توجه : هر پروژه دارای یک فایل آموزشی برای نحوه اجرای پروژه، نحوه دسترسی به سورس کد پروژه و طریقه باز کردن پایگاه داده و مشاهده جداول می باشد


قیمت مستندات نوع پایگاه داده عنوان پروژه کد
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server اطلاعات فردی vb.net 197
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server آموزشگاه رانندگی vb.net 198
قیمت 22,500 تومان دارد Sql Server انتقال فایل در شبکه vb.net 199
قیمت 14,500 تومان دارد - بازی دایره و مربع vb 200
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server برنامه ریزی کارهای روزانه vb.net 201
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server بیمارستان vb 202
قیمت 14,500 تومان دارد - پازل vb 203
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server تاکسی تلفنی vb 204
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server تاکسی تلفنی vb.net 205
قیمت 18,500 تومان دارد Sql Server چت صوتی vb.net 206
قیمت 24,500 تومان دارد - چت صوتی ارسال صدا در شبکه vb.net 207
قیمت 9,500 تومان دارد Sql Server دفترچه تلفن vb.net 208
قیمت 13,500 تومان دارد Sql Server رستوران vb.net 209
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server کتابخانه vb.net 210
قیمت 9,500 تومان دارد - ماشین حساب vb 211
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server هزینه های خانواده vb 212
قیمت 18,500 تومان دارد - بیمارستان به صورت کامل vb 415
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server آژانس کاریابی vb.net 416
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server اطلاعات فردی vb.net 417
قیمت 9,500 تومان دارد - الگوریتم fcfs در vb.net 418
قیمت 12,500 تومان دارد - الگوریتم hrrn در vb.net 419
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم lru در vb 420
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم sjf در vb.net 421
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم رمز نگاری نا متقارن سزار و ویجنرا vb.net 422
قیمت 9,500 تومان دارد - الگوریتم صفحه بندی vb.net 423
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server انبارداری و فروش vb.net 424
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server حقوق و دستمزد vb.net 425
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server داروخانه vb.net 426
قیمت 14,500 تومان دارد - فرودگاه vb.net 427
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server فروشگاه لب تاپ vb.net 428
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server مهد کودک vb.net 429
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server هتل vb.net 430
قیمت 24,500 تومان دارد - ارسال صدا در شبکه - vb.net 555
قیمت 22,500 تومان دارد - ارسال فایل متنی در شبکه vb.net 556
قیمت 21,500 تومان دارد - ارسال متن در شبکه vb.net 557
قیمت 24,500 تومان دارد Sql Server آزمایشگاه خون - vb.net 558
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server آژانس کاریابی - vb.net 559
قیمت 17,500 تومان دارد Sql Server آژانس مسافرتی تور - vb.net 560
قیمت 11,500 تومان دارد Sql Server افتتاح حساب در بانک - vb.net 561
قیمت 12,500 تومان دارد - الگوریتم roundrobin ( راند رابین ) - vb.net 562
قیمت 9,500 تومان دارد - الگوریتم FCFS ( خروج به ترتیب ورود ) - vb.net 563
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم SRT در vb.net 564
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم hrrn با quantom 1 در vb.net 565
قیمت 24,500 تومان دارد - الگوریتم hrrn در vb.net 566
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم lru در vb.net 567
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم optimal در vb.net 568
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم sjf در vb.net 569
قیمت 19,500 تومان دارد - الگوریتم زمانبندی در صفحه بندی vb.net 570
قیمت 19,500 تومان دارد Sql Server الگوریتم صفحه بندی vb.net 571
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server انبار داری vb.net 572
قیمت 22,500 تومان دارد Sql Server انبار داری با حقوق و دستمزد vb.net 573
قیمت 19,500 تومان دارد Sql Server انبار داری و فروش vb.net 574
قیمت 19,500 تومان دارد Sql Server انبار داری و فروش مدل پیشرفته vb.net 575
قیمت 29,500 تومان دارد Sql Server انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه vb.net 576
قیمت 9,500 تومان دارد Sql Server آهن فروشی vb.net 577
قیمت 14,500 تومان دارد - اولویت بندی کلید های کیبورد vb.net 578
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server باربری vb.net 579
قیمت 24,500 تومان دارد - بازی تنیس دیواری vb.net 580
قیمت 19,500 تومان دارد - بازی مربع و دایره vb.net 581
قیمت 119,500 تومان دارد - بازی مسابقه ماشین vb.net 582
قیمت 21,500 تومان دارد - بازی نقطه به نقطه vb.net 583
قیمت 24,500 تومان دارد - بازی هواپیما در آتاری vb.net 584
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server باشگاه بدنسازی vb.net 585
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server باشگاه فوتبال vb.net 586
قیمت 24,500 تومان دارد Sql Server باشگاه فوتبال مدل پیشرفته vb.net 587
قیمت 26,500 تومان دارد Sql Server بانک vb.net 588
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server بایگانی vb.net 589
قیمت 17,500 تومان دارد Sql Server برنامه ریزی زمان بندی کارها vb.net 590
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server بنگاه املاک آژانس تهیه مسکن vb.net 591
قیمت 16,500 تومان دارد Sql Server بیمارستان vb.net 592
قیمت 15,500 تومان دارد Sql Server بیمه vb.net 593
قیمت 13,500 تومان دارد Sql Server پارکینگ vb.net 594
قیمت 19,500 تومان دارد Sql Server پارکینگ مدل پیشرفته vb.net 595
قیمت 13,500 تومان دارد - پازل اعداد (سیستم نیمه هوشمند ) vb.net 596
قیمت 16,500 تومان دارد Sql Server تاکسی تلفنی vb.net 597
قیمت 19,500 تومان دارد Sql Server تاکسی تلفنی مدل پیشرفته vb.net 598
قیمت 18,500 تومان دارد Sql Server ترمینال vb.net 599
قیمت 31,500 تومان دارد - الگوریتم های تست وب سایت vb.net 600
قیمت 19,500 تومان دارد - تشخیص دسته خبری با الگوریتم بیز vb.net 601
قیمت 18,500 تومان دارد - تقویم روی دسکتاپ vb.net 602
قیمت 28,500 تومان دارد Sql Server چت صوتی در شبکه vb.net 603
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server حسابداری خانواده vb.net 604
قیمت 27,500 تومان دارد Sql Server حسابداری دانشگاه vb.net 605
قیمت 15,500 تومان دارد Sql Server حقوق و دستمزد vb.net 606
قیمت 16,500 تومان دارد Sql Server دارایی vb.net 607
قیمت 18,500 تومان دارد Sql Server دبیر خانه با حقوق و دستمزد vb.net 608
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server دبیرخانه vb.net 609
قیمت 12,500 تومان دارد - درخت دودویی vb.net 610
قیمت 17,500 تومان دارد Sql Server دفتر مخابراتی vb.net 611
قیمت 22,500 تومان دارد Sql Server دفتر مخابراتی مدل پیشرفته vb.net 612
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server دفتر هواپیمایی vb.net 613
قیمت 7,500 تومان دارد Sql Server دفترچه تلفن vb.net 614
قیمت 10,500 تومان دارد - رسم حرکت ساعت گرد گرافیکی vb.net 615
قیمت 16,500 تومان دارد Sql Server صندوق رفاه دانشگاه vb.net 616
قیمت 18,500 تومان دارد Sql Server زمانبندی دروس آموزش کامپیوتر vb.net 617
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server شرکت نرم افزاری vb.net 618
قیمت 14,500 تومان دارد - شطرنج vb.net 619
قیمت 18,500 تومان دارد - ضرب دو عدد باینری تحت شبکه vb.net 620
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server شورای حل اختلاف vb.net 621
قیمت 13,500 تومان دارد - ضرب موازی ماتریس ها vb.net 622
قیمت 17,500 تومان دارد - فایروال vb.net 623
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server فروشگاه لباس vb.net 624
قیمت 18,500 تومان دارد - فشرده سازی تصویر با wavelet در vb.net 625
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server قطعه سازی vb.net 626
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server کارگاه تولید آسانسور vb.net 627
قیمت 15,500 تومان دارد Sql Server کافی شاپ vb.net 628
قیمت 12,500 تومان دارد - کپی فایل موازی با vb.net 629
قیمت 12,500 تومان دارد Sql Server کتابخانه vb.net 630
قیمت 18,500 تومان دارد Sql Server کتابخانه پیشرفته vb.net 631
قیمت 13,500 تومان دارد - گرافیک کاربا عکس ها vb.net 632
قیمت 14,500 تومان دارد - کار با ماتریس ها vb.net 633
قیمت 5,500 تومان دارد - ماشین حساب vb.net 634
قیمت 9,500 تومان دارد - مثلث کروی vb.net 635
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server مدرسه vb.net 636
قیمت 19,500 تومان دارد Sql Server مدرسه مدل پیشرفته vb.net 637
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server مدیریت کمد های دانشکده vb.net 638
قیمت 12,500 تومان دارد - مرتب سازی موازی vb.net 639
قیمت 12,500 تومان دارد - مسیر یاب نزدیکترین مسیر در 4 نقطه vb.net 640
قیمت 18,500 تومان دارد - مسیر یاب هوشمند vb.net 641
قیمت 15,500 تومان دارد Sql Server مطب vb.net 642
قیمت 16,500 تومان دارد Sql Server درمانگاه vb.net 643
قیمت 14,500 تومان دارد - نرم افزار paint در vb.net 644
قیمت 17,500 تومان دارد Sql Server نمایشگاه ماشین vb.net 645
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server هتل vb.net 646
قیمت 24,500 تومان دارد Sql Server هیئت علمی دانشگاه vb.net 647
قیمت 12,500 تومان دارد - ضرب ماتریس موازی مدل ساده تر vb.net 648
قیمت 11,500 تومان دارد - جدول جادویی اعداد vb.net 649
قیمت 11,500 تومان دارد - screen saver اسکرین سیور در vb.net 650
قیمت 13,500 تومان دارد Sql Server آلبوم تصاویر و عکس vb.net 651
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم roundrobin و FCFS vb.net 652
قیمت 15,500 تومان دارد - الگوریتم srt و fcfs در vb.net 653
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server آموزشگاه علمی vb.net 654
قیمت 18,500 تومان دارد - google earth آفلاین در vb.net 655
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server استخر در vb.net 656
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم next fit در vb.net 657
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم worst fit در vb.net 658
قیمت 18,500 تومان دارد - الگوریتم sjf و fifo و lifo با فرایند نامحدود vb.net 659
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم رمز نگاری نا متقارن سزار و ویجنرا vb.net 660
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم صفحه بندی mfu در vb.net 661
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم مسیر یابی bfs در vb.net 662
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server آموزشگاه رانندگی vb.net 663
قیمت 15,500 تومان دارد Sql Server آموزشگاه علمی vb.net 664
قیمت 18,500 تومان دارد - برنامه ضبط و پخش صدا vb.net 665
قیمت 18,500 تومان دارد - پازل اعداد با Astar یا (A*) مدل کاملا هوشمند در vb.net 666
قیمت 11,500 تومان دارد - پورت اسکنر port scaner در vb.net 667
قیمت 18,500 تومان دارد Sql Server حسابداری خانواده با سیستم 3 لایه vb.net 668
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server داروخانه vb.net 669
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server ویدیو کلوپ vb.net 670
قیمت 14,500 تومان دارد - screen saver برخورد اجسام به یکدیگر vb.net 671
قیمت 14,500 تومان دارد - wumpus دنیای هیولای وامپوس vb.net 672
قیمت 11,500 تومان دارد - الگوریتم scan برای حرکت هد هادر دیسک vb.net 673
قیمت 18,500 تومان دارد - الگوریتم srt با فرایند نامحدود vb.net 674
قیمت 18,500 تومان دارد Sql Server انبار داری مدل بهینه vb.net 675
قیمت 18,500 تومان دارد - بازی دوز تحت شبکه vb.net 676
قیمت 19,500 تومان دارد - تست نرم افزار با الگوریتم ژنتیک vb.net 677
قیمت 12,500 تومان دارد - جمع و منهای اعداد دودویی با سربار گزاری vb.net 678
قیمت 18,500 تومان دارد Sql Server حقوق و دستمزد اساتید vb.net 679
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server ثبت واریزی مالیات شرکت ها در اداره دارایی vb.net 680
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server رزرواسیون بلیط قطار vb.net 681
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server صورت حساب رستوران vb.net 682
قیمت 14,500 تومان دارد - رسم و حرکت یک شکل ساده با opengl در vb.net 683
قیمت 14,500 تومان دارد - سربار گزاری عملگر در اعداد بزرگ vb.net 684
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server سوپر مارکت vb.net 685
قیمت 18,500 تومان دارد Sql Server شرکت نرم افزاری vb.net 686
قیمت 8,500 تومان دارد - ضرب اعداد باینری vb.net 687
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server فروشگاه لب تاپ vb.net 688
قیمت 18,500 تومان دارد - فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک vb.net 689
قیمت 14,500 تومان دارد - کار با سیستم های چند نخی vb.net 690
قیمت 12,500 تومان دارد - کار با ماتریس ها با سربارگزاری vb.net 691
قیمت 14,500 تومان دارد - کار با ماتریس ها جمع، ضرب و منها vb.net 692
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server کتاب فروشی vb.net 693
قیمت 18,500 تومان دارد Sql Server کتابخانه 3 لایه vb.net 694
قیمت 13,500 تومان دارد Sql Server کلینیک در vb.net 695
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server کنترل ورود و خروج کارکنان vb.net 696
قیمت 12,500 تومان دارد Sql Server لغت نامه vb.net 697
قیمت 12,500 تومان دارد - لیست پیوندی در vb.net 698
قیمت 9,500 تومان دارد - ماشین حساب مهندسی vb.net 699
قیمت 9,500 تومان دارد - متمم اعداد دودویی با سربار گزاری vb.net 700
قیمت 12,500 تومان دارد - مثال پردازش موازی با مرتب سازی vb.net 701
قیمت 19,500 تومان دارد - مدیریت چند پردازنده با الگوریتم ژنتیک vb.net 702
قیمت 18,500 تومان دارد Sql Server مدیریت داخلی هتل vb.net 703
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server مدیریت نمرات کارآموزی و پروژه های دانشجویان vb.net 704
قیمت 17,500 تومان دارد - مسیر یابی با الگوریتم با A star در vb.net 705
قیمت 19,500 تومان دارد Sql Server فروشگاه لوازم خانگی vb.net 706
قیمت 21,500 تومان دارد Sql Server مهد کودک vb.net 707
قیمت 24,500 تومان دارد Sql Server ثبت نام دانشجویان vb.net 708
قیمت 18,500 تومان دارد Sql Server فروشگاه اسباب بازی vb.net 709
قیمت 18,500 تومان دارد Sql Server حسابداری vb.net 710
قیمت 18,500 تومان دارد Sql Server رزرو بلیط هواپیما vb.net 711
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server ماشین حساب اعداد بزرگ vb.net 712
قیمت 4,500 تومان دارد - ضرب ماتریس vb.net 713
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server تبدیل دقیق تاریخ میلادی به شمسی vb.net 714
قیمت 11,500 تومان دارد - محاسبه دترمینان ماتریس ها در vb.net 1124
قیمت 22,500 تومان دارد - بازی تنیس تحت شبکه در vb.net 1100
قیمت 26,500 تومان دارد - الگوریتم lru و optimal در VB.NET 1092
قیمت 34,500 تومان دارد - یافتن نزدیکترین بیمارستانها به بیمار با الگوریتم ژنتیک vb.net 1130
قیمت 15,500 تومان دارد - 8 وزیر با VB.NET 1082
قیمت 15,500 تومان دارد - N وزیر با VB.NET 1083
قیمت 8,500 تومان دارد - ادغام و مرتب سازی آرایه ها VB.NET 1084
قیمت 11,500 تومان دارد - اسلایدر عکس در VB.NET 1089
قیمت 8,500 تومان دارد - اسلایدر عکس مدل متوسط در VB.NET 1090
قیمت 27,500 تومان دارد - الگوریتم next fit و worst fit در vb.net 1096
قیمت 13,500 تومان دارد - الگوریتم دکر ( dekker ) در vb.net 1097
قیمت 9,500 تومان دارد Sql Server انبار داری مدل متوسط در vb.net 1099
قیمت 11,500 تومان دارد Sql Server بانکداری در vb.net 1102
قیمت 11,500 تومان دارد Sql Server مدیریت بیمارستان مدل ساده در vb.net 1104
قیمت 7,500 تومان دارد - تشکیل ماتریس بالا مثلثی و پایین مثلثی در vb.net 1105
قیمت 4,500 تومان دارد - تفریق ماتریس ها در vb.net 1107
قیمت 5,500 تومان دارد - جمع ماتریس ها در vb.net 1110
قیمت 16,500 تومان دارد - چرخش و دترمینان ماتریس در vb.net 1111
قیمت 13,500 تومان دارد - حلقه های هانوی با vb.net 1112
قیمت 21,500 تومان دارد Sql Server رزرواسیون بلیط قطار مدل پیشرفته در vb.net 1113
قیمت 8,500 تومان دارد - شیفت به راست و شیفت به چپ آرایه با vb.net 1115
قیمت 4,500 تومان دارد Sql Server ضرب عدد در ماتریس در vb.net 1116
قیمت 6,500 تومان دارد - عوض کردن جای سطر و ستون در ماتریس ها در vb.net 1118
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server سوپر پروتئینی در vb.net 1121
قیمت 14,500 تومان دارد Sql Server مدیریت لیگ فوتبال در vb.net 1123
قیمت 5,500 تومان دارد - مرتب سازی نزولی آرایه ها با vb.net 1126
قیمت 12,500 تومان دارد - معکوس ماتریس در vb.net 1128
قیمت 22,500 تومان دارد Sql Server آزمایشگاه خون مدل ساده در vb.net 1226
قیمت 24,500 تومان دارد Sql Server آرایشگاه در VB.net 1229
قیمت 22,500 تومان دارد Sql Server ثبت پرداخت عوارض و دارایی املاک در vb.net 1232
قیمت 34,500 تومان دارد - ارسال و دریافت فایل و متن در شبکه در vb.net 1237
قیمت 34,500 تومان دارد - فایل پایل در vb.net 1239
قیمت 29,500 تومان دارد - فایل ترتیبی در vb.net 1242
قیمت 26,500 تومان دارد - الگوریتم پارک ژوراسیک در vb.net 1245
قیمت 24,500 تومان دارد - بازی حرکت و برخود اشکال به یکدیگر در vb.net 1250
قیمت 32,500 تومان دارد - الگوریتم بانکداران در vb.net 1252
قیمت 16,500 تومان دارد - الگوریتم زمانبندی spn در vb.net 1259
قیمت 74,500 تومان دارد - خلاصه سازی متن با الگوریتم ژنتیک در vb.net 1264
قیمت 19,500 تومان دارد Sql Server فروشگاه طلا و جواهر در VB.NET 1972
قیمت 29,500 تومان دارد Sql Server سیستم انتخاب واحد دانشگاه به همراه مدیریت پروژه ها و کارآموزی های دانشجویان 2076
قیمت 34,500 تومان دارد - حل معادلات با الگوریتم ژنتیک 2084

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir