توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پایان نامه طلاق از دیدگاه اسلام و ادیان دیگر دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه طلاق از دیدگاه اسلام و ادیان دیگر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه طلاق از دیدگاه اسلام و ادیان دیگر

فصل اول: کلیات
مقدمه    
بیان مسئله (طلاق ):    
اهمیت و ضرورت تحقیق    
سؤالات تحقیق    
روش تحقیق    
تعاریف طلاق     
فصل دوم: طلاق از دیدگاه اسلام و سایر ادیان
ازدواج از دیدگاه قرآن و اسلام    
تعدد همسران و شرایط آن    
خوش رفتاری    
تعدد زوجات و طلاق در اسلام    
طلاق در قرآن کریم    
طلاق و حفظ شأن انسانی در اسلام    
تعریف طلاق     
انواع طلاق در اسلام    
مبغوضیت طلاق در اسلام    
مواردی که مبغوضیت طلاق را افزایش می دهد.    
مواردی که مبغوضیت طلاق را کاهش می دهد.    
پیشینه نظری طلاق در اسلام    
شرایط طلاق در اسلام    
اسلام، از هر عامل انصراف از طلاق استقبال می کند.    
طلاق از دیدگاه مسیحیت    
طلاق از دیدگاه زرتشت    
طلاق از دیدگاه یهودیت    
مقایسه طلاق از دیدگاه اسلام، مسیحیت، یهودیت    
ممنوعیت طلاق در مسیحیت یا مشروعیت آن در اسلام    
طلاق در ایران    
فصل سوم: علل و عوامل طلاق و راهکارهای جلوگیری از آن
علل و عوامل طلاق     
علل و عوامل فردی طلاق     
علل و عوامل خانوادگی طلاق     
علل و عوامل اجتماعی طلاق     
پیامدهای طلاق     
پیامدهای فردی طلاق     
پیامدهای خانوادگی طلاق    
پیامدهای اجتماعی طلاق    
راه کارهای فردی طلاق    
راه کارهای خانوادگی طلاق    
راه کارهای اجتماعی طلاق    

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه طلاق از دیدگاه اسلام و ادیان دیگر

_       قرآن کریم

_       انجیل متا، باب 19، آیه

_       انجیل مرقس، باب 10 ، آیه 11، انجیل لوقا، باب 16، آیه

_       ترجمه تفسیر المیزان، ج8، ص

_       ترجمه تفسیر المیزان ، ج 4، ص

_       حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 7، ص

_       حقانی زنجانی

_       دائره المعارف، کتاب مقدس، ص

_       دهخدا، علی اکبر(فرهنگ دهخدا، نرم افزار کامپیوتری)

_       ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج 5، ص

_       ساروخانی،

_       صفایی، امامی، 1372، ص

_       عهد جدید ساله اول قرنتیان، باب 7 ، آیات

_       فرهنگ عمید

_       کیانی، رضا، طلاق در ادیان ابراهیمی

_       گیرنز، آنتونی

_       ملاکی، کتاب، باب 2، ص

_       ملاکی، کتاب، باب 2، آیه

_       متی، فصل 5، آیات 31 و

_       مرقس، فصل 10، آیات 11 و

_       مطهری، مرتضی(1360) نظام حقوق زن در اسلام، ص

_       محقق داماد، خانواده، نکاح، انحلال، ص

_       والچاک برنر

_       همان

_       همان ، صص 259-

چکیده

خداوند متعال انسان را به صورت زوج آفرید و ازدواج را پیوند مقدس بین این  زوج قرار داد تا به واسطه آن هم غرایز جنسی انسان ها ارضا شوند و هم نسل انسان ها تداوم یابد. در برخی مواقع زوجین به دلیل برخی اختلافها دیگر قادر به ادامه زندگی با یکدیگر نیستند که طلاق و جدایی مطرح می شود

طلاق در طول تاریخ به عنوان راه حلی برای مشکلات زناشویی مطرح بوده و هست. اما شیوه برخورد و قوانین طلاق درهر جامعه ای متفاوت است

اسلام طلاق را به عنوان آخرین راه حل دانسته و طلاق را نمی پسندد و آن را مکروه می داند و فقط در موارد سخت و اضطرار جایز می شمرد

طلاق در اسلام و مذاهب اسلامی موضوعی است که تحقیق حاضر می کوشد با بررسی طلاق و شرایط آن بین مذاهب مختلف به آن بپردازد

طلاق و ادیان دیگر مانند یهود و مسیحیت و زرتشت با مسائلی نظیر حقوق زوجین و موجبات  طلاق مواجه است و این تحقیق سعی دارد با مقایسه طلاق بین ادیان مختلف و اسلام، برتری دین اسلام در این امر را اثبات کند

از این رو به بررسی طلاق در مکاتب به صورت جداگانه پرداخته و جایگاه و ارزش طلاق را مورد مطالعه قرار داده و در آخر به مقایسه طلاق در اسلام با سایر ادیان الهی پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده که دیدگاه اسلام در مورد طلاق و منابع آن جامع ترین و کامل ترین بوده و بهترین مسیر برای تعالی و تکامل همه جانبه انسان چه از لحاظ اخلاقی و تربیتی و معنوی ترسیم نموده است

واژگان کلیدی در این تحقیق عبارتند از: طلاق ، اسلام، مسیحیت، یهودیت، زرتشت می باشد

مقدمه

طلاق به عنوان آخرین راه حل برای مشکلات زناشویی مطرح است در ارتباط با این پدیده طبیعی می توان از این اصل کلی آغاز کرد که همان گونه که ازدواج ریشه در فطرت انسان دارد جدایی نیز فطری است، طبیعی است. آن گاه که یک زوج برای رفه موانع زندگی زناشویی تلاش می کنند و همه مسیرها را امتحان می کنند و نمی توانند زندگی را در مسیر تعادل قرار دهند. نتیجه می گیرند که زندگی به جای اینکه آرامش بخش باشد، زجر آور است. به همین دلیل از همدیگر جدا می شوند

طلاق مانند سایر پدیده های اجتماعی دارای پیشینه ای پر فراز و نشیب است. چون ادیان و ایین های گوناگون هر کدام قوانین ویژه ای را برای آن برشمرده اند و از طرف دیگر این قوانین در جامعه های مختلف به شکل های مختلفی تبلور یافته است

بدیهی است که ارزش و برتری قوانین یک ایین نسبت به آیین دیگر آنگاه آشکار می گردد که پس از تبیین و معرفی هر کدام به صورت مستقل با همدیگر مورد مقایسه قرار گیرند تا نقاط قوت و ضعف هریک هویدا شود، معیار دیگری که در این روش می تواند ملاک ارزش گذاری باشد توجه به حقوق و تکالیف زوجین هنگام جدایی است. قوانینی که از این جامعیت برخوردار باشد تا حقوق هر کدام از طرفین طلاق را در برگیرد و از طرف دیگر مانع از تعدی به حقوق دیگری باشد، قطعاً نسبت به قوانین دیگر کامل تر است

بیان مسئله : طلاق

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامی در تعریف اسلامی در تعریف طلاق گفته اند

« طلاق عبارتست از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص» (صفایی، امامی، 1372، ص 259)

در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن می توان گفت : « طلاق عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او »

بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد

ماده ی 1139 قانونی مدنی در این باره می گوید

« طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه یا انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجت خارج می شود.»(همان جا، صص 259-260)

طلاق عدم رعایت آداب و اخلاق طلاق از سوی دیگر معضلات و مشکلاتی پیرامون این امر را چند برابر نموده است. طلاق از شیوه های رفع اختلافات خانوادگی است و پیشینه آن در جامعه های گوناگون وجود دارد، بدیهی است که ادیان آسمانی و ایین ها دیدگاه مخصوص به خود دارد و هر کدام بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی خود قوانینی را وضع کردند

ولی طلاق در عصر حاضر یک معضل بزرگی در خانواده ها تلقی می شود و خانوداه را رو به انحلال می کشاند. زنان بعد از طلاق از نظر اقتصادی دچار مشکل می شوند. این زنان اغلب دچار مشکلات روانی و حداقل آن دچار افسردگی حاد می شوند و فرد دچار یأس و ناامیدی می شود. کودکان پس از جدایی پدر و مادرشان در واقع اغلب از اضطراب عاطفی آشکار رنج می برند. همچنین فشارهای زندگی پس از طلاق و فعالیتهایی که مادر ناگزیر است به عنوان پدر و مادر داشته سبب می شود اوقات زیادی از روز را از فرزند خود دور باشد و این اثرات ناگواری بر روی تربیت فرزندان می گذارد. یکی از عمده ترین علل ویران گری شخصت کودکان، جدایی پدر و مادر دانسته اند و زمینه برای بزه کاری فرزندان فراهم می شود

طلاق به عنوان یک پدیده خانمان سوز تلقی می شود که امروزه جامعه با آن دست و پنجه نرم می کند و روز به روز آمار طلاق رو به افزایش است. که این پدیده از لحاظ روحی بر مرد و زن و فرزندان تاثیر بدی بر جای می گذارد

گسترش جهانی طلاق ما را بر آن می دارد که این پدیده خانوادگی و اجتماعی مهم را به رسمیت شناخته و با رعایت اصول اخلاقی و اداب طلاق از منظر دین اثرات منفی این حلال منفور الهی را کاهش دهیم

اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از آفات زندگی و اجتماعی و نظام خانواده مشکل طلاق است. طلاق بریدن پیوند مقدسی است که همراه با هزاران امید و آرزو شکل گرفته است، طلاق نشان عدم دقت در انتخاب و یا سقوط اخلاقی یکی از طرفین اصلی زندگی خانوادگی و گاه مرگ ارزش ها در کانون همسری است

بررسی مسأله طلاق از دیدگاه های گوناگون می تواند در کاهش این بلای اجتماعی موثر باشد و از این رو مساله بریدن پیوند ازدواج همواره مورد توجه اندیشمندان و حقوق دانان و مربیان جامعه بوده و دلسوزان و مصلحان را به تلاش های فرهنگی و اجتماعی برای جلوگیری از گسترش و افزایش این افت همدلی ها وا داشته است

طلاق در بسیاری از موارد ضروری است و زوجین ناگزیر به قبول این امر هستند ولی در اغلب موارد جدایی ها در نتیجه توقعات بی جایی احساسی، اقتصادی و عاطفی زوجین از دیگر، سوء ظن و بد بینی بی مورد، نداشتن صبر و گذاشت در زندگی، حسادت بیش از حد زن و شوهر، پرخاشگری و تند خویی زن و مرد و غرور و خودخواهی بی مورد صورت می گیرد. بدیهی است در گیری های خانوادگی و مشاجره های پدر و مادر در حضور فرزندان تاثیرات روحی شدیدی بر کودکان و نوجوانان ناظر بر صحنه می گذارد و در رفتارهای پرخاشگرانه کودکان و نوجوانان اثر مزمن بر جای خواهد گذاشت

سؤالات تحقیق

دیدگاه اسلام و قرآن درباره ازدواج چیست؟
دیدگاه قرآن درباره طلاق را بیان کنید؟
دیدگاه دین اسلام درباره پدیده ی طلاق چیست؟
دیدگاه دین مسیحیت درباره پدیده ی طلاق چیست؟
دیدگاه دین زرتشت درباره پدیده ی طلاق چیست؟
دیدگاه دین یهودیت درباره پدیده ی طلاق چیست؟
علل و عوامل طلاق و راهکارهای جلوگیری از آن چیست؟

روش تحقیق

موضوع این تحقیق طلاق از دیدگاه اسلام و ادیان دیگر است

روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای است و با مراجعه به منابع نوشتاری در این زمینه پروژه تنظیم شده است

تعریف طلاق

طلاق در لغت: واژه طلاق در لغت به معنی بیزاری و جدایی کامل است.(لغت نامه دهخدا) و در لغت عرب، واژه تطبیق بیشتر برای گسست پیوند زناشویی به کار می رود. طلاق در اصطلاح این چنین تعریف شده است که

«و شرعاً ازاله فید النکاح بصیغه طالق و شبهها»

طلاق عبارت از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص« و أنت طالق» و شبیه آن می باشد

در اصطلاح حقوقی طلاق عبارت است از : جدا شدن زن از مرد، به سبب انحلال نکاح دائم، با شرایط و تشریفاتی خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او، که با حکم دادگاه انجام می شود

در اصطلاح حقوقی طلاق این گونه تفسیر شده است

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما