توجه : هر پروژه دارای یک فایل آموزشی برای نحوه اجرای پروژه، نحوه دسترسی به سورس کد پروژه و طریقه باز کردن پایگاه داده و مشاهده جداول می باشد


قیمت مستندات نوع پایگاه داده عنوان پروژه کد
قیمت 16,500 تومان دارد - تحلیل آژانس مسافرتی 215
قیمت 14,500 تومان دارد - آزمون آنلاین در رشنال رز 2019
قیمت 14,500 تومان دارد - فروشگاه لب تاپ در رشنال رز 2020
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل انبارداری و فروش کارخانه در رشنال رز 216
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه در رشنال رز 217
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل بانک در رشنال رز 218
قیمت 18,500 تومان دارد - تحلیل بخش مالی بیمه در رشنال رز 219
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل بنگاه آژانس تهیه مسکن در رشنال رز 220
قیمت 18,500 تومان دارد - تحلیل بیمارستان در رشنال رز 221
قیمت 18,500 تومان دارد - تحلیل پروانه ساختمان در رشنال رز 222
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل پروژه وب سایت مدیریت هیئت علمی در رشنال رز 223
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل حسابداری خانواده در رشنال رز 224
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل حسابداری دانشگاه در رشنال رز 225
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل حقوق دستمزد شرکت در رشنال رز 226
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل خرید و فروش آنلاین در رشنال رز 227
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل داروخانه در رشنال رز 228
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل سازمان بازرسی در رشنال رز 229
قیمت 17,500 تومان دارد - تحلیل سیستم مالی در رشنال رز 230
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل شرکت حمل و نقل در رشنال رز 231
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل فروش کتاب آنلاین در رشنال رز 232
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل کتابخانه در رشنال رز 233
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل مدرسه در رشنال رز 234
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل مرکز تلفن در رشنال رز 235
قیمت 16,500 تومان دارد - تحلیل مرکز هواپیمایی در رشنال رز 236
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل مطب در رشنال رز 238
قیمت 14,500 تومان دارد - کتابفروشی آنلاین در رشنال رز 239
قیمت 14,500 تومان دارد - اعلام وظایف کارکنان یک سازمان با رشنال رز 431
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل آژانس تاکسی تلفنی با رشنال رز 432
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل آموزش سربازان آنلاین با رشنال رز 433
قیمت 16,500 تومان دارد - تحلیل پارکینگ با رشنال رز 434
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل حسابداری خانواده با رشنال 435
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل رزرو اتاق در هتل آنلاین با رشنال رز 436
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل سایت آموزشی با رشنال رز 437
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل غذا خوری آنلاین با رشنال 438
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل فروشگاه با رشنال رز 439
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل کتابخانه آنلاین با رشنال رز 440
قیمت 18,500 تومان دارد - تحلیل وب سایت cloob.com با رشنال رز 441
قیمت 14,500 تومان دارد - حقوق و دستمزد اساتید دانشگاه با رشنال رز 442
قیمت 19,500 تومان دارد - تحلیل سیستم کتابخانه با قابلیت امانت و فروش کتاب در رشنال رز 872
قیمت 17,500 تومان دارد - تحلیل فروشگاه نرم افزار با رشنال رز 851
قیمت 21,500 تومان دارد - تحلیل اتوماسیون یک ارگان دولتی با رشنال رز 846
قیمت 15,500 تومان دارد - تحلیل مرکز فروش اینترنت isp با رشنال رز 843
قیمت 29,500 تومان دارد - تحلیل نرم افزار آرایشگاه در رشنال رز 1230
قیمت 19,500 تومان دارد - تحلیل سیستم رستوران در رشنال رز 1258
قیمت 19,500 تومان دارد - فروش طلا و جواهر در رشنال رز 1922
قیمت 19,500 تومان دارد - تحلیل وب سایت خبری در رشنال رز 1924
قیمت 19,500 تومان دارد - دفتر مخابراتی در رشنال رز 1926
قیمت 19,500 تومان دارد - کارخانه خودرو سازی در رشنال رز 1936
قیمت 23,500 تومان دارد - تحلیل آزمایشگاه خون در رشنال رز 2294
قیمت 21,500 تومان دارد - تحلیل آژانس کاریابی در رشنال رز 2295
قیمت 18,500 تومان دارد - تحلیل افتتاح حساب در بانک در رشنال رز 2296
قیمت 15,500 تومان دارد - تحلیل انبار داری در رشنال رز 2297
قیمت 22,500 تومان دارد - تحلیل انبار داری با حقوق و دستمزد در رشنال رز 2298
قیمت 23,500 تومان دارد - تحلیل انبار داری و فروش در رشنال رز 2299
قیمت 21,500 تومان دارد - تحلیل انبار داری و فروش مدل پیشرفته در رشنال رز 2300
قیمت 17,500 تومان دارد - تحلیل آهن فروشی در رشنال رز 2301
قیمت 16,500 تومان دارد - تحلیل باشگاه بدنسازی در رشنال رز 2302
قیمت 20,500 تومان دارد - تحلیل باشگاه فوتبال در رشنال رز 2303
قیمت 17,500 تومان دارد - تحلیل باشگاه فوتبال مدل پیشرفته در رشنال رز 2304
قیمت 18,500 تومان دارد - تحلیل بایگانی در رشنال رز 2305
قیمت 23,500 تومان دارد - تحلیل برنامه ریزی زمان بندی کارها در رشنال رز 2306
قیمت 18,500 تومان دارد - تحلیل پارکینگ مدل پیشرفته در رشنال رز 2307
قیمت 15,500 تومان دارد - تحلیل تاکسی تلفنی مدل پیشرفته در رشنال رز 2308
قیمت 18,500 تومان دارد - تحلیل ترمینال در رشنال رز 2309
قیمت 15,500 تومان دارد - تحلیل حسابداری دانشگاه در رشنال رز 2310
قیمت 20,500 تومان دارد - تحلیل حقوق و دستمزد در رشنال رز 2311
قیمت 18,500 تومان دارد - تحلیل دارایی در رشنال رز 2312
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل دبیر خانه با حقوق و دستمزد در رشنال رز 2313
قیمت 23,500 تومان دارد - تحلیل دبیرخانه در رشنال رز 2314
قیمت 23,500 تومان دارد - تحلیل دفتر مخابراتی در رشنال رز 2315
قیمت 18,500 تومان دارد - تحلیل دفتر مخابراتی مدل پیشرفته در رشنال رز 2316
قیمت 19,500 تومان دارد - تحلیل دفتر هواپیمایی در رشنال رز 2317
قیمت 22,500 تومان دارد - تحلیل دفترچه تلفن در رشنال رز 2318
قیمت 23,500 تومان دارد - تحلیل صندوق رفاه دانشگاه در رشنال رز 2319
قیمت 22,500 تومان دارد - تحلیل زمانبندی دروس آموزش کامپیوتر در رشنال رز 2320
قیمت 21,500 تومان دارد - تحلیل شرکت نرم افزاری در رشنال رز 2321
قیمت 17,500 تومان دارد - تحلیل شورای حل اختلاف در رشنال رز 2322
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل فروشگاه لباس در رشنال رز 2323
قیمت 21,500 تومان دارد - تحلیل قطعه سازی در رشنال رز 2324
قیمت 17,500 تومان دارد - تحلیل کارگاه تولید آسانسور در رشنال رز 2325
قیمت 22,500 تومان دارد - تحلیل کافی شاپ در رشنال رز 2326
قیمت 15,500 تومان دارد - تحلیل کتابخانه در رشنال رز 2327
قیمت 18,500 تومان دارد - تحلیل کتابخانه پیشرفته در رشنال رز 2328
قیمت 21,500 تومان دارد - تحلیل مدرسه مدل پیشرفته در رشنال رز 2329
قیمت 15,500 تومان دارد - تحلیل مدیریت کمدهای دانشکده در رشنال رز 2330
قیمت 16,500 تومان دارد - تحلیل مطب در رشنال رز 2331
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل درمانگاه در رشنال رز 2332
قیمت 17,500 تومان دارد - تحلیل نمایشگاه ماشین در رشنال رز 2333
قیمت 23,500 تومان دارد - تحلیل هتل در رشنال رز 2334
قیمت 17,500 تومان دارد - تحلیل هیئت علمی دانشگاه در رشنال رز 2335
قیمت 21,500 تومان دارد - تحلیل رستوران مدل پیشرفته در رشنال رز 2336
قیمت 22,500 تومان دارد - تحلیل آلبوم تصاویر و عکس در رشنال رز 2337
قیمت 21,500 تومان دارد - تحلیل آموزشگاه علمی در رشنال رز 2338
قیمت 22,500 تومان دارد - تحلیل استخر در رشنال رز 2339
قیمت 16,500 تومان دارد - تحلیل آموزشگاه رانندگی در رشنال رز 2340
قیمت 23,500 تومان دارد - تحلیل داروخانه در رشنال رز 2341
قیمت 18,500 تومان دارد - تحلیل ویدیو کلوپ در رشنال رز 2342
قیمت 21,500 تومان دارد - تحلیل ثبت واریزی مالیات شرکت ها در اداره دارایی در رشنال رز 2343
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل رزرواسیون بلیط قطار در رشنال رز 2344
قیمت 18,500 تومان دارد - تحلیل صورت حساب رستوران در رشنال رز 2345
قیمت 20,500 تومان دارد - تحلیل سوپر مارکت در رشنال رز 2346
قیمت 18,500 تومان دارد - تحلیل شرکت نرم افزاری در رشنال رز 2347
قیمت 23,500 تومان دارد - تحلیل فروشگاه لب تاپ در رشنال رز 2348
قیمت 19,500 تومان دارد - تحلیل کتاب فروشی در رشنال رز 2349
قیمت 17,500 تومان دارد - تحلیل کلینیک در رشنال رز 2350
قیمت 22,500 تومان دارد - تحلیل کنترل ورود و خروج کارکنان در رشنال رز 2351
قیمت 16,500 تومان دارد - تحلیل لغت نامه در رشنال رز 2352
قیمت 21,500 تومان دارد - تحلیل مدیریت نمرات کارآموزی و پروژه های دانشجویان در رشنال رز 2353
قیمت 22,500 تومان دارد - تحلیل فروشگاه لوازم خانگی در رشنال رز 2354
قیمت 23,500 تومان دارد - تحلیل مهد کودک در رشنال رز 2355
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل ثبت نام دانشجویان در رشنال رز 2356
قیمت 20,500 تومان دارد - تحلیل فروشگاه اسباب بازی در رشنال رز 2357
قیمت 14,500 تومان دارد - تحلیل حسابداری در رشنال رز 2358
قیمت 19,500 تومان دارد - تحلیل رزرو بلیط هواپیما در رشنال رز 2359
قیمت 17,500 تومان دارد - تحلیل رزرواسیون بلیط قطار مدل پیشرفته در رشنال رز 2360
قیمت 15,500 تومان دارد - تحلیل مدیریت لیگ فوتبال در رشنال رز 2361
قیمت 21,500 تومان دارد - تحلیل بانکداری در رشنال رز 2362
قیمت 18,500 تومان دارد - تحلیل سوپر پروتئینی در رشنال رز 2363
قیمت 19,500 تومان دارد - تحلیل آرایشگاه در رشنال رز 2364
قیمت 20,500 تومان دارد - تحلیل ثبت پرداخت عوارض و دارایی املاک در رشنال رز 2365
قیمت 22,500 تومان دارد - تحلیل نوبت دهی به مشتریان در رشنال رز 2386
قیمت 15,500 تومان دارد - تحلیل باشگاه بدنسازی مدل پیشرفته در رشنال رز 2387
قیمت 18,500 تومان دارد - تحلیل فروشگاه طلا و جواهر در رشنال رز 2388
قیمت 22,500 تومان دارد - تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه به همراه مدیریت پروژه ها و کارآموزی های دانشجویان در رشنال رز 2391
قیمت 24,500 تومان دارد - تحلیل سازمان هلال احمر در رشنال رز 7088
قیمت 24,500 تومان دارد - آزمایشگاه مدل پیشرفته 7089
قیمت 19,500 تومان دارد - سامانه اسکان مسافرین در رشنال رز 7090
قیمت 19,500 تومان دارد - سامانه کنترل سفارشات رشنال رز 7091
قیمت 14,500 تومان دارد - لیست اطلاعات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در رشنال رز 7103

آخرین مطالب وبلاگ

  • انواع جستجو در سيستم هاي بازيابي خودکار
  • ضروری است که چنین سیستمهایی بتوانند هم به صورت مستقل از اصطلاحات وارد شده بهره گیران و هم از طریق آن اصطلاحات، جستجوهای لازم را انجام دهند. ما می توانیم دو نوع جستجو را ...
  • خلاصه اي از اصول چکيده نويسي
  • خلاصه ای از اصول چکیده نویسی اصول کلی 1. نباید هیچ محدودیتی را برای طول قطعی چکیده تعیین کرد. طول چکیده باید به اندازه ای باشد که بتواند گزاره ای مستقیم، موجز و یکنواخت ...
  • بيان اصول محتوايي در چکيده نويسي و نمايه سازي
  • اصول محتوایی 1. اگر محتوی از عنوان مشخص نشود، ممکن است گفتار مقدماتی بیانگر دقیقی از موضوع مورد بحث و روش مورد استفاده باشد. به هرحال، اگر عنوان به خوبی محتوای موضوعی و ...
  • پيش بيني آينده نمايه سازي و چکيده نويسي
  • آینده نمایه سازی و چکیده نویسی همانطور که در فصل قبل اشاره شد، فقدان نوعی کنترل کیفیت نقیصه عمده اینترنت – صرف نظر از اندازه آن – به عنوان یک منبع اطلاعاتی است. در ...

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir