توجه : هر پروژه دارای یک فایل آموزشی برای نحوه اجرای پروژه، نحوه دسترسی به سورس کد پروژه و طریقه باز کردن پایگاه داده و مشاهده جداول می باشد


قیمت مستندات نوع پایگاه داده عنوان پروژه کد
قیمت 22,500 تومان دارد - ارسال فایل متنی در شبکه در visual basic 1278
قیمت 21,500 تومان دارد - ارسال متن در شبکه در visual basic 1279
قیمت 24,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آزمایشگاه خون در visual basic 1280
قیمت 12,500 تومان دارد - الگوریتم hrrn با quantom 1 در visual basic 1292
قیمت 12,500 تومان دارد - الگوریتم SRT در visual basic 1291
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آژانس کاریابی در visual basic 1283
قیمت 12,500 تومان دارد - الگوریتم FCFS ( خروج به ترتیب ورود ) در visual basic 1290
قیمت 11,500 تومان دارد - الگوریتم roundrobin ( راند رابین ) در visual basic 1289
قیمت 17,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آژانس مسافرتی تور در visual basic 1287
قیمت 11,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access افتتاح حساب در بانک در visual basic 1288
قیمت 13,500 تومان دارد - الگوریتم hrrn در visual basic 1293
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم lru در visual basic 1294
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم optimal در visual basic 1295
قیمت 11,500 تومان دارد - الگوریتم sjf در visual basic 1296
قیمت 19,500 تومان دارد - الگوریتم صفحه بندی در visual basic 1297
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access انبار داری در visual basic 1298
قیمت 21,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access انبار داری با حقوق و دستمزد در visual basic 1299
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access انبار داری و فروش در visual basic 1300
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access انبار داری و فروش مدل پیشرفته در visual basic 1301
قیمت 29,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه در visual basic 1302
قیمت 9,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آهن فروشی در visual basic 1303
قیمت 11,500 تومان دارد - اولویت بندی کلید های کیبورد در visual basic 1304
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access باربری در visual basic 1305
قیمت 19,500 تومان دارد - بازی نقطه به نقطه در visual basic 1306
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access باشگاه بدنسازی در visual basic 1307
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access باشگاه فوتبال در visual basic 1308
قیمت 24,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access باشگاه فوتبال مدل پیشرفته در visual basic 1309
قیمت 22,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access بانک در visual basic 1310
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access بایگانی در visual basic 1311
قیمت 17,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access برنامه ریزی زمان بندی کارها در visual basic 1312
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access بنگاه املاک آژانس تهیه مسکن در visual basic 1313
قیمت 16,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access بیمارستان در visual basic 1314
قیمت 15,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access بیمه در visual basic 1315
قیمت 13,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access پارکینگ در visual basic 1316
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access پارکینگ مدل پیشرفته در visual basic 1317
قیمت 13,500 تومان دارد - پازل اعداد (سیستم نیمه هوشمند ) در visual basic 1318
قیمت 16,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access تاکسی تلفنی در visual basic 1319
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access تاکسی تلفنی مدل پیشرفته در visual basic 1320
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access ترمینال در visual basic 1321
قیمت 18,500 تومان دارد - تشخیص دسته خبری با الگوریتم بیز در visual basic 1322
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access حسابداری خانواده در visual basic 1323
قیمت 27,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access حسابداری دانشگاه در visual basic 1324
قیمت 13,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access حقوق و دستمزد در visual basic 1325
قیمت 16,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access دارایی در visual basic 1326
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access دبیر خانه با حقوق و دستمزد در visual basic 1327
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access دبیرخانه در visual basic 1328
قیمت 11,500 تومان دارد - درخت دودویی در visual basic 1329
قیمت 17,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access دفتر مخابراتی در visual basic 1330
قیمت 22,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access دفتر مخابراتی مدل پیشرفته در visual basic 1331
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access دفتر هواپیمایی در visual basic 1332
قیمت 8,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access دفترچه تلفن در visual basic 1333
قیمت 16,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access صندوق رفاه دانشگاه در visual basic 1334
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access زمانبندی دروس آموزش کامپیوتر در visual basic 1335
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access شرکت نرم افزاری در visual basic 1336
قیمت 14,500 تومان دارد - شطرنج در visual basic 1337
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access شورای حل اختلاف در visual basic 1338
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access فروشگاه لباس در visual basic 1339
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access قطعه سازی در visual basic 1340
قیمت 11,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کارگاه تولید آسانسور در visual basic 1341
قیمت 15,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کافی شاپ در visual basic 1342
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کتابخانه در visual basic 1343
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کتابخانه پیشرفته در visual basic 1344
قیمت 13,500 تومان دارد - گرافیک کاربا عکس ها در visual basic 1345
قیمت 14,500 تومان دارد - کار با ماتریس ها در visual basic 1346
قیمت 5,500 تومان دارد - ماشین حساب در visual basic 1347
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مدرسه در visual basic 1348
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مدرسه مدل پیشرفته در visual basic 1349
قیمت 12,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مدیریت کمدهای دانشکده در visual basic 1350
قیمت 12,500 تومان دارد - مسیریاب نزدیکترین مسیر در 4 نقطه در visual basic 1351
قیمت 18,500 تومان دارد - مسیریاب هوشمند در visual basic 1352
قیمت 15,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مطب در visual basic 1353
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access درمانگاه در visual basic 1354
قیمت 14,500 تومان دارد - نرم افزار paint در visual basic 1355
قیمت 17,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access نمایشگاه ماشین در visual basic 1356
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access هتل در visual basic 1357
قیمت 24,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access هیئت علمی دانشگاه در visual basic 1358
قیمت 11,500 تومان دارد - جدول جادویی اعداد در visual basic 1359
قیمت 13,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آلبوم تصاویر و عکس در visual basic 1360
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم roundrobin و FCFS در visual basic 1361
قیمت 15,500 تومان دارد - الگوریتم srt و fcfs در visual basic 1362
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آموزشگاه علمی در visual basic 1363
قیمت 18,500 تومان دارد - google earth آفلاین در visual basic 1364
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access استخر با در visual basic 1365
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم next fit در visual basic 1366
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم worst fit در visual basic 1367
قیمت 18,500 تومان دارد - الگوریتم sjf و fifo و lifo با فرایند نامحدود در visual basic 1368
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم رمزنگاری نامتقارن سزار و ویجنرا در visual basic 1369
قیمت 11,500 تومان دارد - الگوریتم صفحه بندی mfu در visual basic 1370
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم مسیر یابی bfs در visual basic 1371
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آموزشگاه رانندگی در visual basic 1372
قیمت 15,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آموزشگاه علمی در visual basic 1373
قیمت 18,500 تومان دارد - پازل اعداد با Astar یا (A*) مدل کاملا هوشمند در visual basic 1374
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access حسابداری خانواده با سیستم 3 لایه در visual basic 1375
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access داروخانه در visual basic 1376
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access ویدیو کلوپ در visual basic 1377
قیمت 14,500 تومان دارد - wumpus دنیای هیولای وامپوس در visual basic 1378
قیمت 11,500 تومان دارد - الگوریتم scan برای حرکت هد هادر دیسک در visual basic 1379
قیمت 12,500 تومان دارد - الگوریتم srt با فرایند نامحدود در visual basic 1380
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access انبار داری مدل بهینه در visual basic 1381
قیمت 18,500 تومان دارد - تست نرم افزار با الگوریتم ژنتیک در visual basic 1382
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access حقوق و دستمزد اساتید در visual basic 1383
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access ثبت واریزی مالیات شرکت ها در اداره دارایی در visual basic 1384
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access رزرواسیون بلیط قطار در visual basic 1385
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access صورت حساب رستوران در visual basic 1386
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access سوپر مارکت در visual basic 1387
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access شرکت نرم افزاری در visual basic 1388
قیمت 7,500 تومان دارد - ضرب اعداد باینری در visual basic 1389
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access فروشگاه لب تاپ در visual basic 1390
قیمت 16,500 تومان دارد - فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک در visual basic 1391
قیمت 11,500 تومان دارد - کار با ماتریس ها جمع، ضرب و منها در visual basic 1392
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کتاب فروشی در visual basic 1393
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کتابخانه 3 لایه در visual basic 1394
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کلینیک در visual basic 1395
قیمت 11,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access کنترل ورود و خروج کارکنان در visual basic 1396
قیمت 12,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access لغت نامه در visual basic 1397
قیمت 12,500 تومان دارد - لیست پیوندی در visual basic 1398
قیمت 9,500 تومان دارد - ماشین حساب مهندسی در visual basic 1399
قیمت 19,500 تومان دارد - مدیریت چند پردازنده با الگوریتم ژنتیک در visual basic 1400
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مدیریت داخلی هتل در visual basic 1401
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مدیریت نمرات کارآموزی و پروژه های دانشجویان در visual basic 1402
قیمت 18,500 تومان دارد - مسیر یابی با الگوریتم با A star در visual basic 1403
قیمت 19,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access فروشگاه لوازم خانگی در visual basic 1404
قیمت 21,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مهد کودک در visual basic 1405
قیمت 24,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access ثبت نام دانشجویان در visual basic 1406
قیمت 16,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access فروشگاه اسباب بازی در visual basic 1407
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access حسابداری در visual basic 1408
قیمت 18,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access رزرو بلیط هواپیما در visual basic 1409
قیمت 14,500 تومان دارد - ماشین حساب اعداد بزرگ در visual basic 1410
قیمت 4,500 تومان دارد - ضرب ماتریس در visual basic 1411
قیمت 14,500 تومان دارد - تبدیل دقیق تاریخ میلادی به شمسی در visual basic 1412
قیمت 16,500 تومان دارد - چرخش و دترمینان ماتریس در visual basic 1413
قیمت 12,500 تومان دارد - حلقه های هانوی با در visual basic 1414
قیمت 13,500 تومان دارد - الگوریتم دکر ( dekker ) در visual basic 1415
قیمت 15,500 تومان دارد - 8 وزیر با visual basic 1416
قیمت 15,500 تومان دارد - N وزیر با در visual basic 1417
قیمت 34,500 تومان دارد - یافتن نزدیکترین بیمارستانها به بیمار با الگوریتم ژنتیک در visual basic 1418
قیمت 21,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access رزرواسیون بلیط قطار مدل پیشرفته در visual basic 1419
قیمت 11,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مدیریت بیمارستان مدل ساده در visual basic 1420
قیمت 14,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access مدیریت لیگ فوتبال در visual basic 1421
قیمت 34,500 تومان دارد - الگوریتم lru و optimal در visual basic 1422
قیمت 8,500 تومان دارد - ادغام و مرتب سازی آرایه ها در visual basic 1423
قیمت 22,500 تومان دارد - انتقال فایل در شبکه در visual basic 1424
قیمت 11,500 تومان دارد - اسلایدر عکس در visual basic 1425
قیمت 8,500 تومان دارد - اسلایدر عکس مدل متوسط در visual basic 1426
قیمت 27,500 تومان دارد - الگوریتم next fit و worst fit در visual basic 1427
قیمت 9,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access انبار داری مدل متوسط در visual basic 1428
قیمت 11,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access بانکداری در visual basic 1429
قیمت 6,500 تومان دارد - تشکیل ماتریس بالا مثلثی و پایین مثلثی در visual basic 1430
قیمت 4,500 تومان دارد - تفریق ماتریس ها در visual basic 1431
قیمت 4,500 تومان دارد - جمع ماتریس ها در visual basic 1432
قیمت 8,500 تومان دارد - شیفت به راست و شیفت به چپ آرایه با در visual basic 1433
قیمت 4,500 تومان دارد - ضرب عدد در ماتریس در visual basic 1434
قیمت 6,500 تومان دارد - عوض کردن جای سطر و ستون در ماتریس ها در visual basic 1435
قیمت 13,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access سوپر پروتئینی در visual basic 1436
قیمت 11,500 تومان دارد - محاسبه دترمینان ماتریس ها در visual basic 1437
قیمت 5,500 تومان دارد - مرتب سازی نزولی آرایه ها با در visual basic 1438
قیمت 12,500 تومان دارد - معکوس ماتریس در visual basic 1439
قیمت 21,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آزمایشگاه خون مدل ساده در visual basic 1440
قیمت 24,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access آرایشگاه در visual basic 1441
قیمت 24,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access ثبت پرداخت عوارض و دارایی املاک در visual basic 1442
قیمت 34,500 تومان دارد - ارسال و دریافت فایل و متن در شبکه در visual basic 1443
قیمت 34,500 تومان دارد - فایل پایل در visual basic 1444
قیمت 29,500 تومان دارد - فایل ترتیبی در visual basic 1445
قیمت 27,500 تومان دارد - الگوریتم پارک ژوراسیک در visual basic 1446
قیمت 14,500 تومان دارد - الگوریتم زمانبندی spn در visual basic 1447
قیمت 74,500 تومان دارد - خلاصه سازی متن با الگوریتم ژنتیک در visual basic 1448
قیمت 24,500 تومان دارد SQL Ùˆ Access باشگاه بدنسازی مدل پیشرفته در Visual Basic 1950

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir