دلفی) 1878
قیمت 9,500 تومان دارد - ضرب عدد در ماتریس در delphi (دلفی) 1879
قیمت 14,500 تومان دارد - عوض کردن جای سطر و ستون در ماتریس ها در delphi (دلفی) 1880
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access سوپر پروتئینی در delphi (دلفی) 1881
قیمت 23,500 تومان دارد - محاسبه دترمینان ماتریس ها در delphi (دلفی) 1882
قیمت 11,500 تومان دارد - مرتب سازی نزولی آرایه ها با در delphi (دلفی) 1883
قیمت 17,500 تومان دارد - معکوس ماتریس در delphi (دلفی) 1884
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آزمایشگاه خون مدل ساده در delphi (دلفی) 1885
قیمت 23,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آرایشگاه در delphi (دلفی) 1886
قیمت 23,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access ثبت پرداخت عوارض و دارایی املاک در delphi (دلفی) 1887
قیمت 19,500 تومان دارد - ارسال و دریافت فایل و متن در شبکه در delphi (دلفی) 1888
قیمت 15,500 تومان دارد - فایل پایل در delphi (دلفی) 1889
قیمت 16,500 تومان دارد - فایل ترتیبی در delphi (دلفی) 1890
قیمت 15,500 تومان دارد - الگوریتم پارک ژوراسیک در delphi (دلفی) 1891
قیمت 18,500 تومان دارد - الگوریتم زمانبندی spn در delphi (دلفی) 1892
قیمت 74,500 تومان دارد - خلاصه سازی متن با الگوریتم ژنتیک در delphi (دلفی) 1893
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access نوبت دهی به مشتریان در delphi (دلفی) 1930
قیمت 14,500 تومان دارد - ضرب زنجیره‌ای ماتریس در Delphi ( دلفی ) 1942
قیمت 24,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access باشگاه بدنسازی مدل پیشرفته در delphi ( دلفی ) 1948
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access ذخیره لیست اطلاعات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در delphi (دلفی) 7102

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir