توجه : هر پروژه دارای یک فایل آموزشی برای نحوه اجرای پروژه، نحوه دسترسی به سورس کد پروژه و طریقه باز کردن پایگاه داده و مشاهده جداول می باشد


قیمت مستندات نوع پایگاه داده عنوان پروژه کد
قیمت 22,500 تومان دارد - پایگاه داده آلبوم موسیقی در Power Designer 1610
قیمت 22,500 تومان دارد - پایگاه داده املاک در Power Designer 1611
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده آموزشگاه در Power Designer 1612
قیمت 15,500 تومان دارد - پایگاه داده انبار داری و فروش در Power Designer 1613
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده بخش مالی بیمه در Power Designer 1614
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده تاکسی تلفنی آژانس در Power Designer 1615
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده بانک در Power Designer 1616
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده تور جهانگردی در Power Designer 1617
قیمت 17,500 تومان دارد - پایگاه داده حقوق و دستمزد در Power Designer 1618
قیمت 18,500 تومان دارد - پایگاه داده داروخانه در Power Designer 1619
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده دبیرخانه در Power Designer 1620
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده دفتر هواپیمایی در Power Designer 1621
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده مرکز بازرسی در Power Designer 1622
قیمت 15,500 تومان دارد - پایگاه داده مطب در Power Designer 1623
قیمت 14,500 تومان دارد - پایگاه داده هتل در Power Designer 1624
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده ویدئو کلوپ در Power Designer 1625
قیمت 22,500 تومان دارد - پایگاه داده آزمایشگاه خون در Power Designer 1626
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده آژانس کاریابی در Power Designer 1627
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده آژانس مسافرتی تور در Power Designer 1628
قیمت 17,500 تومان دارد - پایگاه داده افتتاح حساب در بانک در Power Designer 1629
قیمت 15,500 تومان دارد - پایگاه داده انبار داری در Power Designer 1630
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده انبار داری با حقوق و دستمزد در Power Designer 1631
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده انبار داری و فروش در Power Designer 1632
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه در Power Designer 1633
قیمت 17,500 تومان دارد - پایگاه داده آهن فروشی در Power Designer 1634
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده باربری در Power Designer 1635
قیمت 15,500 تومان دارد - پایگاه داده باشگاه بدنسازی در Power Designer 1636
قیمت 18,500 تومان دارد - پایگاه داده باشگاه فوتبال در Power Designer 1637
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده بانک در Power Designer 1638
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده بایگانی در Power Designer 1639
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده برنامه ریزی زمان بندی کارها در Power Designer 1640
قیمت 18,500 تومان دارد - پایگاه داده بنگاه املاک آژانس تهیه مسکن در Power Designer 1641
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده بیمارستان در Power Designer 1642
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده بیمه در Power Designer 1643
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده پارکینگ در Power Designer 1644
قیمت 17,500 تومان دارد - پایگاه داده تاکسی تلفنی در Power Designer 1645
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده ترمینال در Power Designer 1646
قیمت 17,500 تومان دارد - پایگاه داده حسابداری خانواده در Power Designer 1647
قیمت 17,500 تومان دارد - پایگاه داده حسابداری دانشگاه در Power Designer 1648
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده حقوق و دستمزد در Power Designer 1649
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده دارایی در Power Designer 1650
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده دبیر خانه با حقوق و دستمزد در Power Designer 1651
قیمت 15,500 تومان دارد - پایگاه داده دبیرخانه در Power Designer 1652
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده دفتر مخابراتی در Power Designer 1653
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده دفتر هواپیمایی در Power Designer 1654
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده دفترچه تلفن در Power Designer 1655
قیمت 18,500 تومان دارد - پایگاه داده صندوق رفاه دانشگاه در Power Designer 1656
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده زمانبندی دروس آموزش کامپیوتر در Power Designer 1657
قیمت 22,500 تومان دارد - پایگاه داده شرکت نرم افزاری در Power Designer 1658
قیمت 14,500 تومان دارد - پایگاه داده شورای حل اختلاف در Power Designer 1659
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده فروشگاه لباس در Power Designer 1660
قیمت 14,500 تومان دارد - پایگاه داده قطعه سازی در Power Designer 1661
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده کارگاه تولید آسانسور در Power Designer 1662
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده کافی شاپ در Power Designer 1663
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده کتابخانه در Power Designer 1664
قیمت 15,500 تومان دارد - پایگاه داده مدرسه در Power Designer 1665
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده مدیریت کمد های دانشکده در Power Designer 1666
قیمت 22,500 تومان دارد - پایگاه داده مطب در Power Designer 1667
قیمت 19,500 تومان دارد - پایگاه داده درمانگاه در Power Designer 1668
قیمت 19,500 تومان دارد - پایگاه داده نمایشگاه ماشین در Power Designer 1669
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده هتل در Power Designer 1670
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده هیئت علمی دانشگاه در Power Designer 1671
قیمت 14,500 تومان دارد - پایگاه داده آلبوم تصاویر و عکس در Power Designer 1672
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده آموزشگاه علمی در Power Designer 1673
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده استخر در Power Designer 1674
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده آموزشگاه رانندگی در Power Designer 1675
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده آموزشگاه علمی در Power Designer 1676
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده داروخانه در Power Designer 1677
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده ویدیو کلوپ در Power Designer 1678
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده انبار داری مدل بهینه در Power Designer 1679
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده حقوق و دستمزد اساتید در Power Designer 1680
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده ثبت واریزی مالیات شرکت ها در اداره دارایی در Power Designer 1681
قیمت 19,500 تومان دارد - پایگاه داده رزرواسیون بلیط قطار در Power Designer 1682
قیمت 15,500 تومان دارد - پایگاه داده صورت حساب رستوران در Power Designer 1683
قیمت 18,500 تومان دارد - پایگاه داده سازمان هواشناسی در Power Designer 1684
قیمت 17,500 تومان دارد - پایگاه داده کارخانه در Power Designer 1685
قیمت 17,500 تومان دارد - پایگاه داده سوپر مارکت در Power Designer 1686
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده شرکت نرم افزاری در Power Designer 1687
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده دانشگاه در Power Designer 1688
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده فروشگاه لب تاپ در Power Designer 1689
قیمت 14,500 تومان دارد - پایگاه داده مرکز فیزیوتراپی در Power Designer 1690
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده کتاب فروشی در Power Designer 1691
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده سیستم مدیریت پرسنل شهرداری در Power Designer 1692
قیمت 21,500 تومان دارد - پایگاه داده کلینیک یا درمانگاه در Power Designer 1693
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده سیستم مدیریت پرسنل استانداری در Power Designer 1694
قیمت 23,500 تومان دارد - پایگاه داده کنترل ورود و خروج کارکنان در Power Designer 1695
قیمت 22,500 تومان دارد - پایگاه داده مدیریت داخلی هتل در Power Designer 1696
قیمت 20,500 تومان دارد - پایگاه داده مدیریت نمرات کار آموزی و پروژه های دانشجویان در Power Designer 1697
قیمت 22,500 تومان دارد - پایگاه داده فروشگاه لوازم خانگی در Power Designer 1698
قیمت 18,500 تومان دارد - پایگاه داده مهد کودک در Power Designer 1699
قیمت 15,500 تومان دارد - پایگاه داده ثبت نام دانشجویان در Power Designer 1700
قیمت 19,500 تومان دارد - پایگاه داده فروشگاه اسباب بازی در Power Designer 1701
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده حسابداری در Power Designer 1702
قیمت 16,500 تومان دارد - پایگاه داده رزرو بلیط هواپیما در Power Designer 1703
قیمت 19,500 تومان دارد - نوبت دهی به مشتریان در Power Designer 1932
قیمت 29,500 تومان دارد - ویدئو کلوپ مدل پیشرفته در Power Designer 1990
قیمت 18,500 تومان دارد - مزایده آنلاین در Power Designer 2067
قیمت 24,500 تومان دارد Sql Server لیست اطلاعات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 7108

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir