توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد اشعة ایكس وتهیة آن دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد اشعة ایكس وتهیة آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد اشعة ایكس وتهیة آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد اشعة ایكس وتهیة آن :

اشعه ایكس وتهیه آن

اشعهایكس درسال1895 توسط رونتگنRontgon كشف شد . این دانشمندضمن آزمایش هایی كه درباره فلورسانس انجام می داد ، مشاهده نمودكه اگر جداره لوله كروكس را با كاغذ سیاهی بپوشاند ، تشعشع حاصل به هنگام تخلیه الكتریكی در داخل لوله كروكس ، صفحه و فیلم عكاسی موجود درخارج لوله كروكس پوشانده شده با كاغذ سیاه را متأثر می سازد . یعنی دراثر بمباران ماده توسط الكترون ، اشعه ای حاصل می شود كه از اجسام كدر عبور می نماید. چون در ابتدای امر طبیعت این اشعه مجهول بود آن را اشعه ایكس نامید . امروزه اشعه ایكس را می توان توسط لامپ های یونی و لامپ های الكترونی تهیه نمود .

1ـ لامپ های یونی: لامپ های یونی ازحباب شیشه ای كه دارای دوالكترود می باشد و فشار هوای داخل آن در حدود 05 میلیمتر جیوه می باشد درست شده است . به طوریكه در صورت ایجاد اختلاف پتانسیل نسبتا‏‎ً زیاد بین دو الكترود یا دو قطب اشعه كاتودیك حاصل شده و در اثر برخورد این اشعه كاتودیك بر آند ،كه آن را آنتی كاتد می نامیم ،اشعه ایكس تولید می ـ شود . چون قسمت اعظم انرژی الكترون ها به صورت حرارت درآنتی كاتد ظاهر می شود ، لذا برای جلوگیری از ذوب آنتی كاتد آن را از فلزات دیرگداز مانند پلاتین و یا تنگستن می سازند در شكل زیر نمونه ای از یك لامپ یونی را مشاهده می كنید .

2ـ لامپ های الكترونی یا لامپ های كولیج Coolidge :
این لامپ در 1912توسط كولیج ساخته شده است . مكانیسم این لامپ مانند یك لامپ دو قطبی می باشد بدین ترتیب كه یك فیلمان یا رشته سیم ازجنس تنگستن بااستفاده ازولتاژ 63ولت گرم شده و فلز دهنده الكترون را طبق پدیده ترمویونیك گرم می نماید . الكترون های به وجود آمده تحت تاُثیر پتانسیل DC بالا كه بین همین فلز دهنده الكترون (كاتد) و فلز آند (آنتی كاتد) الكترون ها سرعت نزدیك به ثلث تا نصف سرعت نور به خود اختصاص می دهد ،كه ضمن برخورد با آنتی ك

اتد نیز متوقف شده و در نتیجه تمام انرژی آن به حرارت تبدیل می شود لذا ضمن این كه آنتی كاتد از فلزات دیر گداز نظیر مس ـ آهن ـ كبالت ـ كُرم ـ مولیبدن ـ تنگستن و نقره می سازند و آن را توسط جریان هوا یا آب خنك می نمایند .لامپ های مولد اشعه ایكس كه براساس لامپ كولیج شناخته شده بر دو نوع :

الف ـ تیوپ بسته
ب ـ تیوپ های جدا شدنی
می باشد كه هر دو در خلأ كار می كنند و بازده این نوع لامپ ها از رابطه زیر به دست می آیند :

z V 10-9 × 11
كه درآن z عدد اتمی آنتی كاتد و Vاختلاف پتانسیلی است كه بین آند و كاتد بسته می شود مثلاّ بازده لامپ اشعه ایكس تنگستنی كه با 100kv كار می كند برابر 08 درصد و لامپ اشعه ایكس مسی كه با 30kv كار می كند برابر 02 درصد می باشد .
در زیر ، شكل و اجزای تشكیل دهنده تیوپ های بسته مولد اشعه ایكس را ملاحظه می كنید كه متشكل از یك محفظه شیشه ای با فشار داخلی 105 میلیمتر جیوه ، ی

ك كاتد و یك آند می باشد . نیمی از یك محفظه شیشه ای دریك غلاف فلزی قرار دارد كه جنس آن از آلیاژ كووار covar (مس ، فولاد ، كُرم و مولیبدن ) است البته جنس شیشه طوری است كه مانع عبور اشعه ایكس می باشد . دراین لامپ فیلمان یا رشته سیم تولیدكننده گرما والكترون با استفاده از پدیده ترمویونیك از جنس تنگستن انتخاب شده و به عنوان كاتد استفاده می شود ، شیشه جوش خورده و انتهایش به طرف ولتاژ كم AC هدایت می شود . اطراف رشته سیم تولید كننده گرما را محفظه فلزی احاطه كرده كه تولید كننده و متمركزكننده الكترون های خروجی در اثر پدیده ترمویونیك بر روی سطح آنتی كاتد است اگر پتانسیل لازم بین كاتد و آنتی كاتد برقرار باشد . بنا بر این سطحی كه محل برخورد الكترون ها با آنتی كاتد است كوچك می باشد . این سطح را « سطح كانونی » نامند . با تغییر شدت جریان گذرنده از رشته سیم تعداد الكترون های آزاد شده و همچنین شدت اشعه ایكس را تغییر داد . البته چون الكترون هایی كه به آنتی كاتد برخورد می كنند توسط آنتی كاتد متوقف می شوند و در واقع انرژی جنبشی خود را از دست داده و تبدیل به حرارت می شود برای جلوگیری از ذوب شدن آنتی كاتد آن را با جریان هوا یا آب خنك می كنند .
اشعه ایكس تولید شده از دریچه هایی كه روی بدنه لامپ تعبیه شده است ، خارج می شود ، ایجاد این دریچه ها از نظر مكانی و از نظر جنس یكی از كارهای اساسی سازندگان مولد اشعه ایكس است .
ازآن جایی كه شیشه های معمولی مانع عبور اشعه ایكس بخصوص اشعه ایكس حاصل از آنتی كاتد مس و كُرم هستند ، به جای شیشه معمولی ، ابتدا از شیشه « لن دومان » ـ كه از عناصر سبك نظیر لیتیوم و بُر ساخته می شود ـ استفاده می كردند . ولی به خاطر جذب اشعه ایكس از آنتی كُرم و جذب رطوبت زود از بین می رفت ، درلامپ های جدید از ورقه های نازك فلز برلیوم كه بسیار محكم و در عین حال جاذب اشعه ایكس نیست ، استفاده می كنند كه غالباً همراه با ورقه نازكی از میكا به كاربرده می شود .
شكل و ابعاد سطح كانونی لامپ اشعه ایكس
مولدهای اشعه ایكس بر اساس قدرت تشعشعی كه دارند ، دسته بندی می شوند ، این قدرت تشعشعی برحسب جنس آنتی كاتد و ساختمان سطح كانونی آن بستگی دارد ، طبق تعریف و قرار داد ، سطح كانونی مساحتی از آنتی كاتد است كه درمعرض برخورد الكترون ها قرار می گیرد ، بنابراین می توان گفت كه قدرت تشعشعی یك مولد اشعه ایكس به قدرت تح

مل سطح كانونی آن بستگی دارد . معمولاً مساحت سطح كانونی از مساحت مورد نیاز بیشتر است . با وجود آن ارزش لامپ های مولد اشعه ایكس به دو عامل اساسی بستگی دارد :
1ـ سطح كانونی
در شكل زیر ( الف ) سطح كانونی حقیقی و سطوح كانونی ظاهری را در دو امتداد عمود برهم مشاهده می كنیدكه سطح كانون حقیقی لامپ مولد اشعه ایكس تجارتی

مربع مستطیل به ابعاد 1× 10‍ میلیمتر و سطح كانونی ظاهری
خطی آن به شكل مربع مستطیل به ابعاد 01 × 10 میلیمتر و سطح كانونی ظاهری نقطه آن به شكل مربع به ابعاد1 ×1 میلیمتر می باشد .
2ـ نحوه پخش بار الكترونی در روی سطح كانونی
این پخش باید تا حدّ ممكن یكنواخت باشد . كه نحوه توزیع بار الكترونی در روی سطح كانونی درلامپ های بسته از مشخصات اصلی لامپ است . و تنها عاملی كه تا حدودی در اختیار است زاویه شعاع های خروجی با سطح آنتی كاتد است .
پرتوهایی كه به وسیله آنتی كاتد فرستاده می شوند ، درتمام جهات ، دارای شدت مساوی هستند . اگر زاویه میانگین پرتوهای خروجی از دریچه S با سطح آنتی كاتد باشد (شكل ب صفحه قبل ) ، طبق تعریف سطح مفید سطح كانونی برابر S /Sin خواهد بود .
با توجه به این كه مولد اشعه ایكس مانند یك منبع نورانی نیست و تغییر زاویه منبع نسبت به سطح ورودی دریافت كننده ، سبب تغییر انرژی دسته اشعه ایكس نمی شود . یعنی درخشندگی منبع مقدار ثابت بوده و به امتداد تابش بستگی ندارد « قانون لامبر » ، لذا زاویه را چه برای ازدیاد انرژی و چه برای ازدیاد سطح ظاهری كانون «S/Sin » باید كوچك كرد ولی چون ناهمواری سطح آنتی كاتد حتی در سطح میكروسكپی باعث جذب شعاع های مماسی می شود ، تقلیل دارای حدی است .
زاویه در بهترین تیوپ های بسته15 درجه است ، واضح است كه در چنین مولد هایی سطح آنتی كاتد باید كاملاً صیقلی شده باشد .
معمولاً درلامپ های تجارتی بین 4 تا 6 درجه تغییر می كند. دراین نوع لامپ ها به جای دو دریچه ، دو جفت دریچه درست می كنند ، به طوریكه محور هرجفت دریچه بر محورجفت دریچه دیگر عمود باشد . البته مولدهایی نیز می توان یافت كه سطوح كانونی آن ها دوایری به قطریك میلیمتراست . بهترین مولد اشعه ایكس آن هایی هستند كه توزیع و نحوه پخش الكترون روی آنتی كاتد آن ها یكنواخت باشد برای این كار به هنگام تنظیم دستگاه یكی از دو آزمایش زیر را انجام می دهند :
صفحه سوراخ داری كه حائل پرتو ایكس است و ابعاد سوراخ آن به مراتب از ابعاد سطح كانونی كوچكتر است ( 002 میلیمتر ) در مسیر دسته اشعه ایكس قرار می دهند تا تصویر دایره ای شكل روی قطعه فیلم مستقر در پشت صفحه سوراخ دار كه به نسبت P / S بزرگ شده است ، به دست آید البته می توان به جای سوراخ دایره ای شكل یك شكاف مربع مستطیل قرار داد و تصویر سطح كانونی را در دو امتداد تهیه نمود و نحوه توزیع شدت تشعشع پرتو ایكس را دردو امتداد طولی وعرضی بررسی واصلاح های لازم را جهت توزیع یكنواخت روی آنتی كاتد انجام داد . در مولدهای تجارتی ، كمتر می توان یك چنین مولدهای اصلاح شده را به دست آورد . لازم به تذكر است كه سطح كانونی ، به مرور كاركرد مولد شكل خود را از دست می دهد ، و بدین ترتیب ازارزش مولد كاسته می شود .
تهیه تصویر از سطح كانونی توسط سوراخ دایره ای شكل و شكاف مستطیل شكل
نمونه ای از تصاویر سطح كانونی یك تیوپ بسته

الف – سطح كانونی با وضعیت بد
ب- سطح كانونی مطلوب به ابعاد 06×1 میلیمتر
ج – سطح كانونی مطلوب ریز به ابعاد 005 ×05 میلیمتر
مكانیسم تولید اشعه ایكس
در پدیده فتوالكتریك دراثر تابش نور به سطح یك فلز ، فوتون نور تمام انرژی الكترومغناطیسی خود را به الكترون فلز منتقل می سازد . قسمتی از این انرژی برای مقابله با پیوند اتصالی الكترون به هسته صرف می شود و قسمتی دیگر به صورت انرژی جنبشی درالكترون ظاهرمی شود . عكس این پدیده درتولید اشعه ایكس اتفاق می افتد . درلامپ اشعه ایكس الكترون های آزاد شده در فیلمان و اطراف در اثر پتانسیل موجود بین آند وكاتد با سرعت نزدیك به سرعت نور به طرف آنتی كاتد كشیده شده و به آن برخورد نموده و در آن نفوذ كرده تا این كه انرژی خود را از دست بدهد .
برای الكترونی كه در داخل آنتی كاتد نفوذ كرده دو اتفاق می افتد :

1ـ به علت عبور از كنار هسته اتم كه بار مثبت دارد ، از مسیر خود منحرف می شود (طبق شكل زیر ) با وجود این كه الكترون دارای سرعت ثابت است ولی دراثر این انحراف شتابی به خود می گیرد . طبق نظریه الكترومانیتیك هر ذره بارداری كه دارای شتاب باشد تشعشع الكترومانیتیك از خود ساطع می كند كه به صورت فوتون ظاهر می شود .

فركانس این فوتون خواهد بود به طوریكه اگر انرژی جنبشی الكترون قبل از عبور از كنار هسته اتم K1 و بعد از عبور K2 باشد طبق اصل بقای انرژی می توان نوشت :

K1- K2 = h

كه درآن h ثابت پلانك برابر 10-34 j.s× 66262 می باشد . ازآن جایی كه الكترون ها حین نفوذ از فواصل متفاوت هسته عبور می كنند و به یك اندازه نقصان انرژی پیدا نمی نمایند لذا اشعه ایكس تولید شده یكرنگ نخواهد بود بلكه تشكیل طیف متصلی را می دهد .
اگر بار الكترون e و اختلاف پتانسیل بین آند
وكاتد V باشد ، ماكزیمم انرژی كه الكترون
می تواند آزاد سازد هنگامی است كه در اثر
برخورد برهسته اتم توسط هسته اتم متوقف
شود دراین حال انرژی آزاد شده مساوی eV

خواهد بود ، بنا بر این :
eV = h و یا eV = hc /
خواهد بود واضح است كه فركانس چنین اشعه ای ماكزیمم و طول موج آن مینیمم می باشد یعنی :
max =eV / h و min = hc / eV

لذا اشعه ایكس تولید شده از طرف طول موج های كوتاه محدود به minو از طرف طول موجهای بلند محدودیتی نخواهد داشت .
2ـ زمانی كه آنتی كاتد به وسیله الكترون های سریع بمباران می شود تعدادی از این الكترون ها به علت سرعت زیادی كه دارند . داخل ساختمان اتمی شده و برخورد با الكترون های لایه های … , M , L , K نموده و با خارج راندن الكترونی از این لایه ها به خارج لایه مذكور اتم یونیزه شده و واضح است كه به محض خارج شدن یك الكترون از لایه داخلی الكترون دیگری از لایه های بالاتر فوراً سقوط كرده و حفره موجود را پر می نماید . چون هرچه الكترون در لایه های دورتر از هسته باشد ، دارای انرژی بیشتری است ، لذا سقوط یك الكترون از قشر بالاتر به قشر پایین تر مقدار انرژی آزاد می سازد واین انرژی نیز به صورت فوتون ایكس ولی یكرنگ ظاهرمی شود. از این نظر درطیف اشعه ایكس علاوه بر یك طیف متصل كه به طول موج min محدود است چند تشعشع یكرنگ نیز كه از خطوط مشخصه عنصر یا عناصر تشكیل دهنده آنتی كاتد خواهد بود ، دیده می شود . در شكل زیر طیف های پیوسته فلز مولیبدن را برحسب ولتاژهای مختلف اعمال شده بین آند و كاتد و همچنین خطوط مشخصه آن را كه مربوط به لایه K می باشد
ملاحظه می كنید .
اگر پتانسیل بین آند وكاتد را تغییر دهیم حدّ
طول موج min تغییر می نماید ولی طول
موج خطوط مشخصه آنتی كاتد ثابت می ـ
ماند در صورتی كه اگرآنتی كاتد عوض شود
با ولتاژ ثابت حدّ min ثابت مانده وخطوط
مشخصه جدیدی ظاهر می شود كه وابسته
به جنس آنتی كاتد است . اگراختلاف پتانسیل بین آند وكاتد مولد اشعه ایكس مساویV باشد ، مقدارحداقل طول موج یعنی min حاصل برابر خواهد بود با :
V)=×10-19×108)/(16×3×10-34×min = hc / eV =(6.62
10-7) / V (m)×(124
) ْmin =12400 / V (A

ازرابطه فوق معلوم می شودكه برای تهیه اشعه ایكس با طول موج كوتاه (یعنی اشعه ایكس سخت ) لازم است كه اختلاف پتانسیل بین آند و كاتد زیاد باشد . درلامپ های یونی به علت وجود گاز نمی توان این اختلاف پتانسیل رازیاد بالابرد،زیرا دراین حال تخلیه الكتریكی به صورت جرقه ظاهرمی شود . ازاین نظراست كه این مولدها فقط برای تهیه اشعه ایكس با طول موج بلند (اشعه ایكس نرم) بكار می رود. در طب وصنعت كه نیاز به داشتن اشعه ایكس سخت است ، از لامپ كولیج استفاده می شود.

طول موج خطوط مشخصه : در شكل زیر نمایشی از طول موج خطوط اصلی یك سری از عناصر برحسب افزایش عدد اتمی را مشاهده می كنید . به روشنی ازآن دو عمل اساسی نتیجه می شود : طیف های خیلی ساده ، در برگیرنده غیر از یك عدد كوچك از خطوط با طیف های تمامی عناصر متشابه هستند . آن ها ساخته شده اند توسط گروه های خطوط به نام سری … , M , L , K . هرسری شامل یك دسته از خطوط است كه به صورت زاویه متقابل در طیف های همه عناصر جایگزین یكدیگر می شوند . شدت نسبی خطوط در تقریب اول برای عناصرمختلف یكسان است . فركانس یك خط تعریف شده با عدد اتمی تغییر می كند بنا براین قانون ساده موزلی :
1/2 = C ( Z - )
كه در آن Z عدد اتمی و C و مقادیر ثابت هستند (1 ~ ) . در شكل زیرخطوط مشخ

صه واقع در ناحیه طول موج های به كار رفته در رادیوكریستالوگرافی را ملاحظه می كنید .
سری K خیلی مهم است : كه شامل سه خط با شدت قابل ذكراست . دوتا با شدت زیاد یك خط دوگانه خیلی نزد هم KK را تشكیل می دهد ، به طوریكه دو مؤلفه دارای شدت قابل مقایسه هستند( K ، دو مرتبه شدتش زیادتراز K است و طول موج كوتاهتر دارد). اختلاف طول موج تا اندازه ای برای تمامی عناصر ثابت است ،این كه موجب می شودكه مقدار نسبی افزایش پیدا می كند با عدداتمی عناصر (17/ 1000 برای Cr و 23/ 1000 برای W ) . ولی درحالت خوب كه درآن جا خط دوگانه حاكم نیست برای K می پذیریم طول موج زیر را :
( 2 K + K ) / 3

سومین خط قوی سری K نامیده می شود : دارای یك طول موج خیلی كوتاه تقریباً % 10 ، و شدتی درحدود1/7 شدت K می باشد . جدول زیر طول موج های سریK عناصر را می دهدكه ، برای خواص فیزیكی آن ها ، آنتی كاتد خوب هستند و بنا براین خط Kدر ناحیه بكارگیری رادیوكریستالوگرافی است .
سری خطوط L شامل یك تعداد زیاد از خطوط است واین تنها برای عناصر سنگین است .

Vk طول موج ( ْ A ) آنتی كاتد
K K – K عدد اتمی نام
5950

7100

7700

8300

9000

20000

23400

24500
25600

69500 2085

1757

1621

1500

1392

06323

05456

05205

04970

01844 2294-2290

1940-1936

1793-1783

1662-1658

1544-1540

07135-07093

06176-06132

05898-05854

05638-05594

02138-02090 24

26

27

28

29

42

45

46

47

74 Chromium
Fer

Cobalt

Nickel

Cu

Molybdenum

Rhodium

Palladium

Ag

Tungsten

پایین تر از كلسیم ، كه در ناحیه طول موج عموماً قابل استفاده هستند . ماهیت وتشخیص اشعهایكس
محققانی كه بعد از رونتگن با اشعه ایكس كار می كردند مشاهده كردند كه
بعضی ازخواص اشعه ایكس مانند اشعه های نورانی و بعضی دیگركاملاً ازآن مجزا می باشد ،یعنی اشعه ایكس همانند اشعه های نورانی شیشه حساس عكاسی را متأثر می سازد و به خط مستقیم نیز منتشر می شود ، از این رو معتقد شدند كه ذات این اشعه باید مشابه اشعه های نورانی باشد . تجربه دیگری كه مؤید نظریه آنان بود ، منحرف شدن این اشعه در یك میدان الكتریكی یا مغناطیسی است . پدیده تفرق بعلت كوچك بودن طول موج اشعه ایكس غیر قابل ملاحظه است . یعنی زاویه تفرق نوار مركزی ( Sin D ) قابل سنجش نیست ، اشعه ایكس تقریباً منعكس نشده وانعكاس آن درشرایط مخصوص امكان پذیر است . اشعه ایكس برحسب شدت تشعشع و زمان تأثیر آن باعث ضعف و فاسد شدن سلولهای حیاتی می شود . شدت اشعه ایكس به دو عامل یعنی طول موج تشعشع و تعداد الكترون هایی كه در زمان معینی ازالكترود (كاتد) خارج می شود بستگی دارد. عامل اول با اختلاف پتانسیل V بین آند و كاتد و عامل دوم با مشخصات فیلمان (تولید كننده الكترون) تغییر می كند .
با پیشرفت علم ،كلّیه خواصی كه برای اشعه های نورانی پیدا شد ، برای اشعه ایكس نیز قطعیت پیدا كرد ، مثلاً با توجه به نظریه الكترومانیتیك ماكسول برای اشعه نورانی ، اشعه ایكس نیز از نوع اشعه الكترومانیتیك عرضی می باشد . یعنی انتشار امواج اشعه ایكس یا هر موج نوری ، نتیجه انتشار یك میدان مغناطیسی(H) و یك میدان الكتریكی (E) عمود بر هم می باشد . این دو بردار عمود بر هم سطحی را درست می كنند كه عمود بر امتداد انتشار امواج است و به نام سطح موج خوانده می شود ، وقتی E در دستگاه u . e . s و H در دستگاه u . e . m بیان شوند ، با هم برابرند ولی بر همدیگر عمود می باشند . به خاطر شبیه بودن E و H از هر جهت مگردر راستا وسوی آن ها كه برهم عمود هستند می توان فقط درمورد بردار E بحث نمود . اگر E به صورت یك تابع متناوب باشد :
E = a Sin ( t -)
ویا: E = a eI (t-)
دراین صورت شدت اشعه یا انرژی حمل شده توسط موج با مجذور دامنه متناسب است یعنی :
I ~ a2 و یا I = E . E*
كه در آن E* مزدوج E می باشد یعنی :
E = a Cos (t – + ia Sin (t -
E* = a Cos (t – ia Sin (t -
خواهد بود .
این نظریه در مورد تمام طول موج های نوری كه درجدول زیرآمده صادق است . همان طوریكه درجدول مذكور ملاحظه می كنید طول موج اشعه ایكس به مراتب ازط

ول موج مرئی كمتر است . حدّ فاصل بین اشعه ایكس و اشعه گاما و اشعه ماوراء بنفش را نمی توان به طوردقیق مشخص نمود . برای مثال با ایجاد 106 × 2 ولت بین آند و كاتد اشعه ایكس به طول موج ْْ0006 A و یا توسط بتاترون صد ملیون ولتی طول موجی در حدود ْ000012 A‎‎ تولید نمود و یا برعكس اشعه ایكسی می توان تهیه كردكه طول موج آن ها از مرز طول موج های ماوراء بنفش بیشتر باشد ولی در بلورشناسی از اشعه های ایكسی استفاده می كنیم كه طول موج آن ها بین05 تا 25 آنگسترم باشد و در رادیوگرافی ازاشعه ایكس هایی با طول موج 05 تا 1 آنگسترم استفاده می شود .
باید توجه داشت كه اشعه ایكس نیز مانند اشعه نورانی ، از خاصیت دوگانگی ذره بودن و موجی بودن برخوردار می باشد .

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما