دستورالعمل 13 گانه تهيه پايان نامه

 
ارسال شده در تاریخ 2/1/2017 توسط admin در زمینه
 

مقررات صوری نگارشی و تنظیم پایان نامه

مقدمه

 پایان نامه های تهیه و تکمیل شده بایستی تمیز و از اشتباهات ماشین نویسی و خط خوردگی عاری باشد. وظیفه دانشجو توجه به روند نگارش و ارایه نتایج در طول پایان نامه است. مطالب میبایستی دارای هماهنگی و پیوستگی بوده، به طور صحیح تایپ گردیده و منابع علمی مورد استفاده بر اساس دستورالعملهای مربوطه تنظیم شده باشد. بدیهی است استادان راهنما و تکمیلی دانشگاه موظف است پایان نامه های تکمیل شده را از نظر چگونگی رعایت مفاد این دستورالعمل کنترل نماید.

دستورالعمل کلی تهیه پایان نامه

کلیه پایان نامه های تهیه شده به وسیله دانشجویان بایستی شامل قسمت های زیر باشد: صفحه عنوان پایان نامه، صفحه تایید یا تصویب پایان نامه، صفحه سپاسگزاری (اختیاری است)، فهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست پیوستها (در صورت وجود)، چکیده، فصل اول، مقدمه، فصل دوم، بررسی منابع علمی، فصل سوم، روش تحقیق، فصل چهارم، ارائه تحلیل آماری یافته های تحقیق (در صورت نیاز)، فصل پنجم، بحث و نتیجه گیری، فهرست منابع علمی، پیوستها (در صورت وجود) و چکیده به زبان انگلیسی.

در تهیه پایان نامه رعایت اصول ذیل ضروری است:

1- پایان نامه باید حداقل در 6 نسخه تهیه شده و پس از دفاع به امضای استادان راهنما، مشاور و داور و سپس به امضای مدیریت تحصیلات تکمیلی برسد. 2 نسخه برای اقدامات بعدی به مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل داده شده و 4 نسخه دیگر برای استفاده استاد راهنما، استاد مشاور، استاد مدعو و شخصی دانشجو بازگردانده خواهد شد.

2- پایان نامه باید روی کاغذ  (30X 2  ) A4 سانتیمتر با ماشین تایپ برقی یا تایپ کامپیوتری به صورت یک رو حروف چینی شده باشد.

3- حاشیه صفحه اول هر بخش مانند چکیده و فصل های پایان نامه یا صفحه اول فهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست اشکال و منابع علمی، باید 5 سانتیمتر در بالا، 4 سانتیمتر در سمت راست، 52 سانتیمتر در چپ و 5,2 سانتیمتر در پایین در نظر گرفته شود. حاشیه ی صفحات دیگر 4 سانتیمتر سمت راست و 5,2 سانتیمتر در سمت بالا، چپ و پایین در نظر گرفته شود.

4- متن رساله و صفحات پیوست ها باید دو فاصله ای ماشین شود. در صورتی که از یک منبع علمی به صورت کامل نقل قول شود و این نقل قول بیش از 4 سطر باشد، تمام این نقل قول بایستی یک فاصله ای با طول سطر دو سوم سطر اصلی تایپ شود.

5- روی جلد پایان نامه و صحفه عنوان باید دارای آرم دانشگاه بر اساس الگوی ارائه شده باشد. عنوان پایان نامه و سایر مطالب مندرج در پیوست باشد. همچنین جلد پایان نامه باید عطف مکتوب داشته باشد، یعنی روی آن قسمتی از جلد که محاذی شیرازه قرار میگیرد بایستی به ترتیب، نام و نام خانوادگی تهیه کننده، عنوان پایان نامه و ماه و سال دفاع درج شود. چنانچه گنجاندن عنوان به طور کامل مقدور نباشد باید ابتدا چند کلمه نخست آن در حدی که رساننده مطلب باشد و سپس سه نقطه (;) نگاشته شود.

6- صفحه عنوان و صفحه تصویب نامه پشت سر هم قرار گرفته و هیچکدام شماره نخواهد داشت. در پایان نامه های رشته های پزشکی و دندان پزشکی پس از این دو صحفه، سوگند نامه قرار خواهد گرفت.

 

7-صفحه عنوان، تصویب نامه، سپاسگزاری (اختیاری)، فهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست اشکال، فهرست پیوستها (در صورت وجود) و چکیده به ترتیب با حروف (ابجدو هوز;) علامت گذاری خواهد شد. شماره این صفحات در قسمت پایین و در وسط صفحه قرار گرفته و باید داخلی حاشیه 52 سانتیمترقسمت پایین ماشین شود.

8- صفحات متن پایان نامه (فصلها و فهرست منابع و;) تا آخرین صفحه پیوستها باید به صورت عددی (1و2و3و 4 و;) شماره گذاری گردد که این شماره ها در فاصله 52 سانتیمتر از قسمت چپ بالای صفحه قرار میگیرند. هر صفحه معمولی از متن پایان نامه (به جز صحفه اول هر بخش) بایستی بین 20 تا 24 سطر نوشته را در برگیرد. استفاده از حروف .نامناسب و درشت برای عناوین مبحث ها قابل قبول نیست.

 

9- چکیده پایان نامه باید حداکثر 150 کلمه باشد. در چکیده باید به شرح موضوع، هدف تحقیق، روش آزمایش یا تحقیق، نتایج مهم و نتیجه گیری مختصراً اکتفا و از اظهار نظر و نباید به معرفی منابع پرداخت.

10-از آوردن کلمات لاتین در متن کلیه صفحات پایان نامه خودداری شود کلماتی که ذکرعقیده های شخصی خودداری شود. در

مترادف لاتین آنها ضروری است با شماره گذاری روی کلمه و نوشتن لاتین آنها در پاورقی مشخصی خواهد شد. پاورقی های هر فصل جداگانه و مستقل از فصل های دیگر شماره گذاری میگردد؛ یعنی در هر یک از فصل ها پاورقیها از شماره 1 آغاز شده و به عددی ختم شود.

11- جداول، اشکال و نمودارها باید طوری تنظیم شوند که حاشیهء اطراف صفحه که قبلاًخواهد شد.. ذکر شد رعایت گردد. شماره و شرح جدول بایستی دربالا  و شماره و شرح اشکال درج شود.

12- در پایان نامه های رشته های علوم انسانی و هنر برای اشاره به منابع علمی در متن کلیه نمودارها در پایین آنها آورده شود.

صفحات (موارد نقل قول مستقیم)، به این ترتیب عمل می شود که در پایان نقل قول در پرانتز، ابتدا نام خانوادگی نویسنده (گان) و سپس تاریخ انتشار و شماره صفحات مورد نظر آورده می شود. جمله ها و عبارتهایی که به صورت مستقیم نقل شوند داخل گیومه «» قرار خواهند گرفت. در موارد نقل قول غیر مستقیم (نقل قول به مضمون یا برداشت کلی از مطالب منبع مورد استفاده) به ذکر شماره صفحات منبع نیازی نیست. در صورتی که نویسنده در یک سال دو مقاله منتشر کرده باشد به ترتیب در کنار شماره ی سال انتشار،الف، ب، ; ذکر میگردد. چنانچه اثر ارجاعی بیش از دو نویسنده داشته باشد. پس از نام خانوادگی نویسنده ی اول، عبارت و همکاران در منابع خارجیet al ذکر خواهد شد.

در پایان نامه های رشته های علوم تجربی (کشاورزی، فنی ج مهندسی، علوم پایه و علوم پزشکی) برای ارجاعات داخل متن به جای روش فوق می توان از روش شماره گذاری استفاده کرد؛ به این صورت که پس از قسمت مورد ارجاع در متن، در پرانتز شماره منبع ارجاعی را باید با یک روش مشخص شود.

13- در تدوین فهرست منابع علمی مورد استفاده که در انتهای پایان نامه می آید، باید به ترتیب حروف الفبا، نام خانوادگی نویسنده اول مقاله یا کتاب و پس از گذاردن کاما”، “حرف اول نام و نام دوم (در صورت وجود) همراه با نقطه “ب” و سپس اسامی سایر نویسندگان یا همکاران (در صورت وجود)، تاریخ انتشار، عنوان مقاله یا کتاب، عنوان و مشخصات مجله (برای مقالات)، نام مترجم (در صورت ترجمه بودن اثر)، محل نشر: ناشر و شماره صفحه اول ج شماره صفحه آخر مقاله آورده شود (مراجعه شود به طریقه نوشتن فهرست منابع در همین بخشی). سراسر فهرست منابع باید شماره گذاری شده، ابتدا منابع فارسی و سپس در فهرست منابع علمی نوشته شود.

در فهرست منابع علمی ، هر منبع به صورت یک فاصله ای ماشین میگردد ولی بین منابع مختلف دو فاصله در نظر گرفته خواهد شد.در حروف چینی هر منبع علمی باید توجه گردد که سطر دوم و بقیه سطرها 6 فاصله از اول اسم نویسنده اول به طرف داخلی نوشته شود به طوری که اسم نویسنده کتاب یا مقاله به طور واضح نمایان باشد (مراجعه شود به طریقه نوشتن فهرست منابع در همین بخش)

14- در مواردی که در عنوان، متن، منابع علمی، بخشهای علمی و سایر بخش های پایان نامه، نام علمی گونه های جانوری یا گیاهی یا نام بیماری خاص و یا روش ویژهای به کار رفته باشد، این نام ها بایستی با حروف ایتالیک ماشین شوند و هرگاه نوشتن حروف ایتالیک مقدور نباشد میتوان از حروف معمولی استفاده کرد ولی باید در زیر آن خط ممتد کشید. در موارد ذکر شده میتوان املای خارجی اصطلاحات را در پاورقی آورد.

15-چکیده (Abstract) به زبان خارجی از چپ به راست در قسمت آخر پایان نامه قرارخواهد گرفت، بایستی دارای محتوایی مشابه چکیده فارسی باشد و به هر حال از 600 کلمه تجاوز نکند. در نوشتن چکیده به زبان خارجی رعایت موارد ذیل ضروری است:

 الف – عنوان پایان نامه به زبان خارجی در بالای صفحه نوشته شود

ب – حاشیه صفحه اول چکیده به زبان خارجی باید 5 سانتیمتر در بالا، 4 سانتیمتر در چپ، 5/2 سانتیمتر در راست و 5,2 سانتیمتر در پایین صفحه باشد، از صفحه دوم به بعد رعایت 5/2 سانتیمتر در بالای صفحه کافی است

ج – شماره صفحات چکیده به زبان فارسی یا به اعداد رومی و در پایین آنها نوشته شود و صفحات از چپ به راست صحافی گردد.

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir