توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق در مورد شبكه های احتمالی، روش مسیر بحرانی و نمودار گانت دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد شبكه های احتمالی، روش مسیر بحرانی و نمودار گانت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد شبكه های احتمالی، روش مسیر بحرانی و نمودار گانت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد شبكه های احتمالی، روش مسیر بحرانی و نمودار گانت :

شبكه های احتمالی، روش مسیر بحرانی و نمودار گانت

شبكه های احتمالی، روش و مسیر بحرانی و نمودار گانت
قبل ار تلاش جهت استفاده از این ابزار (Pert، CPM و Gantt) اطاعات پروژه باید از طریق معینی جمع آوری شده باشند. لذا لازم است یك توضیح پایه ای و اساسی در مورد قدم های ارتباطی ابتدایی كار داده شود.
فرایند طراحی یك پروژه شامل مراحل زیر است:

1-مشخص كردن تاریخ شروع پروژه

2-مشخص كردن روز تكمیل پروژه
3-انتخاب كردن روش و شیوه های اجرای پروژه و طول عمر استفاده از پروژه.
4-مشخص كردن حوزه و میزان وسعت پروژه در دوره و مرحله انتخاب شده روش اجرای پروژه و طول عمر پروژه

5-مشخص كردن با انتخاب روش هایی كه جهت مرور پروژه مورد استفاده قرار می گیرند.
6-مشخص كردن و از پیش تعیین كردن نقاط عطف یا تاریخ های بحرانی پروژه كه باید به آنها پرداخت و رسیدگی كرد.
7-لیست كردن فعالیتها، با دوره پروژه، در رابطه با اینكه هركدام از آنها باید سر موقع به پایان رسند.
8-برآورده كردن تعداد پرسنل لازم برای به پایان رساندن هر فعالیت

9-برآورد كردن پرسنل آماده به كار جهت به پایان رسانیدن هر فعالیت
10-مشخص كردن سطح مهارت مورد نیاز جهت تشكیل دادن هر فعالیت.
11-مشخص كردن وابستگی ها و پیش نیازی های هر پروژه.
-كدام فعالیت ها می توانند بطور موازی و هم زمان انجام شوند؟

-شروع كدام فعالیتها مستلزم تكمیل فعالیتهای دیگر است:
12-نقاط كنترلی و نقاط بازدید و مورد مرور پروژه
13-تشكیل دادن برآورد هزینه اجرای پروژه و تحلیل هزینه – منافع.

توسعه طرح یك پروژه مستلزم داشتن دقت بالا و درك جزئیات همه فعالیتهایی است كه شامل می شودو مقدار زمانی كه برای مدت زمان طول انجام هر فعالیت تخمین زده است، وابستگی های میان این فعالیتها، و توالی زمانی كه این فعالیتها باید به اجرا درایند به علاوه، آماده بودن منابع باید مشخص گردد تا هر فعالیت با مجموعه فعالیتها جهت اختصاص به كار گرفته شود.
یك روش مورد استفاده برای توسعه لیست فعالیتها، خلق كردن چیزی است كه به تجزیه ساختار كار معروف است.

یك تعریف:
تفكیك ساختار (WBS): یك انحلال و متلاشی كردن سلسله مراتب و یا تجزیه یك پروژه یا فعالیت اصلی به مراحل متوالی است كه در آن هر مرحله یك تجزیه كاملتر از قبلی است. در شكل نهایی یك WSB در ساختار و

چیدمان بسیار شبیه طرح اصلی است. هر مورد در یك مرحله خاص از WBS متوالیاً شماره گذاری شده است (برای مثال: 10 و 10 و 30 و 40 و 50) هر مورد در مرحله بعدی در طی شماره منشاء اصلی خود شماره گذاری شده است. (برای مثال 1/10 و 2/10 و 3/10 و 4/10) WBS ممكن است در شكل یك دیاگرام كشیده شود. (چنانچه ابزارهای خودكار آماده باشند.) یا در یك نمودار شبیه كشیدن یك طرح.

WBS با دو فعالیت رو یهم رفته شروع می شود كه نماینده كلیت كارهایی هستند كه پروژه را تشكیل می دهند. این نام طرح پروژه WBS می شود. استفاده از روش كار یا طول عمر مسیستم (تحلیل، طراحی و اسباب تكمیل) بعنوان یك راهنما قدم می گذارد پروژه به قدم های اصلی اش تقسیم شده است. اولین مرحله پروژه وارد كردن اطلاعات است. مرحله دوم اصلی تحلیلی است كه پیرو طراحی، ترسیم، تست كردن، تكمیل و پیگیری دقیق انجام وظایف است. هركدام از این مراحل باید به مرحله بعدی جزئیاتش شكسته شوند و هركدام از آنها، بازهم به مراحل كاملتر جزئیات، تا به یك فعالیت قابل مدیریت برسد. اولین WBS برای طول عمر پروژه به این صورت خواهد بود.

توصیف فعالیت شماره WBS
وارد كردن اطلاعات پروژه 10
طرح كردن نقشه پروژه 11
مرحله آنالیز و تحلیل 20
گزارشات استفاده كننده نقشه 21

گزارشات استفاده كننده جدول 22
امتحان و آزمایش 30

طراحی 40
تست كردن 50
تكمیل كردن 60
مرور پیگیری انجام وظایف 70

فعالیت های هر مرحله كاملتر متوالی از جزئیات شماره گذاری شده اند تا فعالیتی كه از آن سرچشمه می گیرند را منعكس كنند. لذا اولین مرحله هر فعالیت بصورت 0/1 و 0/2 و 0/3 و الی آخر شماره گذاری می شوند. هركدام از این «زیرفعالیتها» دارای یك شماره دوقسمتی هستند: قسمت اول نشان دهنده فعالیت سرمنشاء است و قسمت دوم شماره خود زیرفعالیت است. مانند 1/1 و 2/1 یا 3/1 و مانند اینها، به نوبت، متلاشی شده یا تجزیه شده به فعالیت های تركیب كننده (اجزاء فعالیت)، هر جزء یك شماره را دریافت می كند كه شامل شماره منشاء اصلی آن بعلاوه شماره فردی خودش است.

یك تعریف:
یك فعالیت قابل مدیریت، فعالیتی است كه در آن نتایج مورد انتظار به راحتی قابل تشخیص باشند.
موفقیت، مردود شدن و یا كامل شدن فعالیت به راحتی قابل تعیین و تحقق بخشیدن باشند. زمان تكمیل فعالیت بسادگی قابل تعیین باشد و منابع مورد نیاز فعالیت به راحتی قابل تعیین و تعریف شده باشند.

PERT
نمودارهای تكنیك مورد ارزیابی برنامه (TERT)، كارها، مدت زمان، و اطلاعات وابستگی را رسم می نمایند. هر نمودار با وارد كردن یك گره كه اولین كار یا كارها از آن سرچشمه می گیرند شروع می شود. اگر كارهای متعدد در یك زمان شروع شوند همه آنها از گره یا شاخه شروع می شوند، تا از نقطه شروع منشعب می شوند. هر فعالیت با یك خط كه نام و یا معرف، طول دوره آن، تعداد افراد استخدام شده برای آن، و در برخی موارد امضای مختصر پرسنلی كه استخدام شده اند را معین می كند، نشان داده می شود. انتهای دیگر خط فعالیت به یك گروه دیگر، یا شروع یك زمان شناور كه وقت انتظار بین كارها است را تعیین می كند، منتهی می شود.

هر فعالیت مرتبط است با كارهای جانشین، و بدین طریق تشكیل یك شبكه از گروه ها و خطوط مرتبط می دهند. نمودار زماین تكمیل خواهد شد كه همه كارهای نهایی در گره تكمیلی یك جا بیایند. هنگامیكه زمان شناوری بین انتهای یك كار و شروع كار دیگر وجود دارد، روش معمول این است كه خط شكسته یا نقطه چین مابین انتهای فعالیت اول و ابتدای فعالیت وابسته بعدی رسم شود.

یك نمودار PERT ممكن است چندین كار موازی و هم زمان یا اتصال شبكه‌های فعالیت ها داشته باشد. اگر جداول پروژه دارای نقاط عطف، نقاط كنترل مروری (بازنویسی) باشند (همه اینها قویاً در یك جدول پروژه معرفی شده اند)، نمودار PERT خاطرنشان می كند كه همه كارهایی كه به این نقطه می آیند، به گروه مروری منتهی می شوند. باید در اینجا متذكر شد كه مرورهای پروژه، تصویبها، مرورهای استفاده كننده و غیره همه وقت می برند. این وقت هرگز نباید هنگام ترسیم طرح پروژه دست كم گرفته شود. صرف یك یا دو هفته برای یك مرور امری غیرعادی نیست. فراهم آوردن مدیریت و تصویبهای مصرف كننده شاید حتی وقت بیشتری بگیرد.

هنگام ترسیم نقشه مطمئن شوید كه شامل كارها برای مستند كردن نوشته ها، مستند كردن ویرایش، نوشتن گزارش پروژه و ویرایش و دوباره ایجاد كردن گزارش می شود. این كارها معمولاً وقت گیر هستند،‌لذا دست كم نگیرید كه چقدر طول می كشد تا اینها تكمیل شوند.

نمودارهای PERT معمولاً بطور قاعده روی كاغذ طوری كشیده می شود كه محور افقی نشان دهنده تقسیمات پریود زمانی به روزها، هفته ها و ماه ها و غیره است. اگرچه این امكان پذیر است كه یك نمودار PERT برای یك پروژه دست نخورده رسم شود، تجزیه معمول این است كه نقشه ها به كوچكتر و بخش های معنی دار بیشتر شكسته شوند. این بسیار مثمر ثمر است كه نمودارها از نو كشیده شوند به علل مختلف مانند كارهای حذف شده و تخمین های نادرست.
بسیاری از نمودارهای PERT در نقاط مرور اصلی خاتمه پیدا می كنند، مانند پایان تحلیل، بسیاری از سازمانها شامل مرورهای اوراق مشاركت در مورد دوره عمر پروژه هستند. وقتی چنین موردی است هر نمودار در مورد اوراق مشاركت گره خاتمه پیدا می كند.

عرضه اوراق مشاركت، می تواند موجب انعكاس پروژه شود كه طی آن آنها ممكن است هم مشاركت را افزایش دهند. در چنین موردی اكثر مردم باید آگاه باشند، یا آنها مشاركت را كاهش می دهند، در چنین موردی مردم كمتری ممكن است آكاده باشند، بدیهی است كه بیشتر یا كمتر مردم بر طول زمانی كه می گیرد تا پروژه كامل شود تأثیر می گذارد.

 

CPM:
نمودارهای روش مسیر بحرانی (CPM) شبیه نمودارهای PERT هستند و گاهی اوقات به PERT/CPM معروف هستند. در یك نمودار CPM، مسیر بحرانی مشخص است. یك مسیر بحرانی مشخص است. یك مسیر بحرانی شامل یك سری كارهای وابسته بهم است. (هر وابستگی به یك پیش نیاز) كه با هم وقت بیشتری می گیرند تا تكمیل شوند.
اگرچه این بطور نرمال نشده است، یك CPM می تواند چندین مسیر بحرانی مساوی تعریف كند. كارهایی كه روی مسیر بحرانی می افتند باید بعضی طرق مورد توجه قرار گیرند، پس باید توجه ویژه به آنها صورت گیرد.یك راه حل این است كه كارهای مسیر بحرانی با دو خط كشیده شوند و بجای یك خط.
فعالیت هایی كه روی مسیر بحرانی افتاده اند باید توجه ویژه ای دریافت كنند، چه از طرف مدیر پروژه و چه از سوی پرسنل تحت استخدام آنها. مسیر بحرانی برای یك روش اتخاذ شده، ممكن است طی پیشرفت پروژه تغییر مكان دهند. این می تواند زمانی رخ دهد كه كارها یا زودتر یا دیرتر از جدول تكمیل شده اند. و این باعث می شود كه سایر كارها كه ممكن است هنوز در جدول باشند روی مسیر بحرانی بیافتند.

GANTT
یك نمودار گانت یك ماتریس است كه كلیه فعالیت هایی كه باید اجرا شوند را روی محور عمودی لیست می كند. هر خط شامل تعیین تنها یك فعالیت می شود كه معمولاً یك شماره و یك اسم است. در رأس محور افقی ستونهایی قرار دارند كه زمان تخمین زده شده را تعیین می كنند، سطح مهارت لازم جهت اجرای كار و نام شخص استخدام شده برای كار، با یك ستون برای هر پریود در طول مدت پروژه، معلوم می شود. هر پریود ممكن است در ساعت ها، روزها، هفته ها، ماهها و دیگر واحدهای زمانی فشرده شده باشد. در برخی موارد ممكن است لازم باشد كه ستونهای پریود نام گذاری می شوند مانند پریود 1، پریود 2 و الی آخر. بخش گرافیك نمودار گانت شامل یك جعبه افقی برای هر فعالیت كه مرتبط با دوره شروع و دوره پایان است. یك پست از ماژیك ها معمولاً استفاده می شود تا شروع و پایان تخمین زده شده و حقیقی را معین كنند.

هر جعبه روی یك خط جدا و نام هر شخص استخدام شده برای كار روی یك خط جدا. در بسیاری موارد وقتی این نوع از طراحی پروژه ها استفاده می‌شود، یك ردیف سفید بین كارها رها می شود، وقتی كه پروژه در راه است این ردیف استفاده می شود تا پیشرفت را معین كند كه با یك جعبه دوم كه در ستون پریود شروع می شود وقتیكه كار واقعاً آغاز شده و ادامه پیدا می كند تا وقتیكه كار واقعاً تمام شده است معین می شود. مقایسه بین شروع و پایان تخمین زده شد و شروع و پایان حقیقی باید وضعیت پروژه را روی یك مأخذ «فعالیت – به فعالیت» معین كند.

مغایرت این روش مستلزم یك نمودار كوتاهتر كه نشان دهنده اختصاص پرسنل روی یك مأخذ «شخص – به – شخص» باشد. بریا این بخش محور عمودی شامل شماره افرادی می شود كه برای پروژه استخدام شده اند، و ستون ها معین كننده زمان كاری كه سفید رها شده اند می باشد كه ستون افراد استخدام شده را نشان می دهد. گرافیك شامل جعبه مشابه كه در نمودار بالا نوشته شد می شود و معین می كند كه شخص مشغول كار كردن روی فعالیت است. ارزش این نمودار پایین وقتی معلوم می شود كه زمان شناوری پرسنل پروژه را نشان می دهد. و این زمانی است كه آنها در واقع مشغول كار كردن روی پروژه نیستند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما